Skip to main content

ELSLOO

ATTENTIE: Dit artikel is gearchiveerd; aan de inhoud kunnen geen rechten meer worden ontleend.

Spoorwegovergang Catsop blijft dankzij actie buurtschap

Na enkele jaren van debatteren, plannen maken, protesten en weer nieuwe plannen is de beveiligde overweg nu gerealiseerd.

Overweg Catsop oud PierreReubsaet

De oude situatie 

Overweg Catsop nieuw PierreReubsaet

En de nieuwe situatie (foto's Pierere Reubsaet, klik voor vergroting)

De Catsoppenaren hebben een week een omweg moeten maken om in het centrum van Elsloo te komen en dat viel volgens alles toch wel enigszins tegen. Iedereen is blij dat de overweg niet alleen open is gebleven maar nu ook deugdelijk beveiligd is.

Als je dan nu op afstand staat te kijken zie je dat veel mensen toch nog naar links en rechts kijken of er geen trein aankomt, maar dat zal wel vlug tot het verleden gaan behoren.


Spoorwegovergang Veestraat / Catsop wordt toch beveiligd

Januari 2013
ProRail is ondanks eerdere bezwaren toch voornemens maatregelen te treffen om de veiligheid van de overgang Veestraat / Catsop te verbeteren. Het betreft het verwijderen van de bestaande zigzag hekken en het plaatsen van automatische halve overwegbomen. Hiermee blijft de belangrijke verbinding tussen Elsloo en het buurtschap Catsop behouden voor voetgangers en fietsers.

Standpunt gemeente en inwoners 
Gemeente Stein is sinds geruime tijd in overleg met ProRail over de veiligheid van deze onbewaakte spoorwegovergang. Zowel de gemeente als de inwoners van Catsop en Elsloo waren tegen het oorspronkelijke plan van ProRail, het afsluiten van de overweg. Tijdens een informatieavond georganiseerd door de gemeente en ProRail werd een handtekeningenactie aangeboden om het openhouden van de overweg te ondersteunen.

Actieve beveiliging
Wethouder Danny Hendrix:”Ik ben blij met het gewijzigde standpunt van ProRail. Daarmee komt een einde aan een langdurige discussie tussen Gemeente Stein en ProRail. In 2003 was ook al eens sprake van afsluiting van de overweg. Na bezwaren van de gemeente en inwoners heeft ProRail hiervan afgezien, maar geen aanvullende veiligheidsmaatregelen genomen. Dit gaat nu wel gebeuren. ProRail laat per brief weten dat zij gelet op het veiligheidsbelang, de noodzaak om op korte termijn maatregelen te treffen en de beschikbare financiën, overgaat tot het nemen van maatregelen, namelijk het actief beveiligen van de overweg. ProRail is verantwoordelijk voor het spoorwegnet van Nederland: aanleg, onderhoud, beheer en veiligheid”.

Planning
In juli 2013 wordt bij ProRail het formele besluit genomen om de spoorwegovergang actief te gaan beveiligen. Vervolgens worden de plannen verder uitgewerkt en kunnen de werkzaamheden in principe begin 2015 van start gaan.
Lees verder voor het hele dossier.


Cameratoezicht spoorwegovergang Catsop

Om de veiligheid van passanten bij de onbewaakte spoorwegovergang in de Veestraat (Catsop) te optimaliseren, houdt ProRail van 17 januari t/m 7 februari aanstaande cameratoezicht. ProRail wil een beter beeld krijgen van de (verkeers)situatie. Indien nodig worden er vervolgens adequate maatregelen genomen ter verbetering van de veiligheid rond deze spoorwegovergang.

Locatie
Gemeente Stein heeft ProRail toestemming gegeven om de camera in de openbare ruimte te plaatsen. De camera staat op de hoek Veestraat-Schuttersstraat te Catsop. Uitsluitend de spoorwegovergang is in beeld. Eventuele randzaken in de openbare ruimte rondom de spoorwegovergang worden afgeschermd door een zwart vlak.
 
Privacy
Voor het waarborgen van de privacy van personen die in beeld komen, zal het toezicht worden gemeld bij het CBP (College bescherming persoonsgegevens). Deze instantie houdt toezicht op de verwerking van de camerabeelden door ProRail.


