Skip to main content
ATTENTIE: Dit artikel is gearchiveerd; aan de inhoud kunnen geen rechten meer worden ontleend.
BsGW-belastingaanslag

Heeft u de aanslag gemeentelijke belastingen al gehad?

  • Afbeeldingen | Bron: nvt ©

Naar nu blijkt zijn er duizenden Limburgers, waaronder ook tal van Steindenaren, die in februari géén aanslag "Gemeentelijke belastingen en waterschapsbelastingen" hebben ontvangen. Het betreft o.a. de onroerende zaakbelasting (WOZ), afvalstoffenheffing, rioolheffing en zuiverinfgheffing. BsGW is de uitvoerende instantie namens alle Limburgse gemeenten.

Steindenaar Jan Meijers heeft dit euvel enkele weken geleden al aangekaart toen hij omstreeks 25 februari geen aanslag had ontvangen terwijl die bij anderen wel op de mat of mailbox plofte. Als u heeft aangemeld voor MijnOverheid kunt u de aanslag daar vinden.
Gebeld met BsGW in Roermond 088-8420 420, die hem (ten onrechte blijkt later) naar de gemeente Stein verwijzen. De gemeente belt in eerste instantie ook niet terug met een antwoord, maar reageert na aandringen toch bij monde van wethouder Wingelaar. Die neemt actie richting BsGW en zegt toe via sociale media aandacht te schenken aan het probleem.

Een IT-probleem bij BsGW schijnt de oorzaak te zijn. Maar het steekt Meijers dat er in het antwoord van de BsGW directie (hieronder geplaatst) geen excuses worden gemaakt, geen intentie blijkt om hierover te communiceren met de burgers en geen aangepaste betalingsregeling wordt voorgesteld.
De aanslag voorziet standaard in 10 betalingstermijnen en de eerste betaaldatum is 25 maart a.s, maar door deze vertraging zou het zo maar kunnen zijn dat mensen die nog geen aanslag hebben ontvangen deze in 9 of misschien wel 8 termijnen moeten gaan betalen.

Meijers besluit met "De toeslagen affaire zit nog vers in ons geheugen. Het kan toch niet de bedoeling zijn dat inwoners zélf achter hun aanslag aan moeten."

+ Info gemeente Stein over aanslag BsGW ⇢


Antwoord directie BsGW aan de wethouder Wingelaar:

De aanslag voor de heer Meijers staat er inderdaad nog aan te komen.

BsGW legt jaarlijks in de maand februari ruim 500.000 aanslagen op. Daarbij is volledigheid van de aanslagen (lees: het opleggen van alle aanslagregels die bij een adres horen) het uitgangspunt.
Het kan voorkomen dat een bepaalde aanslagregel uitvalt. Soms wordt een aanslag in z’n totaliteit nog niet verzonden. Hieraan kunnen verschillende redenen ten grondslag liggen; zie hieronder.
Vanwege de conversie van het oude naar het nieuwe belastingpakket zijn miljoenen data overgezet. Dit heeft een extra impact gehad op de aanslagoplegging 2024.

Wanneer bij de aanslagoplegging een onderdeel niet goed staat, dan wordt zo’n onderdeel ‘geparkeerd’ en na de bulk-oplegging gecontroleerd.
Het gaat hierbij om kleine aantallen. Het niet beschikken kan te maken hebben met een openstaand bezwaar, een openstaand beroep, extra controles vanuit mutatiedetectie, marktanalyse, bouwvergunningen, blokkeringen op andere heffingen etc. etc.
BsGW kiest er in de regel niet voor om in een dergelijk geval de aanslag in zijn geheel tegen te houden en legt vaak een deelaanslag op. Dit om te voorkomen dat de burger denkt dat de aanslag om welke reden dan ook niet bezorgd is.
Soms en dat is afhankelijk van de situatie wordt de aanslag zoals hierboven aangegeven wel in z’n geheel tegengehouden.

Nadat de aanslagoplegging 2024 in z’n geheel heeft plaatsgevonden, worden de ‘uitgevallen’ aanslagregels nader bekeken, indien nodig aangepast en vervolgens op aanslag gebracht.
BsGW streeft ernaar om eind maart alles opgelegd te hebben.
In het geval dat de WOZ-waarde (nog) niet is beschikt, kan er ook nog geen aanslag OZB worden opgelegd.
Zodra de WOZ-waarde beschikt is, zal ook de OZB-aanslag volgen.
Uiteraard begint dan ook pas de bezwaartermijn te lopen voor de betreffende belanghebbende.

Tot slot. In de piekperiode maakt BsGW gebruik van inhuurkrachten bij het KCC. Op basis van het via jou doorgegeven signaal van de heer Meijer heeft BsGW deze inhuurkrachten nogmaals duidelijk geïnstrueerd dat een terug- c.q. doorverwijzing naar de gemeente niet aan de orde is.

Hartelijke groet,
Noël Lebens

  • Laatste update op .
Laat reactieformulier zien