Skip to main content
ATTENTIE: Dit artikel is gearchiveerd; aan de inhoud kunnen geen rechten meer worden ontleend.

Gezond Sport- en Beweegakkoord 2022

Subsidie ‘Sportakkoord 2022’ geeft impuls aan sport & bewegen in Stein

De gemeente Stein streeft naar zoveel mogelijk gelukkige en gezonde inwoners. Sport, bewegen en vitaliteit leveren hieraan een belangrijke bijdrage. Samen met andere betrokkenen is in 2020 daarom het Gezond Sport- & Beweegakkoord Stein (kortweg ‘sportakkoord’) opgesteld.
Organisaties kunnen via deze regeling tot € 1.000 krijgen voor initiatieven op het gebied van sport, bewegen en vitaliteit. Zo komen we samen weer in beweging.

Subsidie ‘Sportakkoord 2022’
Voor iedereen, maar zeker ook voor sportverenigingen, was het een lastige tijd. Nu het voorjaar is aangebroken en we coronamaatregelen achter ons hebben gelaten, staan veel sporters en sportaanbieders weer in de startblokken om hun activiteiten te hervatten. Overal worden weer de fietsen afgestoft, ballen opgepompt en veters gestrikt. De gemeente Stein juicht dit toe en geeft hieraan een impuls via de subsidieregeling Sportakkoord 2022. De subsidie biedt organisaties de kans om initiatieven in het kader van sport, bewegen en vitaliteit te ontplooien. Hierbij kan het gaan om het opstarten van nieuwe initiatieven, maar ook om doorontwikkeling van bestaande activiteiten. Organisaties kunnen hiervoor een bijdrage ontvangen tot € 1.000. Aanvragen kunnen de rest van het jaar worden ingediend en worden beoordeeld door de gemeente en het Sport & Beweeg Panel.

Het belang hiervan is misschien wel groter dan ooit. Onze regio kampt immers al geruime tijd met gezondheidsachterstanden, en corona heeft hier geen goed aan gedaan. Zo namen in coronatijd de gezondheid, sportparticipatie en motorische fitheid af, terwijl overgewicht en eenzaamheid juist toenamen. Hoog tijd dus om in beweging te komen. Op die manier maken we Stein samen gelukkig en gezond.

Meer informatie
Kijk voor meer informatie over de subsidie Sportakkoord 2022 op www.gemeentestein.nl/subsidies. Hier vind je ook de voorwaarden en het aanvraagformulier.

  • Laatste update op .
Laat reactieformulier zien