Gemeente verzoekt om beveiliging overweg Catsop

Op 31 augustus 2012 staat dit artikel in de Limburger:

CATSOP – De gemeente Stein gaat spoorbeheerder ProRail vragen nogmaals te kijken naar beveiliging van de onbeveiligde spoorwegovergang op de Veestraat bij Catsop.
De gemeenteraad besloot enkele maanden geleden dat de overgang open moest blijven, dit tegen de wens van ProRail in. Die wilde van de overgang af omdat die onveilig zou zijn. Het presidium van de gemeente Stein, bestaande uit de burgemeester en de voorzitters van de raadscommissies, vindt dat de opties voor spoorbomen of een tunnel niet goed zijn onderzocht en wil dat er nog eens naar gekeken wordt. ProRail zou eventuele maatregelen zelf moeten betalen. Naar nu blijkt heeft de gemeente Stein ProRail alsnog verzocht de veiligheid van de spoorwegovergang naar Catsop kritisch te bekijken en eventuele oplossingen aan te dragen.


Wij vinden dit vreemd, zeer vreemd....omdat ProRail enkele maanden geleden al duidelijk heeft gemaakt dat in hun opinie het nodige mis is met de veiligheid van deze onbewaakte spoorwegovergang en daarom tot sluiting wilde over gaan. Mogelijke oplossingen met slagbomen, tunnel etc werden door ProRail als te duur of onrealistisch naar de prullenmand verwezen.

Onder druk van vele inwoners en een massaal bezochte infoavond in het Maaslandcentrum besloot wethouder Hendrix -met zichtbare tegenzin- de benodigde vergunning niet te verstrekken.

Wat is de reden dat de gemeente nu alsnog met hangende pootjes terug gaat naar ProRail?
Omdat ProRail de gemeente houdt aan eerder gedane toezeggingen? Omdat ProRail de overweg alsnog tot inzet maakt bij de onderhandelingen over de nieuwe stationtoegang aan Steinse kant? Wil men van ProRail nog eens horen dat alle verbetervoorstellen financieel niet haalbaar zijn en dus niks anders rest dan sluiten? Of wil de gemeente de verantwoordelijkheid ingeval van een ongeval op voorhand neerleggen bij ProRail?

Als ik ProRail was, wist ik 't wel......


Spoorwegovergang Catsop blijft open!

De onbeveiligde spoorwegovergang aan de veestraat (tussen Catsop en Elsloo) blijft open!
B en W van Stein hebben dat besloten na massaal protest van de inwoners. Het college geeft toe dat het een inschattingsfout heeft gemaakt over de impact voor inwoners van Catsop en Elsloo.

Volgens de woordvoerder gaat de stationstoegang aan Steinse kant wel door. Binnenkort worden deze plannen toegelicht.Ruim 200 Catsoppenaren en buurtbewoners lieten woensdagavond 11 april 2012 in het Maaslandcentrum in woord en gebaar blijken niet gediend te zijn van de afsluiting van "hun" spoorwegovergang aan de Veestraat.

De overgang is voor veel mensen een belangrijke "verkeersader" op weg naar school, werk, winkels, artsen, apotheek, kerk, kerkhof maar ook vanwege sportieve en recreatieve activiteiten, met of zonder hond. De SP haalde maar liefst 1100 handtekeningen op tegen de afsluiting.

Spoorwegbeheerder Prorail schermt met een ministeriële opdracht om alle onbeveiligde/onbewaakte spoorwegovergangen aan te pakken. Maar natuurlijk is het gewoon een centenkwestie; beveiligen van de overgang kost Euro 500.000 en sluiten slechts Euro 60.000.

"Met die onveilgheid valt het wel mee, niet erger dan oversteken op het zebrapad nabij het Kruidvat aan de Stationsstraat" volgens een buurtwoonster. Volgens de woordvoerder van Prorail is er in het verleden toch een dodelijk ongeval te betreuren geweest. "Met paard en wagen" vertelt hij, tot hilariteit van de zaal. Wijselijk vermeld hij er niet bij dat het in 1937 ofzo was....

