Skip to main content
ATTENTIE: Dit artikel is gearchiveerd; aan de inhoud kunnen geen rechten meer worden ontleend.

https://www.youtube.com/watch?v=h9YFmFCdU80

Niet alleen een stralende nazomerdag maar ook de vele toeschouwers en de inzet van vele vrijwilligers zorgden er voor dat de heropening van het gerenoveerde Kasteelpark een groot succes werd. Foto's van Pierre Reubsaet en Guus Peters.

Kasteelpark Elsloo © Joy van der Koelen
Foto Joy van der Koelen © www.AerialCam.nl

Op zondag 30 september 2012 wordt het vernieuwde kasteelpark in Elsloo officieel geopend. Vanaf 13.00 uur is jong en oud welkom om het vernieuwde park in al zijn facetten te komen beleven. De gemeente Stein en de Beheercommissie Landgoed Elsloo hebben hiervoor samen met diverse organisaties en vrijwilligers een leuk en gevarieerd programma opgezet.

Gevarieerd feestprogramma voor iedereen
De heropening van het kasteelpark wordt gevierd met tal van activiteiten voor jong en oud. Na een officieel gedeelte, waar het beleven van het park centraal staat samen met genodigden en kinderen van de buurtverenigingen, barst het feest echt los met en voor alle inwoners van Elsloo.

Vrijwilligers van IVN verzorgen om 13.00 en 14.30 een rondleiding in het park en kunnen de nieuwe pareltjes in het park beleven. Die dag herleven oude tijden o.a. bij de oude water- en wasplaats Terhagen en bij de Slakmolen en krijgen Limburgse streekproducten en ambachten de volle aandacht.

In en rond de fruitboomgaard presenteren o.a. de stroopmaker, imker en valkenier zich. Ontdek oude appelrassen en proef een appel, echte appelstroop of appelsap en vers gebakken fruitvlaai. Alles weten over oude rassen appels of  Limburgse recepten van o.a. gebak? Ook dat kan die dag.

Het Pomologisch Genootschap Limburg geeft informatie over oude appelrassen en de nieuw aangelegde fruitboomgaard. In de heemtuin valt alles te leren over kruiden van een kruidenvrouwtje en IVN-ers. Kinderen kunnen meespelen aan de speltafels die ook nieuw zijn in het park. Een ervan is het bijenspel.

Wiert

Even uitrusten en genieten van het uitzicht? Neem dan plaats op een van de nieuwe sculpturen van hout of steen in de vorm van zitmeubelen als stoelen, banken en tafels van de Duitse kunstenaar Guido Hofmann. Muziekgroep Musac brengt die middag muziek in renaissance stijl ten gehore. Zij spelen op historische instrumenten. Van 13.00 tot 16.30 zijn ook de slakmolen en het streekmuseum met een tentoonstelling over de geschiedenis van het park tot en met de herinrichting van dit jaar, geopend voor publiek.

Landschapsstijl in oude glorie hersteld
Het kasteelpark werd in 1850 aangelegd in ‘late landschapsstijl’. Rond 1960 werd het park eigendom van de gemeente die het park toegankelijk maakte voor het publiek met o.a. tennisbanen en een zwembad. Het oorspronkelijke karakter van het park verdween daardoor steeds verder uit beeld. De gemeente is begin 2012 gestart met restauratie van het park in de oorspronkelijke stijl. Het vernieuwde park ademt nu alweer de sfeer van weleer met een fruitboomgaard, aangelegde wandelpaden langs ingezaaide bloemrijke graslanden, kunstwerken, parkbomen en hagen. Ook zijn er informatieborden en speltafels voor kinderen neergezet in het park.

Natuurwaarden
Bij de herinrichting van het park is expliciet rekening gehouden met natuurwaarden en cultuurhistorie. Er zijn zichtlijnen vanuit het park gericht op de omgeving (o.a. de kerk van Elsloo en het Maasdal). Het contact met de omgeving van het park vanaf de wandelpaden is hersteld. De drie weiden van het park vormen nu weer één geheel. De nieuw ontstane grote weide loopt bol af vanaf het centrum van het park  naar de randen en is glooiend ingericht.

