Skip to main content
ATTENTIE: Dit artikel is gearchiveerd; aan de inhoud kunnen geen rechten meer worden ontleend.

Klanttevredenheid gemeente Stein

  • Afbeeldingen | Bron: MS Designer ©

Resultaten en verbeteringen
De gemeente Stein maakt het resultaat bekend van haar meest recente Klanttevredenheidsonderzoek (KTO), dat plaatsvond in december 2023. De gemeente benadrukt de waarde van deze inzichten voor het voortdurend verbeteren van haar dienstverlening.

Het tweejaarlijkse KTO laat zien dat de gemeente Stein gemiddeld een 7.1 scoort in het schriftelijk onderzoek, en een 7.5 in het balieonderzoek. Deze scores bieden een blik op zowel de sterke punten als de gebieden die verbetering behoeven.

Sterke punten:

  • Behulpzaamheid van KCC-medewerkers
  • Klantvriendelijkheid van vakambtenaren en receptiemedewerkers
  • Persoonlijke communicatie
  • Kwaliteit van de gemeentekalender

Verbeterpunten:

  • Het meldingssysteem voor de openbare ruimte toont een toename van ontevredenheid, van 6% in 2021 tot 20% in 2023. Op 1 februari 2024 wordt een nieuw systeem in gebruik genomen (BuitenBeter app) om de registratie en afhandeling van meldingen te verbeteren. (61% van de inwoners is overigens helemaal niet bekend met het oude systeem!)
  • Verbetering van de bereikbaarheid bij telefonisch contact
  • Verduidelijking van informatie over vergunningen

Andere uitkomsten
Het onderzoek toont ook andere interessante bevindingen, zoals een stijging in tevredenheid over sociale media van 37% in 2019 naar 65% in 2023, terwijl respectievelijk 24% en 38% van de respondenten ontevreden zijn over de openingstijden van het gemeentehuis en de balies. Om meer inzicht te krijgen in de resultaten met betrekking tot de openingstijden, zal verdere interne analyse plaatsvinden.

Toekomstige stappen
De resultaten van het KTO bieden een leidraad voor verdere verbeteringen in de dienstverlening van de gemeente Stein. Op basis hiervan wordt een voorstel ontwikkeld om gestructureerd in te spelen op de verbeterpunten. Met deze aanpak streeft de gemeente Stein naar een dienstverlening die nauw aansluit bij de behoeften van haar inwoners.

  • Laatste update op .
Laat reactieformulier zien