Bij herhaling wordt het onderzoek aan de kaak gesteld, dat ingenieursburo Royal Haskoning in opdracht van de gemeente en Prorail uitgevoerd heeft. Een Catsoppenaar stelt "Er is alleen eenzijdig onderzoek gedaan naar redenen om sluiting te billijken en er is daarentegen helemaal geen onderzoek gedaan naar de veiligheidsrisico's van de aangeboden alternatieve routes via de spoorwegovergang Beek-Elsloo of brug Mergelakker (en verder over de nu al uitermate drukke en onveilige Stationsstraat)"

Al enkele generaties lang krijgen kinderen uit de buurt door hun ouders op het hart gedrukt heel goed uit te kijken op de overgang; alertheid zit er dus ingebakken. De Prorail-man sputtert nog tegen met de stelling dat frequent gebruik en gewoonte de alertheid van overstekers juist aantast. Tevergeefs, de zaal pikt de sluiting niet. De een houdt een betoog met goed onderbouwde argumenten, een ander stelt zeer kritische vragen aan wethouder Hendrix, velen houden hun emoties nauwelijks in bedwang.

Een buurtbewoonster suggereert dat de afsluiting het wisselgeld is (van gemeente aan Prorail) voor een nieuwe stationstoegang aan de Steinse kant en vele honderden meters geluidschermen tot 4 meter hoog. (dat gerucht doet al langer de ronde)
Die opmerking schiet Hendrix in het verkeerde keelgat. En waar hij er beter het zwijgen toe had kunnen doen, laat hij omstandig weten dat die opmerking hem stoort.

Wethouder Hendrix laat bij herhaling weten dat hij alle kritiek meeneemt in het plan dat hij gaat voorleggen aan de gemeenteraad. Want die moet er in het najaar van 2012 over beslissen. Hij probeert de zaal nog aan zijn kant te krijgen met de opmerking dat hij van alle fracties schriftelijk bericht heeft ontvangen dat zij tegen afsluiting zijn.
Is het de angst voor gezichtsverlies of politieke arrogantie dat hij desondanks regelmatig stelt dat hij in "principe een positieve grondhouding" voor afsluiting van de spoorwegovergang heeft.

Hij had er goed aan gedaan én politiek gewin kunnen halen als hij gewoon staande de avond het plan naar de prullenbak had verwezen. Nu bleef hij de zaal maar munitie leveren om te schieten.

Voor alle aanwezigen (behalve de wethouder) is het op dat moment al duidelijk: die overweg gaat echt niet dicht!
Zelfs de Prorail-man straalt berusting uit......
Wim Hanssen 


Laatste Nieuws: spoorwegovergang Catsop

Een attente lezer attendeerde ons op deze website waarop de nieuwe NS dienstregeling vanaf 2013 staat. Blijkt dat vanaf 9-12-2012 in plaats van de huidige 4 maar liefst 8 treinen per uur tussen Sittard en Maastricht gaan rijden. En dus de onbewaakte overweg aan de Veestraat gaan passeren. Vreemd dat de vertegenwoordiger van Prorail hierover tijdens de informatiebijeenkomst op 11 april met geen woord gerept heeft. Want in de Prorail optiek wordt de onveiligheid daarmee toch aanzienlijk hoger...?! Is het daarom ook dat opeens wel geld beschikbaar is voor het optrekken van meer dan 1 km geluidswal langs het Elsloose spoor?!

