Skip to main content

HISTORIE

1954 Een eerste Heilge Mis viering in Catsop # door Jo Smeets

In Memoriam Albert Cremers, 8 juni 2015

Catsop, februari 2015 door Jo Smeets

Priesterwijdingen waren er in de jaren vijftig van de vorige eeuw nog volop. Het werd toen als een grote eer beschouwd als je zoon z'n leven in dienst ging stellen van God. Dit was geen halfslachtige onderneming, maar een stap met grote conseqenties. Je mag niet trouwen of het celibaat. Kortom een zeer rigoreuze stap in iemands jonge leven.

Het gehucht Catsop bracht ook priesters voort. Bijvoorbeeld Huub Claessen die in 1954 z'n eerste Heilige Mis opdroeg eerst in Oud-Heverlee (B.) en enige tijd later in de Augustinuskerk te Elsloo.

Hub met vader Guus Claessen en moeder Lies Pijpers

Op de foto Hub Claessen met vader Guus Claessen en moeder Lies Pijpers. Uit de collectie van zijn neef Jan Pijpers die bij de eerste Heilige Mis als misdienaar fungeerde.

Bij zo'n priesterwijding hoorde een feest. Een feest dat werd georganiseerd door De Jonkheid in Catsop. Zie foto onderaan dit artikel. Deze groep stond de bezielende leiding van Albert Cremers. (Albert is helaas onlangs overleden, op 8 juni 2015 op 90-jarige leeftijd)

Onderwijzers constateerden dat Albert Cremers de capaciteiten had om na de lagere school verder te leren. Dit deed hij in Sittard, echter de volgende stap om te gaan studeren aan een universiteit durfde hij niet aan. Zijn verknochtheid aan z'n geboortegrond was groter. Zo bleef hij in Catsop wonen waar hij de organisatie omtrent pater Claessen op poten zette. In het dagelijkse leven werkte Albert bij personeelszaken op de papierfabriek in Meerssen.

Om bij het wijdingsfeest groots uit te pakken, moest er eerst geld in kas zijn. Een loterij ging het geldezeltje worden. Fabrikanten werden aangeschreven en winkeliers schonken vele prijzen die op het laatst de hele woonkamer van huize Cremers vulden. De verloting hiervan bracht het benodigde geld op.

1954 1e H Mis Hub Claessen Misdienaars 2e v.l. Jan Pijpers

De priesterwijding van Huub Claessen (2e van links) 2e misdienaar van links is Jan Pijpers (klik voor vergroting)

Het feestplan behelsde o.a. om het ouderlijk huis van de priester mooi te versieren. Albert werkte op het papierfabriek en zo kwamen er grote papieren slingers gemaakt door De Jonkheid. Albert koos voor een extra zware kwaliteit papier, want als het regende moesten deze versieringen toch mooi blijven. Het was die dag stralend weer.

In de jaren vijftig van de vorige eeuw was een feest een zeldzaamheid. Het hele dorp liep uit om dit mee te maken.
Huub Claessen kwam met de trein uit dat verre Holland aan. Cremers had bedacht, om hem en z'n ouders in 'n open koets met paarden van het station Beek-Elsloo af te halen. Dit wilden zij niet. Iedereen was toen nog godsvruchtig, dus na de Heilige Mis in de St Augustinuskerk trok een grote processie van Oud-Elsloo naar Catsop. De hele route was met vaantjes versierd.

1954 Priesterwijding HuubClaessen Kerk

   1954 Priesterwijding HuubClaessen Kerk 02

1954 Priesterwijding HuubClaessen VersierdHuis 02   

1954 Priesterwijding HuubClaessen VersierdHuis

Aangekomen bij het geboortehuis Op de Dries speechte Albert. Het bijzondere hiervan is, dat deze toespraak is terechtgekomen op een 78-toeren elpee. Cremers was van vele markten thuis, zo had hij zeer goede kontakten bij radio Luxembourg. Hun programmering van lichte muziek in tegenstelling tot Hilversum sloeg zeer aan.
Het leek hem wel leuk om als herinnering de toespraak op te nemen. Dat was echter technisch verdraaid moeilijk. Dus de directie van radio Luxembourg stuurde enige technici naar Catsop om dit varkentje te wassen.

AlbertCremers speech

Albert Cremers tijdens zijn speech

   AlbertCremers speech 02

Nadat de speech voorbij was en op band stond was het tijd voor geschenken. Van de Jonkheid kreeg de kersverse pater Claessen een fors geldbedrag en een damesfiets. Met soutane (toog) op een herenfiets stappen, dat lukt niet. In de kleine voorkamer werd de receptie gehouden, waarbij je door de voordeur naar binnen liep en opzij weer naar buiten.

Na het officiële gedeelte vierden de buurtbewoners, die veel werk hadden verzet, op hun manier een feest. Zelfs bisschop Lemmens, geboren in Schimmert, kwam kijken naar wat De Jonkheid van dat kleine gehucht bij Elsloo uit de kast had gehaald om deze priesterwijding cachet te geven.

Jo Smeets

Jonkheid Catsop 1953
De Jonkheid van Catsop in 1965, klik voor vergroting

Met dank aan Guus Peters, Jan Pijpers en Albert Cremers voor de foto's. Hieronder deel 1 van een interview met Albert Cremers. Deel 2 en 3 is hier te vinden >  

Laat reactieformulier zien