De historisch waardevolle holle weg vanuit de oude dorpskern (Kaakstraat) naar de water- en wasplaats naar Terhagen is een markant gegeven en gereconstrueerd. Dit voegt een extra beleving toe aan het park. Het vernieuwde kasteelpark Elsloo is een oase van rust waar de natuur het weer meer voor het zeggen heeft en bezoekers (jong en oud) de natuur in alle facetten kunnen beleven.

Bijdragen
De vernieuwing van het park is mede mogelijk gemaakt door bijdragen van het Regiofonds Westelijke Mijnstreek, de provincie Limburg, Platteland in Uitvoering en het Europees Landbouwfonds voor Plattelandsontwikkeling, NV Theodora, Stichting Beheer Sponsorgelden Landgoed Elsloo, IKL en kasteelpark, ANWB (natuur- en erfgoedprijs 2011) en Gemeente Stein.

Mensen die meer willen weten over de groenprojecten waarin de gemeente Stein de komende jaren investeert kunnen terecht op www.steinslandschap.nl

Dagblad de Limburger besteedde aandacht aan de heropening onder de titel "Elsloo heeft salon terug" (lees hier)


GuusPeters Kasteelpark1

Foto Guus Peters

De herinrichting van het Kasteelpark is in volle gang. Het tennispark is al verdwenen. Het noodzakelijke rooien en snoeien levert ook nieuwe doorkijkjes en vergezichten op! 

Groene gordel
De ligging van de gemeente Stein kenmerkt zich door bedrijvigheid aan de oostelijke kant en landschap en recreatie aan de Maaszijde/de westelijke kant. Daartussen liggen verbindende groene gebieden, zoals bijvoorbeeld het Steinerbos. De gemeente Stein investeert  de komende jaren in vijf landschapsprojecten, vijf parels in de Maasvallei.  
Dat zijn Heidekamppark, Kasteelpark Elsloo, Groenzone A2, IP Catsop en Urdal / Scharberg. De groenprojecten vormen als het ware een groene gordel om Stein heen.

De landschapsprojecten passen ook binnen de strategische toekomstvisie in 2011 vastgesteld door de gemeenteraad. Hierin zijn vijf kernwaarden opgenomen. Eén ervan is dat Stein investeert in kwaliteit van wonen en voorzieningen door onder andere de omgevingskwaliteit, bestaande uit groen, water, cultuurhistorie en de openbare ruimte te versterken. De investering  van Stein in de groenprojecten past daarin.

Vrijwilligers
De gemeente Stein doet dit niet alleen. Ook vrijwilligers denken en doen mee zoals bij het kasteelpark Elsloo. Verder  boort de gemeente daarbij waar mogelijk andere financieringsbronnen aan. Landschap is één van de speerpunten opgenomen in de Regiovisie Westelijke Mijnstreek. Een deel van het benodigde portie geld komt dan ook uit dit regiofonds.

2012 Elsloo Kasteelpark herinrichting(Foto Pierre Reubsaet)

Door het afbreken van de kantine van de tennisclub en het verwijderen van struikgewas, kan men het "theehuisje" weer zien liggen vanaf de vroegere tennisvelden. (Wie heeft nog een foto van het oorspronkelijk theehuisje?)

De werkzaamheden om het kasteelpark in Elsloo opnieuw in te richten zijn van start gegaan. Het park wordt weer in de Late Landschapsstijl teruggebracht.

De gemeente heeft samen met de partners een inrichtingsplan opgesteld. Het doel is om de oude charme van het landgoed weer terug te brengen. Dit gebeurt onder andere door het aanleggen bloemrijke graslanden, de aanplant van boomgroepen, het herstellen van de fruitboomgaard en de reconstructie van wandelpaden. Ook komen er informatieborden en tafels en zitplaatsen.

Dit landschapsproject is één van de speerpunten opgenomen in de Regiovisie Westelijke Mijnstreek.

Een kleine zeventig mensen bezochten de informatieavond over de aanstaande herinrichting van het Kasteelpark in Elsloo op 10 december 2011. Er waren naast waardering voor het herinrichtingsplan ook enkele kritische vragen en opmerkingen. Deze betroffen onder andere veiligheid op het landgoed, parkeren, onderhoud aan bomen en de staat van onderhoud van paden en bruggetjes in het Bunderbos van Staatsbosbeheer.