Frequentieverhoging Zuid-Limburg
Voortaan gaat er viermaal per uur een trein rijden tussen Eindhoven en Sittard. De intercity vanaf Alkmaar en Amsterdam Centraal rijdt voortaan in z'n geheel door naar Maastricht. De huidige intercity tussen Schiphol en Eindhoven rijdt voortaan door naar Heerlen.
Samen met de Sprinters kan daarom voortaan een groot gedeelte van de dag viermaal per uur van zowel Maastricht als Heerlen naar Eindhoven en de Randstad gereisd worden.
Doordat in Sittard niet meer gesplitst en gecombineerd hoeft te worden krijgen doorgaande intercityreizigers vanuit Heerlen en Maastricht te maken met een korter stationnement op dit station.
Doordat de intercity vanuit Heerlen een kwartier verschoven is wijzigt een groot aantal aansluitingen. Reizigers die in Heerlen op de intercity stappen krijgen te Roermond te maken met een langere overstap op de Maaslijn naar Venlo en Nijmegen. Verder krijgen deze reizigers te Eindhoven te maken met een langere overstaptijd op de treinen richting Tilburg en Breda. Reizigers uit Heerlen zijn sneller uit als zijn de Sprinter tot aan Sittard nemen en daar overstappen op de intercity uit Maastricht. De reistijd tussen Eindhoven een Aachen Hbf wordt met ongeveer een kwartier ingekort.
De Sprinter tussen Maastricht en Roermond wordt voortaan te Sittard ingehaald door de intercity uit Heerlen. Voor de reizigers tussen bepaalde Sprinterstations aan deze lijn zal dit zorgen voor een toegenomen reistijd.


Inspraakavond 11 april in Maaslandcentrum


klik voor vergroting

Op woensdag 11 april 2012 om 19.30 uur organiseert Gemeente Stein in het Maaslandcentrum een informatieavond over de toekomst van de onbewaakte spoorwegovergang aan de Veestraat in Catsop.

ProRail, de beheerder van de railinfrastructuur in Nederland, heeft aangegeven de onbewaakte overgang aan de Veestraat te willen sluiten. Tijdens deze informatieavond worden onder andere de argumenten voor dit voornemen door een vertegenwoordiging van ProRail toegelicht.
De eventuele sluiting van de spoorwegovergang en de realisatie van de alternatieve maatregelen zal in overleg met de gemeente plaatsvinden. Daarom nodigt gemeente Stein omwonenden, belanghebbenden en andere geïnteresseerden uit om deze informatieavond bij te wonen. De gemeente wil de meningen van buurtbewoners, belanghebbenden en andere geïnteresseerden peilen en deze meenemen in de afweging.

Het krantenartikel met de aankondiging dat ProRail de onbewaakte spoorwegovergang tussen Catsop en Elsloo wil gaan ontmantelen, staat hierboven. Hier vindt u een artikel in De Limburger van 02.03.2012 met de kop "De machinist toetert wel eens" »
Op die dag stond nog een 2e artikel in de krant: "Politieke partijen pleiten voor behoud spoorwegovergang"»

De overgang heeft al vaker ter discussie gestaan en is blijkbaar een doorn in het oog van de NS. Het is echter voor Catsop wel een belangrijke verbinding tussen de kern van Elsloo (scholen, winkels, kerk, kerkhof)
Maar de overweg is tevens de toegang vanuit een kwart van Elsloo tot het buitengebied van Catsop: het enige binnen redelijk gelegen loopafstand  wandel/recreatie gebied.
Verder vragen wij ons af waaruit de onveiligheid blijkt; op die overgang is sinds jaar en dag niets gebeurd. Hoe heeft NS geteld?  En wanneer: s' nachts?


Nieuwe NS Dienstregeling

Een attente lezer attendeerde ons op deze website waarop de nieuwe NS dienstregeling vanaf 2013 staat. Blijkt dat vanaf 9-12-2012 in plaats van de huidige 4 maar liefst 8 treinen per uur tussen Sittard en Maastricht gaan rijden. En dus de onbewaakte overweg aan de Veestraat gaan passeren. Vreemd dat de vertegenwoordiger van Prorail hierover tijdens de informatiebijeenkomst op 11 april met geen woord gerept heeft. Want in de Prorail optiek wordt de onveiligheid daarmee toch aanzienlijk hoger...?! Is het daarom ook dat opeens wel geld beschikbaar is voor het optrekken van meer dan 1 km geluidswal langs het Elsloose spoor?!

