Skip to main content
ATTENTIE: Dit artikel is gearchiveerd; aan de inhoud kunnen geen rechten meer worden ontleend.

centrumplanstein2012b

Dinsdag 27 november 2012 presenteerde de gemeente samen met  contractpartners en Hertogsland de voorlopige schetsontwerpen van het nieuwe hart van Stein.

Na de bouwvak in 2013 gaat de schop in de grond. Het nieuwe winkelcentrum krijgt twee entrees gekoppeld aan parkeerplekken, veel daglicht, daktuinen en een centraal plein met paviljoen waar horeca in kan. Het winkelcentrum zal meer naar buitengericht zijn dan het oude winkelcentrum en wordt opgetrokken uit voornamelijk baksteen. Dat is iets wat verder uitgewerkt moet worden. Ook bijzonder voor dit winkelcentrum zijn de daktuinen, grenzen aan de ingangen van de woningen die er boven komen.

 

Achter de schermen
Achter de schermen zijn de partners druk bezig geweest met het nieuwe hart van Stein. Dat is een complex proces waar veel partners en belangen bij betrokken zijn, zoals de corporatie Maaskant Wonen (huurwoningen) , Hertogsland als eigenaar van het oude winkelcentrum en bouwer van het nieuwe winkelcentrum, Kibo (zorg- en koopwoningen) en gemeente (Multifunctioneel Centrum) gaat bouwen in het hart van Stein. Partijen wilden komen met één integraal, samenhangend plan waarbij de architecten in opdracht van de contractpartners de opdracht kregen om hierbij nauw samen te werken. Het resultaat zijn de eerste voorlopige schetsen. Voor de openbare ruimte is nu een landschapsarchitect in opdracht van de gemeente bezig met het bekijken van de mogelijkheden om de openbare ruimte in te richten inclusief de parkeerplaatsen. Ook deze architect werkt nauw samen met zijn collega’s. Parkeren blijft overigens gratis.

 
klik voor vergroting

Omphaliuspark begin 2016 gereed
‘Het tijdelijk winkelcentrum dat op het Omphaliusplein staat, mag daar maar staan tot februari 2015. Tot dan is de vergunning geldig. Dan moet ook het nieuwe centrum klaar zijn. Overigens moet een half jaar na sluiting van het tijdelijke winkelcentrum het bouwwerk zijn afgebroken. Daarna kan het nieuwe park worden ingericht. De bedoeling is dat begin 2016 dan ook het Omphaliusplein opnieuw is ingericht als parkachtige omgeving. Dat is zo afgesproken met de omwonenden. Het is ambitieus, maar het is haalbaar’ vertelde de burgemeester gisteren tijdens de persconferentie. Diezelfde middag en avond zijn de plannen gepresenteerd aan de klankbordgroep, de winkeliers en de commissieleden.  

De onderhandelingen tussen Hertogsland bv en de winkeliers die uiteindelijk ruimte willen in het centrum, beginnen in januari 2013.

Er is een korte overlap van sloop van de Stevel en bouw van het nieuwe winkelhart. Maar problemen levert dat naar alle waarschijnlijkheid niet op. Het totale plan (twee fasen waarvan de eerste nu aan de orde is) en waar ook het nieuwe multifunctioneel centrum en de inrichting van de openbare ruimte deel van uitmaakt, vergt een investering van zo’n 60 miljoen euro.

  • Laatste update op .
Laat reactieformulier zien