Skip to main content

ELSLOO

ATTENTIE: Dit artikel is gearchiveerd; aan de inhoud kunnen geen rechten meer worden ontleend.

Werkzaamheden Kasteelpark Elsloo

Bron: Limburgs Landschap 16.08.2023
Nadat Het Limburgs Landschap in het voorjaar was gestart met werkzaamheden in Kasteelpark Elsloo, is het een tijd rustig geweest vanwege o.a. het broedseizoen. Vanaf eind augustus 2023 zijn de werkzaamheden weer opgepakt en uitgebreid. Er wordt o.a. gestart met de realisatie van een paviljoen in de botanische tuin achter het kasteel. De helling onder het theepaviljoen zal tevens afgewerkt worden door het aanbrengen van een afdekking met grond. Ook zal er een extra wandelpad onder aan de helling worden gemaakt, zoals vroeger aanwezig en worden twee amfibieënpoelen op de Medammerweide verbeterd. Tot slot gaat Het Limburgs Landschap de gedeeltelijk dicht geslibde holle wegen opgeschonen, zodat ze niet alleen beter herkenbaar-, maar ook na een regenbui te belopen zijn. Tijdens deze werkzaamheden zullen vanwege de veiligheid paden gedeeltelijk niet toegankelijk zijn en afgesloten zijn met lint. 

Elsloo Kasteelpark 06.09.2023 01

Op de foto: het oorspronkelijke schuine talud wordt in ere hersteld, maar gezien de sowieso al drassige ondergrond en de vele regen vorige week wordt deze operatie een waar modderballet. Dat het gras naar de mallemoer wordt gereden is maar half zo erg; hoeven ze dat al niet meer te maaien. Want maaien is blijkbaar niet de grootste hobby van Limburgs Landschap. Alleen de overkant van de Wiert wordt constant door de visclub gemaaid. (redactie)

Elsloo Kasteelpark 06.09.2023 02

Het Limburgs Landschap is op 27 februari gestart met werkzaamheden in Kasteelpark Elsloo. Bedoeling is om de historische helling te herstellen en om een opslaglocatie voor Hengelsportvereniging Juliana te realiseren.
Blijkbaar hebben mensen van Domein Elsloo vooraf gewaarschuwd dat de ondergrond ter plaatse zeer instabiel is vanwege de talrijke onderaardse bronnen. 
En wat gevreesd werd, is ook gebeurd: op dag 1 werd de ruimte uitgegraven waar een container in geplaatst gaat worden en op dag 2 is een deel van de ontstane wand weer afgeschoven. Een boom hapt nu in het luchtledige. En het bankje zou ik ook maar even niet gebruiken. (foto boven)

Momenteel worden de maaimachines van Hengelsportvereniging Juliana geparkeerd onder in de toren van Kasteel Elsloo. Dit is een minder gewenste situatie wat betreft de veiligheid. Sinds Het Limburgs Landschap het beheer van het Kasteel en Kasteelpark Elsloo van de gemeente Stein heeft overgenomen is er gewerkt aan een alternatief voor deze stalling. Deze is nu gevonden door in de voet van de helling onder het theehuisje in Kasteelpark Elsloo een prefab kelder in te graven en deze weer af te dekken met grond. Hiermee ontstaat niet alleen een ondergrondse opslagplek, maar wordt ook de historische helling hersteld. De uitwerking doet denken aan een ijskelder die vroeger op landgoederen werden aangelegd.

Foto: Komoot (embedded) IJskelder in de natuur.

Vanaf 27 februari zullen er onder langs de helling graafwerkzaamheden worden uitgevoerd om plek te kunnen bieden aan de prefab kelder. De vrijkomende grond wordt zijdelings in depot gehouden, omdat die later weer gebruikt wordt om de kelder af te dekken. Nadat er een stabilisatie laag is gelegd worden er op 2 maart rijplaten aangevoerd. Er worden zowel platen over de brug naar het parkeerterrein voor het kasteel gelegd, als een platen baan naar de plek waar de kelder wordt geplaatst.

Vervolgens zal op 3 maart de kelder worden aangevoerd en met een zware kraan op locatie worden getild. Daardoor zal het parkeerterrein op 2 en 3 maart beperkt toegankelijk zijn. De rest van de maand zal er hard gewerkt worden aan de afwerking van de helling. Zodra de ruimten onder in de kasteeltoren vrij van gebruik zijn, ontstaan er mogelijkheden om de entrée naar de Slakmolen en de IVN-tuin te verbeteren. Op deze manier zijn deze cultuurhistorische pareltjes in de toekomst beter te bezoeken.

De verplaatsing van de Hengelsportverenging is een projectonderdeel van een omvangrijk investeringsplan dat Het Limburgs Landschap kan realiseren dankzij bijdragen van de gemeente Stein, de NV Theodora, Stichting Sponsorgelden Kasteelpark Elsloo en Leader +.

  • Laatste update op .
Laat reactieformulier zien