Frequentieverhoging Zuid-Limburg
Voortaan gaat er viermaal per uur een trein rijden tussen Eindhoven en Sittard. De intercity vanaf Alkmaar en Amsterdam Centraal rijdt voortaan in z'n geheel door naar Maastricht. De huidige intercity tussen Schiphol en Eindhoven rijdt voortaan door naar Heerlen.
Samen met de Sprinters kan daarom voortaan een groot gedeelte van de dag viermaal per uur van zowel Maastricht als Heerlen naar Eindhoven en de Randstad gereisd worden.
Doordat in Sittard niet meer gesplitst en gecombineerd hoeft te worden krijgen doorgaande intercityreizigers vanuit Heerlen en Maastricht te maken met een korter stationnement op dit station.
Doordat de intercity vanuit Heerlen een kwartier verschoven is wijzigt een groot aantal aansluitingen. Reizigers die in Heerlen op de intercity stappen krijgen te Roermond te maken met een langere overstap op de Maaslijn naar Venlo en Nijmegen. Verder krijgen deze reizigers te Eindhoven te maken met een langere overstaptijd op de treinen richting Tilburg en Breda. Reizigers uit Heerlen zijn sneller uit als zijn de Sprinter tot aan Sittard nemen en daar overstappen op de intercity uit Maastricht. De reistijd tussen Eindhoven een Aachen Hbf wordt met ongeveer een kwartier ingekort.
De Sprinter tussen Maastricht en Roermond wordt voortaan te Sittard ingehaald door de intercity uit Heerlen. Voor de reizigers tussen bepaalde Sprinterstations aan deze lijn zal dit zorgen voor een toegenomen reistijd.

Meer dan 200 Catsoppenaren en buurtbewoners lieten woensdagavond 11 april 2012 in

het Maaslandcentrum in woord en gebaar blijken niet gediend te zijn van de afsluiting van

"hun" spoorwegovergang aan de Veestraat.
De overgang is voor veel mensen een belangrijke "verkeersader" op weg naar school,

werk, winkels, artsen, apotheek, kerk, kerkhof maar ook vanwege sportieve en recreatieve activiteiten, met of zonder hond.
De SP haalde maar liefst 1100 handtekeningen op tegen de afsluiting.

Spoorwegbeheerder Prorail schermt met een ministeriële opdracht om alle

onbeveiligde/onbewaakte spoorwegovergangen aan te pakken. Maar natuurlijk is het

gewoon een centenkwestie; beveilgen van de overgang kost Euro 500.000

"Met die onveilgheid valt het wel mee, niet erger dan  

oversteken op het zebrapad nabij het Kruidvat aan de Stationsstraat" volgens een

buurtwoonster.
Volgens de woordvoerder van Prorail is er in het verleden toch een dodelijk ongeval te

betreuren geweest. "Met paard en wagen" vertelt hij, tot hilariteit van de zaal. Wijselijk

vermeld hij er niet bij dat het in 1937 ofzo was....

Bij herhaling wordt het onderzoek aan de kaak gesteld, dat ingenieursburo Royal Haskoning in opdracht van de gemeente en Prorail uitvoerde. Er is alleen eenzijdig onderzoek gedaan naar redenen om sluiting te billijken en er is daarentegen helemaal geen onderzoek gedaan naar de veiligheidsrisico's van de aangeboden alternatieve routes via de spoorwegovergang Beek-Elsloo of brug Mergelakker (en verder over de nu al uitermate drukke en onveilige Stationsstraat)

Al enkele generaties lang krijgen kinderen uit de buurt door hun ouders op het hart gedrukt heel goed uit te kijken op de overgang; alertheid zit er dus ingebakken.
De Prorail-man sputtert nog tegen met de stelling dat frequent gebruik en gewoonte de alertheid van overstekers juist aantast. Tevergeefs, de zaal pikt de sluiting niet.
De een houdt een betoog met goed onderbouwde argumenten, een ander stelt zeer kritische vragen aan wethouder Hendrix, velen houden hun emoties nauwelijks in bedwang.

De wethouder laat bij herhaling weten dat hij alle kritiek meeneemt in het plan dat hij gaat

voorleggen aan de gemeenteraad. Want die moet er in het najaar van 2012 over beslissen.
Hij probeert de zaal nog aan zijn kant te krijgen met de opmerking dat hij van alle fracties schriftelijk bericht heeft ontvangen dat zij tegen afsluiting zijn.
Is het de angst voor gezichtsverlies of politieke arrogantie dat hij desondanks regelmatig stelt dat hij in "principe een positieve grondhouding" voor afsluiting van de spoorwegovergang heeft.
Hij had er goed aan gedaan én politiek gewin kunnen halen als hij gewoon staande de

avond het plan naar de prullenbak had verwezen. Nu bleef hij de zaal maar munitie leveren

om te schieten.

