Skip to main content
ATTENTIE: Dit artikel is gearchiveerd; aan de inhoud kunnen geen rechten meer worden ontleend.
Scharbergbrug

Toch geen fiets-wandelbrug over de Maas

  • Afbeeldingen | Bron: Lou Fredrix, YouTube, Rijkswaterstaat (embedded) ©

Update 04.01.2024

De Nederlandse en Vlaamse overheden hebben nu definitief laten weten dat ze geen tijd en geld willen steken in een fiets-wandelbrug over de Maas tussen Stein en Maasmechelen.

Aanleiding
De insteek van de gemeenten Maasmechelen en Stein was in 2016 het uitdiepen van de toeristische mogelijkheden aan beide zijden van de Maas. Bijvangst waren Nederlandse scholieren die elke dag naar Maasmechelen fietsen en grensarbeiders.
Het huidige fietspad ligt pal langs de A76/E314 over de Scharbergbrug. Een lange, winderige, gehorige en gevaarlijke route. Slechts de vangrail kan je redden bij calamiteiten op de autoweg.

Kosten
Maasmechelen (B) en Stein (N) trokken samen op in dit project, elk via hun eigen marsroute naar de overheden. Want die overheden waren wel essentieel voor de financiering van het project, dat volgens een raming uit 2018 (!!) tussen 18 en 36 miljoen euro zou gaan kosten. Dat zou anno 2024 een veelvoud daarvan kunnen zijn.

Wethouder Gina van Mulken heeft de gemeenteraad laten weten dat het project zonder overheidssteun geen enkele kans van slagen heeft. Desondanks blijven beide gemeenten hoop putten uit hun recreatieve ambities. Zodra de fietsroutes Westelijke Mijnstreek en de Belgische Kolenspoorfietsroute klaar zijn denkt men dat de overheden niet meer om de fiets-wandelbrug heen kunnen.

Alternatieven?
Maar zou het voor de recreanten niet mooier zijn met een veerverbinding tussen Stein en Maasmechelen? Misschien een wat groter exemplaar dan het veerpontje in Geulle en iets kleiner dan de bestaande veerverbinding in Berg aan de Maas. Zowel in Meers als in Elsloo zijn daar wellicht mogelijkheden voor.
En heeft men ook al eens gedacht aan een eenvoudige loopbrug over de Maas, pal onder of naast de Scharbergbrug?
Trouwens met de huidige klimaatvooruitzichten staat de Maas op termijn wellicht 's zomers zo goed als droog.... maar blijft dan waarschijnlijk voor elektrische fietsers toch een onneembare hindernis.

Lees ook, De Limburger 04.01.2024 ⇢

Lees ook, De Limburger 25.11.2019 ⇢

Lees ook, De Limburger 23.03.2017 ⇢


Maart 2017

Gemeente Stein en Maasmechelen werken samen om te komen tot een nieuwe verbinding over de Maas met als doel de grensregio’s beter te ontsluiten voor bezoekers, recreanten en inwoners. Het initiatief hiervan komt van de DOP’s Meers en Maasband.

In opdracht van de gemeenten heeft onderzoeksbureau Movares recent een haalbaarheidsstudie uitgevoerd met als doel te komen tot een oordeel over de realiseerbaarheid van deze brug. Op maandag 14 mei 2017 is er een inloopmiddag "Bie Gerda" in Meers geweest waar inwoners informatie konden krijgen en vragen stellen over de onderzoekresultaten.

Er komen die middag "Bie Gerda" 3 brugvarianten op tafel, waarvan de een beter bij de omgeving schijnt te passen dan de ander. Maakt ook niks uit: de horizon in dit stukje Westelijke Mijnstreek is toch al naar de filistijnen door de Scharbergbrug, windmolens en DSM. De totale kosten gaan, afhankelijk van de uiteindelijk te kiezen variant, tussen de 10 en 30 miljoen euro bedragen... als of het niets is.

Maar goed, onderzoekbureau Movares, de gemeente, DOP Meers, horeca-uitbaters en fietsers zien alleen maar voordelen: toersime, economische groei en veiliger fietsen!
Ik kan het me niet woordelijk herinneren, maar wed met u dat een paar jaar geleden bij de miljoeneninvestingen in Steinerbos woorden van diezelfde strekking zijn uitgesproken.

