Skip to main content
ATTENTIE: Dit artikel is gearchiveerd; aan de inhoud kunnen geen rechten meer worden ontleend.
gladheid

Gladheidsbestrijding gemeente Stein... of toch maar niet?!

  • Afbeeldingen | Bron: Foto boven: richting Scharberg (Wim Hanssen) ©

Nu duidelijk wat "hoofdroutes" en "bijroutes" zijn...

Update 4 maart 2024

Raadsfractie CMB heeft vragen gesteld over de gladheidsbestrijding rond 17 januari 2024 of beter gezegd over de falende gladheidsbestrijding in de ogen van veel inwoners.

Antwoord wethouder Hendrix namens het College op 20 februari: 
• De aansturing van de gladheidsbestrijdingsploegen heeft plaatsgevonden conform het gladheidsbestrijdingsplan.
• Het kan voorkomen dat met de beschikbare middelen niet overal optimaal de gladheid kan worden bestreden. Dit is niet te wijten aan de inzet van materieel en mankracht maar aan de extreme weersomstandigheden.
• Ter verduidelijking is het goed om te schetsen dat bij hevige sneeuwval alle beschikbare materieel wordt ingezet om te schuiven en te strooien op de hoofdroutes. Zij blijven net zo lang op de hoofdroutes rijden tot het stopt met sneeuwen en de wegen acceptabel zijn. Doordat het langdurig en veel heeft gesneeuwd heeft dit wel als consequentie dat de overige wegen niet behandeld zijn gedurende de sneeuwval. Deze wegen zijn daarna opgepakt, waarbij het lastiger is om de gladheid goed te bestrijden vanwege o.a. een dik pakket aangereden sneeuw.

+ Lees de antwoordbrief van 20.02.2024 ⇢

Update zaterdag 20 januari 2024

Het is niet aanlokkelijk om eruit te gaan op zaterdagmorgen bij -5 graden als de wegen in de woonbuurten nog maagdelijk wit zijn. Of bedekt zijn met bevroren bruine "tooter"
Maar ja, er moet toch eten op tafel komen. Dus op naar AH in Elsloo. Het Dorine Verschureplein is drie dagen na de sneeuwval nog steeds wit. Parkeerplek genoeg, dat dan weer wel. Maar een volle kar terugduwen naar je auto is onbegonnen werk. Trekken is het devies! Daar waar schuiven en strooien een betere optie zou zijn geweest.

+ Raadsfractie CMB heeft ondertussen al schriftelijke vragen gesteld aan het College van B&W ⇢

Update vrijdag 19 januari 2024

Vrijdagmorgen, twee dagen na zo'n 12-15 cm sneeuwval moet ik naar Medisch Centrum Elsloo. Te voet, want met de fiets is glibberend met je leven spelen en de auto staat er wel, maar zie ik bijna niet meer. De Mgr D'Arbergstraat is om 8.30 uur bedekt met een dikke laag zachte bruine smurrie. Hier is duidelijk gestrooid maar niet geschoven. Maar deze straat is dan ook een "hoofdroute" omdat hier een basisschool ligt. Je zult je kinderen met dit weer toch maar eens te voet naar school moeten brengen. Kiss & Ride wordt op de wenken bediend.

Bij het Medisch Centrum daarentegen is het kommer en kwel. De doorgaande route van D'Arbergstraat langs Aelserhof richting Dr. Poelsstraat is redelijk goed vrij gemaakt. Maar het kleine stukje trottoir langs de gymzaal en de grote parkeerplaats hebben geen schuiver en zout gezien. Je zult toch maar slecht ter been zijn of ziek naar huisarts, fysio of apotheek moeten schuifelen. Terwijl deze locatie met stip het predicaat "hoofdroute" draagt. Een aanfluiting gemeente Stein! Overigens, achter de parkeerplaats, bij de ingang van het Medisch Centrum zelf is het wel sneeuwvrij.

Donderdag 18 januari 2024

Je moet toch wat op zo'n prachtige zonnige dag als vandaag. Wandelschoenen aan en het bekende rondje Stein lopen. De straten in onze woonbuurt in Elsloo hebben gisteren en vandaag geen sneeuwschuiver en korrel zout gezien. Hoeft ook niet, laat maar liggen voor sleeverkeer van ouders met kinderen.