Begin februari –als alles naar wens verloopt met de aanbestedingsprocedure- wil de gemeente Stein de schop daadwerkelijk in de grond van het kasteelpark Elsloo zetten en de oude charme van het landgoed weer terugbrengen.

Landgoed
Tijdens de avond is toegelicht dat het kasteelpark eigenlijk geen park is maar een landgoed met een parkachtige inrichting. Door het gebied ‘park’ te noemen kreeg men het idee dat het eindbeeld een strak gazon met perkplanten zou inhouden en dit is allerminst het geval.  De suggestie werd gedaan om maatregelen te treffen om bijvoorbeeld fietsen in het landgoed tegen te gaan. Deze suggestie en de mogelijkheden hiertoe worden in het eerstvolgend projectoverleg besproken.

Veilig recreëren in het landgoed is een onderwerp wat een paar keer is aangesneden. Hierop werd  uitgelegd dat de beheercommissie regelmatig overleg heeft met de politie over voorvallen die zich hebben voor gedaan en dan worden ook de benodigde acties besproken.
Een ander aspect dat naar voren werd gebracht tijdens deze avond  was verkeershinder in relatie tot parkeren. De gemeente heeft aangegeven te kijken naar het aanbrengen van bewegwijzering voor bezoekers van het landgoed naar de parkeerplaatsen aan de bovenzijde van het gebied. Dit beperkt de verkeersoverlast in de oude kern van Elsloo.

De werkzaamheden in 2012

Wat betreft de vragen over de werkzaamheden die in 2012 gaan plaatsvinden met betrekking tot  bomen/groen op het landgoed is toegelicht dat o.a. het kappen van bomen zorgvuldig is afgestemd met de beheercommissie, er wordt voldaan aan de Habitatrichtlijnen en de werkzaamheden worden uitgevoerd volgens de gedragscode van Staatsbosbeheer. Tijdens de uitvoering is hier ook controle op.

Onderhoud
Er komt een beheerplan zodat na de herinrichting  de kwaliteiten van het park behouden blijven. Naar aanleiding van opmerkingen over de slechte  onderhoudsstaat van wandelpaden en bruggetjes in het Bunderbos, treedt de gemeente hierover in overleg met Staatsbosbeheer (de terreinbeheerder ter plekke).

Inrichtingsplan

Het inrichtingsplan dat de gemeente Stein samen met de partners heeft opgesteld heeft als doel om het park weer zoveel mogelijk in de oude staat terug te brengen door o.a. het inzaaien van bloemrijke graslanden, de aanplant van boomgroepen, het herstellen van de fruitboomgaard en de reconstructie van wandelpaden. ‘Aangevuld met informatieborden, een ornament met tafels en zitplaatsen moet dit er uiteindelijk toe bijdragen dat steeds meer bezoekers het park ontdekken en bezoeken’, vertelt wethouder Danny Hendrix. Dit landschapsproject is één van de speerpunten opgenomen in de Regiovisie Westelijke Mijnstreek. Een deel van het benodigde geld komt uit dit regiofonds.

Vijf landschapprojecten
De gemeente Stein investeert in (regionale) natuurontwikkeling met vijf landschapsprojecten binnen haar gemeentegrenzen. De herinrichting van het kasteelpark Elsloo is er één van. Het investeren in landschap past ook binnen de strategische toekomstvisie die de gemeenteraad onlangs heeft vastgesteld. Een van de kernwaarden uit deze visie is dat Stein investeert in kwaliteit van wonen en voorzieningen door onder andere de kwaliteit van de omgeving, bestaande uit groen, water, cultuurhistorie en de openbare ruimte te versterken. De andere vier landschapsprojecten zijn Heidekamppark, Groenzone A2, IP Catsop, Urdal/Scharberg.