Elsloo brug leidingen Lou Fredrix 05.2018

Op de foto: menige inwoner denkt dat de aanleg van de fietsbrug al is gestart, nog voordat er over geklankbord is....In werkelijkheid is men bezig DSM leidingen te verleggen. (foto Lou Fredrix)

Ondertekening intentieverklaring gemeente Stein Maasmechelen 6 maart 2017 foto HenkHelwig

De ondertekenaars van de intentie-overeenkomst. Foto: Henk Helwig

Gezamenlijke intentieverklaring gemeenten Maasmechelen en Stein voor brug over Maas
Sinds eind 2016 wordt op initiatief van het gemeentebestuur van Stein en in samenwerking met het gemeentebestuur van Maasmechelen de haalbaarheid onderzocht van een lichte brug tussen Belgisch en Nederlands Limburg. De beide gemeentebesturen kennen groot belang toe aan de totstandkoming van een verbinding voor voetgangers en fietsers over de Maas.

De twee gemeenten werken nauw samen en hebben de duidelijke intentie om gezamenlijk de haalbaarheid te onderzoeken en uiteindelijk te komen tot realisatie van deze brug. Ter bevestiging van deze samenwerking hebben vertegenwoordigers van beide gemeentebesturen op 6 maart 2017 een intentieverklaring ondertekend.

Verbinding
De beoogde brug in de strook Maasband / Meers en Maasmechelen wordt meer dan een brug; het is de nieuwe en inspirerende verbinding van de beide Limburgen zowel fysiek als symbolisch. Een brug biedt primair een oversteek, maar de uitstraling en functie gaan verder dan alleen dat. Verbinding is het sleutelwoord.

Beide Limburgen hebben veel gemeenschappelijk: cultureel, historisch en al eeuwenlang verkeren inwoners met elkaar in het Maasdal. De aanwezigheid van de karakteristieke Maasvallei is in de praktijk echter ook vaak een barrière gebleken: een rem op makkelijk en veilig verkeer, een grens voor toeristen en vooral voor inwoners van de aangrenzende kernen van de Maas die aan de overzijde willen winkelen, recreëren of studeren.

Schakel tussen recreatieve routes
De beoogde brug zal een belangrijke schakel vormen tussen Belgisch Limburg en Nederlands Limburg. Daarbij is aansluiting vereist op alle grote routes in beide provincies zoals ook het Kolenspoor in Belgisch Limburg en de Leisure Lane in Nederlands Limburg. Deze verbinding is ook essentieel voor het kruisen van de Maas door scholieren, studenten, inwoners, toeristen en recreanten. Recent zijn de leden van de DOP’s (dorpsontwikkelingsprocessen) in Maasband en Meers geïnformeerd over de laatste de stand van zaken.

Op toeristisch/recreatief gebied vormt de brug zowel lokaal als regionaal een economisch waardepotentieel. Deze duurzame verbinding zal voor structurele toename van mobiliteit zorgen, hetgeen een stimulerend effect kan hebben op reeds aanwezige, maar ook toekomstige bedrijvigheid en werkgelegenheid.

Draagvlak maatschappelijk relevante zaak
Voor dit initiatief is reeds een behoorlijk draagvlak aanwezig. De organisatie en de aanpak worden door beide gemeenten krachtig gesteund. Het gaat dan ook om een maatschappelijk relevante zaak die de sociale cohesie dient. De gemeente Stein heeft voor de realisatie 1 miljoen euro gereserveerd. Ook ontving de gemeente reeds een bijdrage uit de regio Westelijke Mijnstreek vanwege de recreatief/toeristische kansen die de brug kan bieden.

De gemeente Maasmechelen verankerde in dit prille stadium nog geen concrete financiële middelen. Dankzij voorgaande grootschalige projecten heeft Maasmechelen expertise mét resultaat om bovenlokaal beschikbare middelen te zoeken én te bekomen. Uitgangspunt is een co-financiering te realiseren met toerisme Limburg en toerisme Vlaanderen.

  • Laatste update op .
Jan Meijers
Fietsbrug
Geen fietsbrug .
Onbegrijpelijk dat er niemand in staat is om de financiën van zo een project weet te realiseren.
Er wordt vanuit Europa en ook vanuit Nederland en België met enorme gelden gestrooid voor heel veel er niet te doende projecten.
Een slechte beurt van de lokale bestuurders .nu blijkt maar weer eens hoe belangrijk gekwalificeerde bestuurders nodig zijn met het juiste netwerk die dan weer op het juiste moment de juiste mensen weten te bereiken.
Deze fietsbrug hoort er gewoon te komen en de enigste plek waar dat hoort is vanaf de Maasband naar België .Daarmee ontsluiten we een heel mooi stukje natuur en landschappelijk gebied voor tal van stille toeristische mogelijkheden .Fietsen wandelen en genieten.
Hoe handig was het geweest om in de tijd dat de rente héél laag stond een langdurige lening af te sluiten bij Europa en zo die brug te regelen.
Ook Stein maakt hier een slechte beurt .

2
Laat reactieformulier zien