Skip to main content

ELSLOO

ATTENTIE: Dit artikel is gearchiveerd; aan de inhoud kunnen geen rechten meer worden ontleend.

Op maandag 15 maart 2010 werd in 't Kaar te Beek een informatie avond gehouden over het Integraal Project Catsop. Lees hier het verslag van deze informatiebijeenkomst en de gestelde vragen/antwoorden.

Het project streeft naar versterking van de landbouw, natuurherstel en een betere leefomgeving door verfraaiing van het landschap en de kwaliteit van de natuur. Hoofddoel is het realiseren van een ecologische verbindingszone tussen het Grensmaasgebied, via Catsop naar het Geleenbeekdal en de Rode Beek. Deze verbinding voor plant en dier moet tevens aansluiten op de gewenste ecopassage A2/Maastrichterlaan van de gemeente Beek. 

Zeker wat betreft compensatie in vervangende landbouwgrond dan wel financiële compensatie voor verkoop of onderhoud van "hun nieuwe natuurgebied". Maar ook compensatie voor oogstverlies door ree, wild zwijn, das etc. Verder maakten een aantal aanwezigen op niet mis te verstane wijze bezwaar tegen uitbreiding en vergroting van een aantal waterbassins voor opvang van een massa hemelwater die eens in de 25 jaar voor komt. Daarentegen waren alle partijen het eens over de foeilelijke achter-aanblik van de bedrijfsgebouwen aan de Schutterskamp. Vooral op Beeks grondgebied is daar uitbreiding toegestaan die te dicht bij de groene zone komt. In het plan wordt voorzien dat die aanblik zoveel mogelijk aan het oog wordt onttrokken door groenvoorzieningen.

Inmiddels is een projectgroep in het leven geroepen die alle belanghebbende partijen vertegenwoordigt: Gemeentes Stein en Beek, LLTB en hun achterban de landbouwers, waterschap, IVN, cultuurhistorici etc. De ca. 200 bezoekers werden uitvoerig geinformeerd door het forum en bij de stands. Slotconclusie: we zijn goed op weg, maar er zijn nog een aantal hobbels te nemen met de landbouwers en andere grondeigenaren. Lees hier het verslag van deze informatiebijeenkomst en de gestelde vragen/antwoorden.

  • Laatste update op .
Laat reactieformulier zien