Een buurtbewoonster suggereert dat de afsluiting het wisselgeld is voor een nieuwe

stationtoegang aan de Steinse kant (link: http://www.gemeentestein.nl/index.php?

simaction=content&mediumid=1&pagid=28&stukid=18999&fromrss)
en vele honderden meters geluidschermen tot 4 meter hoog. (dat gerucht doet al langer de ronde)
Die opmerking schiet Hendrix in het verkeerde keelgat. En waar hij er beter het zwijgen toe had kunnen doen, laat hij omstandig weten dat die opmerking hem stoort.

Voor alle aanwezigen (behalve de wethouder) is het op dat moment al duidelijk: die overweg gaat echt niet dicht! Zelfs de Prorail-man straalt berusting uit......

Een attente lezer attendeerde ons op deze website waarop de nieuwe NS dienstregeling vanaf 2013 staat. Blijkt dat vanaf 9-12-2012 in plaats van de huidige 4 maar liefst 8 treinen per uur tussen Sittard en Maastricht gaan rijden. En dus de onbewaakte overweg aan de Veestraat gaan passeren. Vreemd dat de vertegenwoordiger van Prorail hierover tijdens de informatiebijeenkomst op 11 april met geen woord gerept heeft. Want in de Prorail optiek wordt de onveiligheid daarmee toch aanzienlijk hoger...?! Is het daarom ook dat opeens wel geld beschikbaar is voor het optrekken van meer dan 1 km geluidswal langs het Elsloose spoor?!

Frequentieverhoging Zuid-Limburg
Voortaan gaat er viermaal per uur een trein rijden tussen Eindhoven en Sittard. De intercity vanaf Alkmaar en Amsterdam Centraal rijdt voortaan in z'n geheel door naar Maastricht. De huidige intercity tussen Schiphol en Eindhoven rijdt voortaan door naar Heerlen.
Samen met de Sprinters kan daarom voortaan een groot gedeelte van de dag viermaal per uur van zowel Maastricht als Heerlen naar Eindhoven en de Randstad gereisd worden.
Doordat in Sittard niet meer gesplitst en gecombineerd hoeft te worden krijgen doorgaande intercityreizigers vanuit Heerlen en Maastricht te maken met een korter stationnement op dit station.
Doordat de intercity vanuit Heerlen een kwartier verschoven is wijzigt een groot aantal aansluitingen. Reizigers die in Heerlen op de intercity stappen krijgen te Roermond te maken met een langere overstap op de Maaslijn naar Venlo en Nijmegen. Verder krijgen deze reizigers te Eindhoven te maken met een langere overstaptijd op de treinen richting Tilburg en Breda. Reizigers uit Heerlen zijn sneller uit als zijn de Sprinter tot aan Sittard nemen en daar overstappen op de intercity uit Maastricht. De reistijd tussen Eindhoven een Aachen Hbf wordt met ongeveer een kwartier ingekort.
De Sprinter tussen Maastricht en Roermond wordt voortaan te Sittard ingehaald door de intercity uit Heerlen. Voor de reizigers tussen bepaalde Sprinterstations aan deze lijn zal dit zorgen voor een toegenomen reistijd.

