Skip to main content
ATTENTIE: Dit artikel is gearchiveerd; aan de inhoud kunnen geen rechten meer worden ontleend.

Omgeving Aelserhof - La Famille veiliger in 2015

  • Afbeeldingen | Bron: Wim Hanssen ©

Woonerf Geloesstraat 24.09.2015

Vanaf donderdag 24 september 2015 zijn rond het woonzorgcomplex Aelserhof/La Famille enkele verkeersmaatregelen van kracht geworden.

De werkgroep Verkeer & Veiligheid van Stichting Dorpsplatform Elsloo heeft sedert najaar 2014 geijverd voor meer parkeerruimte rond het Medisch Centrum Elsloo en een herinrichting daarvan.

Tevens wilden zij dat de gemeente Stein verkeersmaatregelen zou nemen om de omgeving veiliger te maken voor voetgangers en fietsers.
Dagelijks bezoeken vele honderden mensen het zorg- en verpleegcentrum alsmede de daarin gevestigde huisartsen, apotheek, fysio en andere zorgverleners.

BlauweZone juiste tijd 29.09.2015

Die bezoekers en ook de bewoners van het zorgcomplex en aanleunwoningen moeten op de rijbaan lopen wegens het ontbreken van trottoirs. De gemeente heeft laten weten dat er technisch gezien onvoldoende ruimte is om daar trottoirs aan te leggen. Naast het complex is basisschool St Augustinus gevestigd. Het parkeerterrein en toeritten worden veel door ouders en kinderen gebruikt. Kortom, een onveilige omgeving voor jong en oud.

Veelvuldig overleg met de gemeente heeft tot het volgende resultaat geleid:

- een 20-tal nieuwe parkeerplaatsen aan de Ch de Gavrestraat
- een blauwe zone op de eerste parkeerstrook voor de apotheek, waar met gebruik van parkeerschijf maximaal 2 uur mag worden geparkeerd
- aanleg 2 extra minder-validen parkeerplaatsen
- het hele gebied is aangemerkt als woonerf, waardoor de maximum snelheid 15 km/uur bedraagt en dat is stapvoets rijden vanaf de toerit aan de Mgr d'Arbergstraat en vanaf Ch de Geloesstraat
- tussen parkeerplaats en Mgr d’Arbergstraat is een trottoir aangelegd
- het pad vanaf apotheek langs tafeltennishal naar Mgr d’Arbergstraat is aangemerkt als voetpad en om het fietsen en brommen helemaal te ontmoedigen is er een fietssluis geplaatst

Politie en Boa’s gaan controleren op handhaving en zullen zonodig verbaliserend optreden.

Woonerf Arbergstraat 24.09.2015

Verkeersbesluit

LaFamille

Verkeersbesluit instellen woonerf, gebruik parkeerschijf en verplicht voetpad op Aelserhof, Elsloo

Het college van B&W van Stein heeft het besluit genomen om Aelserhof aan te wijzen als woonerf, op een gedeelte van de parkeerplaatsen het gebruik van een parkeerschijf verplicht te stellen en een gedeelte aan te wijzen als voetpad. Deze maatregelen moeten de overlast als gevolg van een hoge parkeerdruk op Aelserhof tegen gaan.

Om bezoekers van het gezondheidscentrum een parkeerplek te kunnen bieden wordt op een gedeelte van de parkeerplaatsen het gebruik van een parkeerschijf verplicht gesteld, te weten de strook naast de mindervaliden-parkeerplaatsen. De maximale parkeerduur op deze plekken is 2 uur. Om verkeersonveilige situaties tussen fietsers en voetgangers te voorkomen op het pad tussen Aelserhof en Mgr. D'Arbergstraat wordt het pad aangewezen als voetpad. De verkeersmaatregelen bestaan uit het plaatsen van verkeersborden G5, G6, G7, E10 en E11 van bijlage I van het RVV 1990. Binnen 6 weken na de dag van bekendmaking van dit besluit kunnen belanghebbenden -ingevolge de Algemene Wet Bestuursrecht - een bezwaarschrift indienen bij Burgemeester en Wethouders van Stein.

logo dorpsplatformDeze maatregelen zijn het resultaat naar aanleiding van ontvangen klachten tijdens de Eigen Kracht bijeenkomsten in 2014. Het probleem werd "geadopteerd" door de werkgroep Verkeer & Veiligheid van het Dorpsplatform Elsloo. Dit is overigens niet het enige resultaat uit het regelmatig overleg met gemeente, Vivantes, woningvereniging en andere belanghebbenden. Eerder werd door de gemeente al een nieuwe parkeerplaats aangelegd aan de Ch de Gavrestraat. Personeel en bezoekers van de St. Augustinusschool en Vivantes maken hier dankbaar gebruik van. Meer informatie op www.dorpsplatform-elsloo.nl

Tevens hebben Vivantes en de andere zorgverleners in het complex toegezegd dat hun personeel geen gebruik meer zal maken van de centrale parkeerplaats, waardoor bezoekers sneller een parkeerplek zullen vinden.

  • Laatste update op .
R. janssen
verkeersbesluit aelserhof
beste gemeente, beetje mosterd na de maaltijd. nog voor de start van de bouw is al meerdere keren aangegeven dat er te weinig parkeerruimte aanwezig was. en wat schetst mijn verbazing. het is inderdaad zo.
vooral niet luisteren naar bewoners en toch prestige projecten doorduwen!

2
S, Janssen
parkeerschijf
Hallo gemeente, wordt Elsloo nu als proef gebruikt om te zien hoe de inwoners reageren op dit gebeuren. Doet U dit later ook bij Uw nieuw winkelcentrum in Stein of bent U dan bang dat er helemaal geen winkeliers ogf clienten komen
0
Laat reactieformulier zien