Skip to main content
ATTENTIE: Dit artikel is gearchiveerd; aan de inhoud kunnen geen rechten meer worden ontleend.
enexis aan de slag

Enexis aan de slag

  • Afbeeldingen | Bron: MS Designer ©

De energietransitie is in volle gang. Traditionele brandstoffen zoals steenkool en aardgas worden geleidelijk vervangen door duurzaam opgewekte energie, wat resulteert in een grotere vraag naar elektriciteit en daarmee een verhoogde belasting van het elektriciteitsnetwerk.
Om de betrouwbaarheid en veiligheid van de elektriciteitsvoorziening te waarborgen, voert Enexis Netbeheer aanzienlijke werkzaamheden uit, waaronder het installeren van robuustere kabels en extra verdeelstations.

Waarom is deze uitbreiding noodzakelijk?
Met de groeiende populariteit van duurzame initiatieven, met name de toename van lokale energieopwekking, neemt de vraag naar elektriciteit toe. Lokale energieopwekking houdt in dat energie verspreid wordt opgewekt op verschillende locaties in plaats van op één centrale locatie. Deze verschuiving brengt uitdagingen met zich mee, zoals capaciteitsproblemen in wijken. Sommige bewoners ervaren nu al problemen, zoals knipperende lampen, het terugleveren van zelf opgewekte (zonnepanelen) energie of de installatie van warmtepompen en laadpalen voor elektrische auto's. Om deze uitdagingen aan te pakken, is het essentieel om het elektriciteitsnetwerk van Enexis uit te breiden met krachtigere kabels en extra verdeelstations.

Wanneer vindt deze uitbreiding plaats?
In de komende jaren zullen ongeveer 140 nieuwe verdeelstations (electriciteitshuisjes) in Stein worden geplaatst om het elektriciteitsnetwerk stabiel te houden. In sommige gevallen zullen te dunne kabels worden vervangen door dikkere exemplaren. Deze upgrades moeten vóór 2030 zijn voltooid. De kans is groot dat ook in jouw buurt binnenkort werkzaamheden worden uitgevoerd aan het elektriciteitsnetwerk. Enexis zal hierover te zijner tijd nog communiceren via een brief.

Waar worden de nieuwe verdeelstations geplaatst?
Enexis werkt samen met de gemeente om geschikte locaties te vinden voor de nieuwe verdeelstations. De keuze van locaties wordt zorgvuldig overwogen, gezien de technische vereisten en beperkte geschikte plaatsen. De focus ligt voornamelijk op locaties in de openbare ruimte en groenstroken, waar de verdeelstations zo min mogelijk opvallen. Het plaatsen van verdeelstations kan zonder vergunning plaatsvinden, dat is een beslissing van de overheid.

  • Laatste update op .
Laat reactieformulier zien