Skip to main content

ELSLOO

ATTENTIE: Dit artikel is gearchiveerd; aan de inhoud kunnen geen rechten meer worden ontleend.

Het verdwenen pensioengeld

ABP komt 42 miljard euro te kort...

elsloo.info pensioentekort

Het pensioenfonds ABP dat de pensioenen voor o.a. ambtenaren en onderwijzers moet beheren, heeft haar zaakjes goed voor elkaar...Ze hebben een potje van 379 miljard euro en dat is veel, heel veel: 379.000.000.000 euro. Maar daartegenover hebben ze een pensioenverplichting van maar liefst 421 miljard euro. En dat is nog veel meer... 

In andere woorden: hun dekkingsgraad is maar 89% terwijl die 104% moet zijn. Dat komt door de aanhoudend lage rente volgens ABP. Ja, dat klopt maar daar hebben alle pensioenfondsen mee te maken. En toch zijn er gelukkig ook nog wat fondsen die boven de 100% zitten. Pensioenfonds van ING bijvoorbeeld heeft een DNB-dekkingsgraad van 136%

Je zou haast denken dat Ruud Lubbers in de Raad van Toezicht zit, want die weet van wanten... Tussen 1982 en 1994 was hij minister-president van 3 kabinetten. Daarvan is bekend dat die destijds regelmatig uit de ABP-pot hebben "geleend"... Het is maar dat u het weet...Bekijk hier de Zembla uitzending uit 2011 >>


Het verdwenen pensioengeld

Staatsecretaris Klijnsma (PvdA) vindt dat de korting op de pensioenen per 1 april 2013 moet doorgaan. "Het krampachtig afwijzen van verandering leidt ertoe dat het pensioenstelsel op termijn niet meer houdbaar is", aldus Klijnsma.
Enkele politieke partijen wilden terug naar een rekenrente van 4%. Volgens Klijnsma zou dat echter ten koste gaan van het pensioen van de jongere generatie.

Wel heeft zij enkele pensioenfondsen gevraagd onderzoek te doen naar de terugstoring van grote bedragen naar werkgevers toen de fondsen nog wel een prima dekkingsgraad hadden.
Zie hieronder een uitzending van Zembla over het "verdwenen" pensioengeld; vaak "geleend" door de werkgevers. En nu de nood aan de man is, kunnen zij zich dat niet herinneren.
Zeer kwalijk dat de besturen van de pensioenfondsen (waar ook de vakbonden in vertegenwoordigd zijn) dit allemaal hebben laten gebeuren.
En de toenmalige toezichthouder De Nederlandsche Bank onder leiding van Duijsenberg....die zat te pitten net als de rest van de politiek kliek ten tijde van Lubbers en Kok....

Bekijk hier de Zembla uitzending uit 2011 >> 


Aanpakken pensioentekort te ingewikkeld

Een derde van de Nederlanders gaat minder pensioen ontvangen dan ze nodig hebben voor hun uitgaven. Uit onderzoek van de AFM (2015) blijkt dat veel mensen door psychologische drempels en complexiteit van de materie niet in actie komen om hier iets aan te doen. Ook het gebrek aan overzicht van mogelijke oplossingen speelt een rol. Wanneer de waarde van de eigen woning wordt meegenomen in de berekening, heeft bijna een kwart nog steeds een tekort.

Er zijn diverse groepen met extra risico op een pensioentekort: gescheiden mensen, zzp’ers, eigenaren van woningen die onder water staan en mensen uit de leeftijdscategorie 35-40 jaar. Maatregelen die tot nu toe zijn genomen om mensen in actie te laten komen, hebben nog onvoldoende geholpen. AFM denkt dat het benaderen van specifieke doelgroepen en het uitbreiden van de mogelijkheden op mijnpensioenoverzicht.nl (waar u een overzicht kunt zien van uw pensioenopbouw) kan helpen. Ook andere gepersonaliseerde digitale hulpmiddelen in combinatie met een persoonlijke aanpak kunnen helpen, aldus de AFM.

Bron: Fiscalert

  • Laatste update op .
Laat reactieformulier zien