Hulp bij toegankelijkheid

ELSLOO

Nieuwe woningen in Elsloo!

Update september 2022

Bezwaar tegen Elckerlyc bouwplan

Een buurtbewoner heeft officieel bezwaar aangetekend tegen het plan om op voormalige schoollocatie Elckerlyc aan de Burg. Eussenstraat in Elsloo een 3-laags appartementengebouw te bouwen.

Volgens het bezwaarschrift vindt de buurtbewoner dat er een garantie moet komen dat deze appartementen gasloos worden. dit met het oog op Natura 2000 groengebied 't Meldert dat enkele honderden meters van de bouwlocatie ligt. In datzelfde kader wijst bezwaarmaker op de aanwezigheid van beschermde uilen en vleermuizen ter plaatse. Tenslotte wordt bezwaar gemaakt tegen een te laag ingeschat aantal verkeersbewegingen en te weinig parkeerplaatsen die in het plan zijn opgenomen.

Volgens welingelichte bron zijn er ook al bezwaren ingediend tegen bouwlocatie De Poolster aan de Dross. Essersstraat. Daarover ontbreken echter nog details.

Daarentegen is deze week de verkoop begonnen van de kavels op het voormalige BTL-complex aan de Stationsstraat.


Update juli 2022
Foto boven: BTL-complex aan de Stationsstraat 57-61: levensloopbestendige woningen en kantoorruimte.

Ondertekening woningbouw Poolster & Elckerlyc

Samen met projectontwikkelaar Zuyd Vastgoed uit Voerendaal werkt de gemeente Stein aan de ontwikkeling van nieuwe woningen op twee locaties in Elsloo. Het gaat om de locaties van de voormalige basisscholen De Poolster en Elckerlyc.

Stein Zuyd Vastgoed 14.07.2022

Donderdag 14 juli heeft wethouder Danny Hendrix samen met Roger Urlings en Roger Verspagen van Zuyd Vastgoed een handtekening gezet onder de samenwerkingsovereenkomst en de koopovereenkomsten voor de twee locaties. Dit is weer een belangrijke stap dichterbij twee mooie woonlocaties in onze gemeente.

De bestemmingsplannen zijn inmiddels vastgesteld door de gemeenteraad. De komende tijd wordt gewerkt aan de vormgeving van de woningen en de openbare ruimte.

Meer informatie over de projecten is terug te vinden op onze website:

Woningbouwlocatie De Poolster >
Woningbouwlocatie Elckerlyc >


Update juni 2022

In de raadsvergadering van 2 juni jl. zijn de volgende bestemmingsplannen vastgesteld:

• Woningbouw locatie BTL Elsloo;
• Woningbouw locatie Elckerlyc Elsloo;
• Woningbouw locatie Poolster Elsloo.

De plannen liggen t/m 3 augustus a.s. in het gemeentehuis ter inzage, met de hogere grenswaarden-besluiten die daar betrekking op hebben. De bestemmingsplannen zijn ook digitaal te raadplegen op de website www.ruimtelijkeplannen.nl.

U kunt daar zoeken op de naam van het plan of op identificatienummer:

• NL.IMRO.0971.BPBTLElsloo-0003;
• NL.IMRO.0971.BPElckerlyc-0003;
• NL.IMRO.0971.BPPoolster-0003.

Tot die datum kan beroep bij de Raad van State worden ingesteld.

De volledige bekendmakingen hierover kunt u vinden in het gemeenteblad van 22 juni jl. of via www.overheid.nl. Voor nadere informatie kunt u contact opnemen met dhr H. Janssen (bestemmingsplannen) tel. nr. 046 – 435 92 33 of dhr L. van den Akker (hogere grenswaarden-besluiten) tel. nr. 043 – 389 78 12


Poolster en Elckerlyc

De plannen voor woningbouw op de plekken van de te slopen basisscholen De Poolster (Dross Essersstraat) en Elckerlyc (Burg. Eussenstraat) beginnen stilaan vorm te krijgen.

Elsloo Poolster woningbouw

Woningbouw aan de Dross Essersstraat, linksonder en de Dross Saldenstraat, rechtsonder.
Afbeelding: gemeente Stein.

Op het terrein van de Poolster, direct achter het Maaslandcentrum, zullen straks 10 levensloopbestendige huurwoningen en 7 kleinere ook levensloopbestendige koopwoningen gerealiseerd worden. Alle vertrekken komen op de begane grond. Het mag duidelijk zijn dat deze woningen bedoelt zijn voor senioren. De bewoners kunnen ook op het terrein parkeren. En hoera: de speeltuin en de vele bomen blijven!

Elsloo Elckerlyc woningbouw

Appartementencomplex Burg Eussenstraat. Afbeelding: gemeente Stein

Op het terrein van de Elckerlyc-school aan de Burg. Eussenstraat verrijst na de sloop een complex in 3 woonlagen met totaal 19 appartementen. Ook daar kunnen bewoners op het terrein parkeren en de bomen blijven staan.

Bij beide locaties is al vooroverleg geweest met omwonenden. Bij het appartementencomplex werden zorgen geuit over de inkijk. Maar die zorgen over de privacy werden weggenomen, daar wordt goed rekening mee gehouden.

