Skip to main content
ATTENTIE: Dit artikel is gearchiveerd; aan de inhoud kunnen geen rechten meer worden ontleend.

Onkruidexplosie...ook in 2021

Door de extreme weersomstandigheden de afgelopen periode (vocht en temperatuur) is het groen in de openbare ruimte enorm gegroeid. Gevolg is dat we dit jaar kunnen genieten van weelderige groei en bloei van planten. Inwoners met een tuin zullen dit ook gemerkt hebben. Helaas zorgen deze weersomstandigheden ook voor een groeispurt van onkruid tussen bestrating en in plantsoenen en staat het bermgras langs wegen erg hoog.

Werkzaamheden onmogelijk
Daarbij komt dat door de extreme en aanhoudende regen de afgelopen weken het maaien en de onkruidbestrijding op veel plaatsen onmogelijk is gebleken. De drassige ondergrond van gazons en bermen maakt het onmogelijk om er met machines over te rijden. Ook bermmaaiers werken niet meer door de enorme hoeveelheden water die ze moeten verwerken en onder andere hagen waren door drassige ondergrond niet bereikbaar om machinaal gesnoeid te worden. De aanleg van groen en bestrating is daardoor ook ondoenlijk.
Ook ligt de focus van de wijkteams momenteel bij het opruimen van het drijfvuil in de door hoog water getroffen gebieden.

Extra inzet
Volgens wethouder Hendrix loopt de gemeente door deze omstandigheden achter met het groenbeheer van met name gazons en plantsoenen. Hij erkent ook dat er momenteel meer onkruid in het straatbeeld staat dan gewenst. Volgens de wethouder is dat overmacht en eveneens te wijten aan de overvloedige regen.

Maar volgens mij is die constatering toch niet helemaal correct, want ook voor de regenval en de daaropvolgende watersnood stonden stoepen en randen al vol onkruid. En was er ook al sprake van achterstallig onderhoud op het kerkhof.

"De gemeente doet er alles aan om de achterstand weg te werken. Daar hebben we zelfs extra hoveniers en een extra maaimachine voor ingehuurd’, zegt wethouder Danny Hendrix. (let op het woordje "zelfs") 

 

  • Laatste update op .
Laat reactieformulier zien