De gemeente boort daar waar mogelijk ook andere financieringsbronnen aan waar mogelijk. Dat geldt ook voor het project herinrichting kasteelpark  dat mede mogelijk is dankzij bijdragen van de provincie Limburg, Platteland in Uitvoering, en het Europees Landbouwfonds voor Plattelandsontwikkeling Europa,  NV Theodora en Stichting beheer sponsorgelden landgoed en kasteelpark Elsloo.  Het park maakt deel uit van de Ecologische Hoofdstructuur (EHS) en is bovendien opgenomen binnen de begrenzing van het Natura 2000-gebied (= Europees Ecologisch raamwerk).

Oorspronkelijk karakter terug brengen
‘Nog even en het kasteelpark Elsloo ademt weer helemaal de sfeer van vroeger uit. Na komende winter willen we de schop daadwerkelijk in de grond van het kasteelpark Elsloo zetten en de oude charme weer terugbrengen. Op dit moment werken we hard aan het maken van een bestek en volgt aansluitend de aanbestedingsprocedure. Overigens is in het kader van dit project de tennisvereniging al verhuisd naar de nieuwe accommodatie op het sportveld Mergelakker’, aldus wethouder Danny Hendrix.

Ondanks bezuinigingen investeert  Stein toch  in  (regionale) natuurontwikkeling en boort daarbij ook andere financieringsbronnen aan waar mogelijk. Landschap is één van de speerpunten opgenomen in de Regiovisie Westelijke Mijnstreek een deel van het benodigde geld komt uit dit regiofonds. De totale investeringskosten bedragen 216.000 euro.

Informatiebijeenkomst
De gemeente organiseert voor omwonenden en andere belangstellenden op woensdagavond  7 december  a.s. een informatiebijeenkomst over de geplande herinrichting. Dat gebeurt in Kasteel Elsloo, in de Grimaldizaal, Maasberg 1 in Elsloo. De bijeenkomst begint om 19.30 uur.

Investeren in landschap
Het kasteelpark stamt uit 19e eeuw en is aangelegd in de zogenaamde Late Landschapsstijl. Aan het oorspronkelijk karakter van het park is echter in de loop van de tijd op onderdelen afbreuk  gedaan. Met de herinrichting brengt de gemeente Stein het waardevolle park weer terug in de oude historische stijl. Het investeren in landschap past ook binnen de strategische toekomstvisie die de gemeenteraad onlangs heeft vastgesteld. Een van de kernwaarden uit deze visie is dat Stein investeert in kwaliteit van wonen en voorzieningen door onder andere de kwaliteit van de omgeving, bestaande uit groen, water, cultuurhistorie en de openbare ruimte te versterken. De herinrichting van het kasteelpark is één van de vijf groenprojecten waar de gemeente Stein de komende jaren in investeert. De andere vier zijn Heidekamppark, Groenzone A2, IP Catsop, Urdal/Scharberg.

Kortom: Stein…wil je zien!

Herinrichting Kasteelpark Elsloo
Sinds begin 1960 is het kasteelpark bij Elsloo eigendom van de gemeente Stein. In samenwerking met de beheerscommissie Landgoed Elsloo, de NV Theodora en Landschapspark De Graven Westelijke Mijnstreek heeft de gemeente Stein een inrichtingsplan opgesteld dat als doel heeft om het park weer zoveel mogelijk in de oude staat terug te brengen door o.a. het inzaaien van bloemrijke graslanden, de aanplant van boomgroepen, het herstellen van de fruitboomgaard en de reconstructie van wandelpaden. ‘Aangevuld met informatieborden, een ornament met tafels en zitplaatsen moet dit er uiteindelijk toe bijdragen dat steeds meer bezoekers het park ontdekken en bezoeken’, vertelt Emile Claessen, beleidsmedewerker bij de gemeente Stein.

Ecologische hoofdstructuur
Het park maakt deel uit van de Ecologische Hoofdstructuur (EHS) en is bovendien opgenomen binnen de begrenzing van het Natura 2000-gebied (= Europees Ecologisch raamwerk). Het project wordt mede mogelijk gemaakt door bijdragen van de provincie Limburg, Platteland in Uitvoering, en het Europees Landbouwfonds voor Plattelandsontwikkeling Europa investeert in zijn platteland, NV Theodora en Stichting beheer sponsorgelden landgoed en kasteelpark Elsloo.

  • Laatste update op .
Laat reactieformulier zien