  • Laatste update op .
Guus Peters
Het staat me bij dat ergens in januari in de krant heeft gestaan dat de NS plannen heeft om vier keer per uur een intercity naar Maastricht te laten lopen. Dus 4 heen en 4 terug ! Ze zullen in dat geval gedwongen zijn om deze overgangen veiliger te maken. Misschien willen ze deze kosten niet dragen en proberen ze nu al op voorhand zoveel mogelijk spoorovergangen te sluiten.
-1
Jan Meijers
Prima,een snelle teller weet dat de wethouder eigenlijk al geen informatie avond hoeft te beleggen want een meerderheid in de raad vindt dat moet blijven zoals het is en dat is maar goed ook.Danny steek je energie en geld in betere zaken.groeten Jan
0
Frans Cramers
Als CDA raadslid van Elsloo wil ik eenieder geruststellen.Het CDA is ook tegen de afsluiting van deze overgang.Wellicht was verwacht dat wij ook via de pers zouden reageren, maar nadat wij dit onbezonnen bericht hadden gelezen hebben we contact opgenomen met de provincie.Daar heeft het de volle aandacht, en zeker binnen de CDA gelederen.Het is van bijzonder belang voor de mensen van Catsop, maar ook voor de andere Elsloonaren, dat deze overgang gehandhaafd blijft.Wij zullen dan ook al het mogelijke in het werk stellen om dit zo te behouden.
1
Jan Vranken -1-
De leefwens van 'Generatie Einstein': Catsop is geen plek, maar een gevoel.Deze uitspraak kwam intuïtief in me op naar aanleiding van 'eerder' m.b.t. de spoorwegovergang Veestraat - Spoorstraat tussen Catsop en Elsloo. Inderdaad was, is en blijft Catsop een 'gevoel'. Terecht want het is een prachtig stuk(je) Elsloo, ik bedoel Stein (sorry), met overigens zijn eigen karakter en zijn eigengereidheid.
0
Jan Vranken -2-
Betreffende Catsop konden lokale politici in het verleden buitensporige beslissingen nemen zelfs met tot gevolg breuken in coalities. Zover hoeft het met het item 'Spoorwegovergang Catsop' niet te gaan, begrijp ik met name uit de politieke reacties van de fracties Govers, DOS en VVD. Ik ga er overigens ook vanuit dat de fracties CDA en CMB zeker geen 'tegenverweer' zullen voeren. Jef heeft altijd geknokt voor Catsop en CMB heeft thans een raadslid uit Catsop.
0
Jan Vranken -3-
Om 'het' te bereiken zal overeenstemming bereikt moeten worden met Prorail. Alternatieven etc. om de spoorwegovergang (veilig) open te houden zullen geld gaan kosten. Kosten zowel voor de Gemeente Stein als voor Prorail, maar politiek blijft natuurlijk altijd juiste financiële keuzes maken. Je realiseert en behoud voor de Gemeente Stein dan wel voor nu en in de toekomst een stuk 'Catsop-gevoel'. Ik wens de lokale politici veel wijsheid en zeker ook gepaste integriteit toe.
0
Ab Broersma
Het sluiten van de spoorwegovergang is gewoon een slechte zaak en moet voorkomen worden. Het sluiten is het afsnijden van een directe verbindingsroute tussen Elsloo en Catsop voor voetgangers en fietsers en vice versa. En de Stationsstraat zal alleen maar zwaarder worden belast qua verkeer. Het is er nu al vaak huilen met de pet op. We zullen ons dan ook tegen sluiting verzetten. Ab Broersma VVD Stein
0
Jan Vranken
Een onbewaakte spoorovergang die bijvoorbeeld alleen door een boer gebruikt wordt, wordt volgens deskundigen „lager op de prioriteitenlijst” van ProRail en betrokken partijen gezet. „ProRail kijkt naar ongevalscijfers en maakt samen met anderen een afweging. Geld speelt daarbij meestal een rol.”Sluit onbewaakte spoorwegovergangen niet zomaar af en houd rekening met wandelaars, recreatieve fietsers en paardrijders. „Onbewaakte spoorwegovergangen lopen vaak door landelijk gebied. Wandelaars kunnen via die overwegen zo’n terrein doorkruisen. Daarom moeten die overwegen niet zomaar worden afgesloten. Al is veiligheid natuurlijk een heel belangrijk item. Als een overgang wordt opgeheven, is het 'pleit' dat er voor een goed alternatief gezorgd wordt, zoals een bruggetje of een tunneltje.” Wellicht kosten voor dit laatste gedeeltelijk voor rekening van de Gemeente Stein.
0
Jo Dohmen
Hub,Dat is inderdaad een vergissing van de krant. Ze zullen morgen het bericht rectificerenJo Dohmen
1
Hub Meijers
Ik lees vandaag in de Limburger dat een informatie-inspraakavond over de voorgenomen afsluiting van de overgang wordt georganiseerd in een cafe in Stein.Dat is beslist een vergissing. Of toch niet??
0
Laat reactieformulier zien