Skip to main content
ATTENTIE: Dit artikel is gearchiveerd; aan de inhoud kunnen geen rechten meer worden ontleend.

Asfaltcentrale Stein stoot ook in 2021 te veel gevaarlijke stoffen uit

Uit recente metingen is gebleken dat de asfaltcentrale AsfaltNu in Stein te veel benzeen en andere gevaarlijke stoffen uitstoot. En dat is niet de eerste keer vastgesteld.

De meting is conform voorschrift aan de schoorsteen uitgevoerd; op straatniveau is het meetresultaat vele malen lager en blijft de uitstoot binnen de grenswaarden. Volgens de GGD is er geen direct risico voor de volksgezondheid, maar kan de geuroverlast wel het woongenot aantasten. Desondanks wil de gemeente elk risico voor de omwonenden uitsluiten en laat daarom metingen in de wijk Kerensheide verrichten.

Nadat omwonenden een handhavingsverzoek bij de Regionale Uitvoeringsdienst (RUD) hebben ingediend, heeft de gemeente besloten dwangsommen te gaan opleggen als de fabriek de uitstoot aan de schoorsteen niet snel beneden de grenswaarden weet te brengen. Deze boetes kunnen oplopen naar totaal 1 miljoen euro.

De gevaarlijke uitstoot van benzeen en PAK's kan aangepakt worden door o.a. het verlagen van de productietemperatuur en het verhogen van de schoorsteen.

AsfaltNu heeft een vergunning aangevraagd voor een 17 meter hoge bitumentank. Ondanks dat die aanvraag nog loopt is men al begonnen met de bouw. De gemeente heeft de bouw laten stopleggen en vordert een dwangsom bij overtreding.

Foto: Google Maps

  • Laatste update op .
Laat reactieformulier zien