De projectontwikkelaar Bergvast verzorgt de verkoop van de koopwoningen en Zaam Wonen gaat de huurwoningen exploiteren. Slopen en bouwen gaat op beide locaties hetzelfde tijdpad volgen: slopen december 2022 en bouwen van medio 2023 tot medio 2024.


Voorbereidingsbesluit woningbouwlocaties BTL-Poolster-Elckerlyc Elsloo

De gemeenteraad heeft op 18 maart jl. een voorbereidingsbesluit genomen voor 3 locaties in Elsloo: BTL (Stationsstraat), Poolster ( Dross. Essersstraat) en Elckerlyc (Burg. Eusssenstraat). 

Het besluit ligt vanaf 1 april a.s. ter inzage in het gemeentehuis. Vanaf dan is het ook te raadplegen op de website www.ruimtelijkeplannen.nl. via het identificatie­nummer: NL.IMRO.0971.VBWoningbouwElsloo-0001. Tegen dit besluit is geen bezwaar of beroep mogelijk.

Momenteel worden de mogelijkheden onderzocht om op deze locaties woningbouw te realiseren. Afhankelijk van de resultaten van dat onderzoek wordt daarna een bestemmingsplan opgesteld. Naar verwachting zal dat bestemmingsplan nog dit jaar ter inzage kunnen worden gelegd. 
Voor nadere informatie kunt u contact opnemen met de heer H. Janssen (tel. nr. 046-4359233) of mevrouw L. Fuchs (tel. 046-4359334).


Het karakteristieke voormalige BTL-complex aan de Stationsstraat 57-61 is medio 2020 verkocht. De koper is Zuyd Vastgoed Invest/Bergvast. De oude boerderijwoning blijft gelukkig zoals ze nu is en wordt kantoorruimte met bovenwoning. De achterliggende schuren maken plaats voor levensloopbestendige woningen. 

Toen Zuyd Vastgoed bij de gemeente Stein een vergunningaanvraag indiende, werden ze geattendeerd op twee leegstaande scholen die ook een nieuwe bestemming moeten krijgen, waarbij de voorkeur ook uitgaat naar woningen/appartementen. Te weten De Poolster aan de Dross Essersstraat en Elckerlyck aan de Burg. Eussenstraat. Van het een kwam het ander en nu liggen er plannen om samen met woningbouwvereniging Zaam Wonen om ook in de twee scholen levensloopbestendige woningen te realiseren. Binnenkort wordt door de gemeenteraad een voorbereidingsbesluit in behandeling genomen waarna het bestemmingsplan aangepast kan worden. De realisatie duurt vervolgens nog maximaal 5 jaar.

Opvallend: tijdens de reconstructie van de Stationsstraat waren er parkeer- en opslagproblemen. De Pijpers-weide was voorzien maar zorgde voor veel weerstand. Het voornoemde BTL-complex werd door een inwoner als oplossing voorgesteld. En niet alleen tijdelijk, maar ook als prachtige woonlocatie. Betrokken wethouder Hendrix zag geen heil in dat plan omdat het geen haalbare kaart was en ook voor investeerders onrendabel zou zijn.... Het kan verkeren.

Overigens: is de gemeente Stein er niet beter bij gebaat als er ook eens jongerenhuisvesting in Elsloo wordt gerealiseerd? 

Op de foto onder: links De Poolster, rechts het Elckerlyc gebouw

Elsloo Poolster Elckerlyc

 

  • Laatste update op .
Pierre Muitjens
woningen op BTL-terrein
Bij het lezen is bij mij een aantal vragen gerezen Het gebruik van het terrein voor woningbouw: prima. Ik ben 79 jaar en zou graag een woning daarvan willen hebben, tenminste als de woningen geschikt zijn voor beiaarden.
Vraag: worden het koop - of huurwoningen?
Vraag: wie gaat deze woningen beheren/uitgeven?
Vraag: wanneer is dit plan gerealiseerd?

0
redactie
woningbouw 3 locaties in Elsloo
BTL volgens mij alleen huur.
Alles wat bekend is kunt u vinden op www.ruimtelijkeplannen.nl zoek op nummer NL.IMRO.0971.VBWoningbouwElsloo-0001
en u vindt o.a. onderstaand document waar alles in staat.

https://www.ruimtelijkeplannen.nl/documents/NL.IMRO.0971.VBWoningbouwElsloo-0001/d_NL.IMRO.0971.VBWoningbouwElsloo-0001.pdf

Eigenaar is Zuyd Vastgoed Invest/Bergvast en de 3 projecten moeten klaar zijn binnen 5 jaar na 2021.

Meer nieuws in De Limburger:
https://www.limburger.nl/cnt/dmf20220603_93387108
en
https://www.limburger.nl/cnt/dmf20220224_93550164

0
Laat reactieformulier zien

Redactie

  • Dross de Limpensstraat 4
    6181EJ Elsloo

  • 06.10572675

Voorwaarden & Info

© Wim Hanssen Elsloo

Cookies
Voor het optimaal functioneren van deze website worden cookies op uw computer geplaatst. Daarbij worden geen persoonlijke gegevens opgeslagen. Door op ‘Akkoord’ te klikken, accepteert u het plaatsen van cookies. Als u cookies weigert, kunt u de website gewoon blijven gebruiken maar dan werken de website of onderdelen daarvan mogelijk niet optimaal.