Skip to main content
ATTENTIE: Dit artikel is gearchiveerd; aan de inhoud kunnen geen rechten meer worden ontleend.
Wijkbeheer Stein

1,5 miljoen euro naar onderkomen Wijkbeheer

  • Afbeeldingen | Bron: Google Maps ©

Op 8 februari 2024 heeft de gemeenteraad van Stein ingestemd met een investering van bijna 1,5 miljoen euro voor de renovatie en uitbreiding van de huisvesting van afdeling Wijkbeheer. Aanleiding hiervoor is het belang van adequate werkomstandigheden en een veilige en passende omgeving voor het personeel. De wijkbeheerders zijn momenteel gehuisvest zijn in tijdelijke containerunits; een tijdelijke oplossing en verre van ideaal.

Het bestaande pand, gelegen nabij het gemeentehuis en gedeeld door diverse diensten zoals de brandweer, RWM en de boa’s, is verouderd en te krap. Het gebrek aan ruimte, ontoereikende kleedruimtes en verouderde douchefaciliteiten hebben geleid tot het besluit een extra verdieping toe te voegen. Dit zal de verwijdering van tien noodcontainers mogelijk maken, die momenteel de opslag- en parkeercapaciteit beperken.

De raad erkende de noodzaak van behoorlijke huisvesting voor deze afdeling, ondanks de aanzienlijke kosten. Wethouder Danny Hendrix gaf echter aan dat de verbouwing en uitbreiding zullen resulteren in aanzienlijke besparingen op energie- en operationele kosten.

  • Laatste update op .
Laat reactieformulier zien