Maar ook mijn vervolg via de Dross de Sauvetstraat en Aronskelk ziet er nog maagdelijk wit uit. Naar ik later constateer, bijna heel Elsloo zelfs...een etmaal na de eerste sneeuwval?!

Eerst dacht ik nog dat de ingehuurde gladheidsbestrijder RWM zich had laten afschrikken door de afgekondigde "code geel" en de oproep om vooral niet de weg op te gaan. Maar toen herinnerde ik me dat in het gisteren door de gemeente Stein gepubliceerde strooiprotocol iets werd vermeld over "hoofdroutes" en "bijroutes". Blijkbaar heeft de gemeente de kern Elsloo dan bijna helemaal geschaard onder "bijroutes". 

Lees hier het protocol Gladheidsbestrijding ⇢

WimHanssen Elsloo 18.01.2024 4

Kruispunt Dross de Sauvetstraat, Aronskelk, Burg. Eussenstraat, Heiveldstraat op donderdag 18 januari omstreeks 10.30 uur.

Richting Stein zal het wel beter worden. Inderdaad, de fietspaden hebben bezoek gehad van sneeuwschuiver en zout. En daar heeft de schooljeugd profijt van. Of hebben ze ijsvrij?
De sneeuw op de Steinderweg is tot een dikke laag vieze bruine smurrie gereden. Maar er liggen geen hopen sneeuw langs de wegrand; dus zo heel veel is hier blijkbaar ook niet geschoven.

Maar in de Den Hoekstraat en verder richting Scharberg en oud-Elsloo zijn de wegen weer maagdelijk wit. En dat blijft ook zo in de Kaakstraat, Heirstraat, Stationsstraat, Schoolstraat en verder richting Maaslandcentrum. Gelukkig heeft een wandelaar daar geen last van. Wel een dingetje: stoepvegers zijn een uitstervend ras. Tot genoegen van het sleeverkeer; dat dan weer wel. Geniet ervan!


Gladheidsbestrijding gemeente Stein

Woensdag 17 januari 2024

Hieronder een samenvatting; het vollledige Gladheidsbestrijdingsplan 2023-2024 kunt u hier lezen ⇢

Wie doet wat?
De Gemeente Stein besteedt de gladheidsbestrijding uit aan RWM. Dit bedrijf zorgt ervoor dat je in de winterperiode goed op de wegen kunt blijven rijden. Op welke wegen wordt gestrooid, is vastgelegd in het gladheidsbestrijdingsplan. We kijken elk jaar opnieuw naar dit plan en daarna stelt het college het opnieuw vast.

Welke gladheidsbestrijding?
De gemeente bestrijdt gladheid op drie verschillende manieren:

• Curatief strooien: dit is het bestrijden van gladheid.
• Preventief strooien: dit is het voorkomen van gladheid.
• Handmatig strooien: de handmatige strooiactie voert de gemeente zelf uit. Dit doen wij alleen als het sneeuwt en ijzelt.

In de gemeente Stein wordt er met zout gestrooid. Hier is voor gekozen omdat zout het ijs doet smelten en het vriespunt verlaagt.

Op welke wegen bestrijden we gladheid?
Bij de gladheidsbestrijding onderscheiden we drie soorten routes:

Hoofdroutes

  • Gebiedsontsluitingswegen;
  • Erftoegangswegen categorie 1;  Hier een opsomming van de verschillende categoriën wegen ⇢
  • Busroutes van Arriva;
  • Routes naar scholen, verzorgingscentra, sportcomplexen, gemeentehuis;
  • Bedrijventerreinen en winkelstraten;
  • Wegen met een hellingspercentage groter dan 2%;
  • Erftoegangswegen (woonstraten) waarover meer dan 500 motorvoertuigen per dag rijden. (auto's, vrachtauto's, scooters, enzovoort)

Bijroutes

De bijroutes zijn overige wegen waarover tussen de 300 tot 500 motorvoertuigen per dag rijden. Wegen met minder dan 300 motorvoertuigen per dag nemen we niet mee in de gladheidsbestrijding. De bijroutes worden alleen gestrooid als we klaar zijn met de hoofdroute.

Fietspadenroute

Dit zijn alle vrijliggende fietspaden in de gemeente Stein.

Meer informatie over het bestrijden van gladheid in onze gemeente kun je ook vinden op: www.gemeentestein.nl/gladheidsbestrijding

  • Laatste update op .
Laat reactieformulier zien