Skip to main content
ATTENTIE: Dit artikel is gearchiveerd; aan de inhoud kunnen geen rechten meer worden ontleend.

Leden Werkgroep Verkeersveiligheid stappen in 2021 op!

Alle vijf leden van de werkgroep Verkeersveiligheid zijn per 8 juni 2021 opgestapt. Reden is dat de communicatie met de gemeente Stein sterk te wensen over laat; en dat is blijkbaar nog zacht uitgedrukt.

De leden van de werkgroep gooiden eerder al eens het bijltje er bij neer. Maar op verzoek van de gemeente Stein werd nog een bemiddelingsgesprek georganiseerd. Maar tijdens dat gesprek op 12 mei en de ambtelijke notulen daarvan die op 20 mei verstuurd werden, werd er volgens de werkgroep nog eens olie op het vuur gegooid. Zij reageren op 3 juni schriftelijk naar de gemeente en wij citeren daar uit:
"...de werkgroep moeite blijft houden met het ‘geschil’, de communicatie, met het ‘onvoldoende lerend vermogen’ en met het ‘onvoldoende serieus dualisme’ van de kant van de gemeente. Wij voelen ons nog steeds niet serieus en volwaardig behandeld als partner."
En "...dat er van de kant van de wethouder er vaak sprake is van ongewenst non verbaal gedrag, van zelfs openlijk lachen bij serieuze opmerkingen van de werkgroep..."
De werkgroep haalt als voorbeeld van non-communicatie en betrokkenheid aan het projectplan Meerdel. De wethouder reageert daar in hun ogen ongepast op door te stellen "... dat dit niet is gebeurd aangezien de werkgroep toch al opgeheven was..."  Niet juist, zegt de werkgroep nu; we hadden dat wel aangekondigd maar waren nog met jullie in gesprek. Dus als teken van goede wil hadden jullie ons juist WEL moeten uitnodigen!

De werkgroep geeft de gemeente in de brief van 3 juni nog één kans om de leden toch binnen boord te houden; want dat wil de gemeente graag... tenminste dat zeggen ze. Daartoe moet de gemeente voor 1 juli stante pede 5 urgente verkeersproblemen oplossen, want anders stappen ze op.

In de ultrasnelle schriftelijke reactie van de gemeente op 4 juni laat men weten dat de overige aanwezigen bij het gesprek op 12 mei, wethouder Hub Janssen en twee ambtenaren, zich niet herkennen in het beeld dat de werkgroep over deze bijeenkomst schetst. Zij hebben over het optreden van wethouder Hendrix een volstrekt andere perceptie dan de werkgroep en onderschrijven hun bevindingen beslist niet.
De gemeente vindt dat het een open en eerlijk gesprek was, waarbij zij hebben aangegeven veel waardering voor de werkgroep te hebben. Ook zijn bij die gelegenheid afspraken gemaakt over de 5 punten die snelle actie van de gemeente behoeven. De gemeente vindt het niet aan de werkgroep om daar nu anders over te beslissen en eisen te stellen. Zodra Corona-maatregelen het toelaten kan pas een rondgang met de politie gemaakt worden. De gemeente betreurt het dat de leden van de werkgroep de handdoek in de ring gooit en bestempelt het als een gemis voor Elsloo en de verkeersveiligheid in de gemeente.

Het stichtingsbestuur van Dorpsplatform Elsloo heeft vervolgens op 9 juni een brief naar college en gemeenteraad gestuurd waarin zij zich distantiëren van zowel de inhoud als de toonzetting van de door de werkgroep verzonden brief (aan college en gemeenteraad d.d. 3 juni) Tevens constateert het bestuur dat de werkgroep zich niet gehouden heeft aan de op 12 mei gemaakte afspraken met de gemeente.
Tenslotte constateert het bestuur dat geen verdere samenwerking tussen de vijf leden van de werkgroep en de gemeente meer mogelijk is en dat opstappen dus een juiste beslissing is geweest.
Van opheffing van de werkgroep is geen sprake en het bestuur gaat op zoek naar nieuwe leden.

De Limburger van 8 juni 2021 over de kwestie > 


Het was een van de meest actieve werkgroepen binnen Dorpsplatform Elsloo, maar volgens de leden werden adviezen richting gemeente steevast genegeerd, was geen begrip voor hun standpunten en kwam op vragen geen antwoord.

Dit kwakkelt al enige jaren zo. Vorig jaar heeft nog een gesprek plaatsgevonden met de Dorpscontactpersoon (een gemeente ambtenaar) maar dat bevestigde de leden van de werkgroep alleen maar dat de gemeente hen niet als een serieuze gesprekspartner ziet.

Artikel De Limburger >

Op de foto: De werkgroep in overleg met wethouder Hendrix, ambtenaren en buurtbewoners tijdens een Dorpsschouw in 2018

  • Laatste update op .
Laat reactieformulier zien