Skip to main content

HISTORIE

1970-1992 Medammerweide

  • Afbeeldingen | Bron: Marja Dassen-Bruning, Paul Berezinski, Lou Fredrix, Guus Peters, Marjo Hanssen, Ria Bergs, Nic Tilmans, Ut vreuger Stein, Delpher, Limburgs Dagblad ©

Bloei en afbraak

Menigeen denkt met weemoed terug aan die mooie zomers in zwembadcomplex Medammerweide, onder de perenbomen. Medammerweide opende midden jaren 60 en sloot de deuren van het binnenbad definitief in 1992. Enkele jaren daarvoor, in 1988 om precies te zijn, waren de buitenbaden al gesloten. Tot eind jaren 70 trok Medammerweide bij goed weer dagelijks vele duizenden bezoekers uit de verre omgeving.

In mei 1970 werden de Limburgse openlucht zwemgelegenheden in kaart gebracht. Medammerweide had toen een ligweide van 10.000 m2 groot, totaal zwemwater 1630 m2 en een capaciteit van 8000 bezoekers. Het was hiermee een van de grotere zwem- en recreatieoorden in Limburg.
De speciale bijdrage hierover in De Nieuwe Limburger van 9 mei 1970 kunt u hier lezen ⇢

Na enkele slechte zomers, mismanagement, politiek gehakketak en achterwege blijven van noodzakelijke modernisering en investeringen, ging het zwembad zware jaren tegemoet. Na de herindeling in 1982 toen Elsloo bij de gemeente Stein gevoegd werd, had de nieuwe gemeente plots 2 complexen waar veel gemeenschapsgeld ingestoken moest worden. Medammerweide dolf het onderspit ten faveure van Steinerbos. Terecht?! De meningen zijn er decennia later nog steeds over verdeeld. Menig (oud) politicus uit Elsloo wordt er nog steeds op aangekeken dat hij fiat gaf voor de sluiting.

In 1988 is het gebouw - binnenbad, restaurant en andere opstallen- aan een particuliere ondernemer verkocht en werd het Sport- en Fitnesscentrum Body Talk. De buitenbaden werden buiten gebruik gesteld en de boel verloederde. Ook het zwemplezier in het binnenbad was niet van lange duur.
Want op 24.01.1991 werd het faillissement van de eigenaresse uitgesproken en werd het complex in juli 1991 bij opbod verkocht of in elk geval een poging daartoe ondernomen. Zeer opvallend dat in oktober van datzelfde jaar het complex weer regulier te koop wordt aangeboden bij een makelaar in Beek. Meer info ⇢

Vanaf 1988 heeft de gemeente plannen ondernomen -via projecktontwikkelaars Stienstra en Mullenders en later zelf- om woningbouw op Medammerweide te realiseren. In eerste instantie was er sprake van 68 woningen, later werden er dat steeds minder naarmate de bezwaren van provincie, bewoners en natuurorganisaties toenamen. Krantenknipsels woningbouwproject Medammerweide ⇢

Ergens na oktober 1991 is miljonair Ad Paes uit Sittard eigenaar geworden, gezien onderstaand artikel in het Limburgs Dagblad van 16.07.1992. Eigenaar Paes haalde nadien regelmatig de pers; o.a. omdat hij in Ghana als koning werd gekroond.
Op enig moment is het complex door brand verwoest. Helaas kunnen we over de brand en de latere terugkoop door de gemeente geen nader nieuws vinden. Wie weet dit nog?

Eind 1998 en begin 1999 werden de buitenbaden geruimd en werd de Medammerweide weer aan de natuur terug gegeven. Kostte wel zo'n Euro 225.000 maar dat terzijde.
Projectontwikkelaars en particulieren hebben jarenlang geprobeerd het bestemmingsplan te wijzigen om er enkele luxueuze villa's te laten verrijzen. Mede dankzij de Stichting Behoud Landschap Medammerweide werd dit plan in het jaar 2000 uiteindelijk naar de prullenbak verwezen.

In deze film van Math Steps, met beelden uit de jaren 1968 tot 1974 staat een miniscuul fragment van Medammerweide (op 1:35)

https://www.elsloo.info/nostalgie-beeldmateriaal/1257-film-math-steps-1968-1974

Heeft u bijzondere herinneringen aan Medammerweide? We plaatsen die graag!

Van Sjef Janssen (plaatselijk beter bekend als Sjeffie van de Taaiman) Nico Tilmans, Marjo Hanssen en Guus Peters ontvingen wij onderstaande foto's en ander bijzonder materiaal. Hartelijke dank daarvoor.

Medammerweide 1970 01

Foto: Op 5 juni 1968 bij het 50-meter bad. Dat is nog niet helemaal klaar, maar wordt toch al gebruikt. We zien v.l.n.r. Pierre Steps, Gerrie Wagemans, Theo Wagemans in het water, Jan Reubsaet, Lou Fredrix, Ger Wagemans sr, Marij Wagemans. Twee jaar later wordt het bad officieel geopend.

Opening van het 50 meter buitenbad op zaterdag 23 mei 1970

(met dank aan Math Driessen voor uitzoekwerk)

Medammerweide 23.05.1970

Medammerweide 1978

Op de foto o.a. badmeester Joost, directeur Huynen, bestuursleden Thomassen, Ruyl

Medammerweide, ansichtkaart begin jaren 70

Van Marja Dassen-Bruning ontvingen wij onderstaande ansichtkaart, een mooie aktiefoto genomen in zwembad Medammerweide.
Wie heeft nog meer foto's van Medammerweide?!

Medammerweide2

 

entreebiljet2

Entreebiljetten beschikbaar gesteld door Jan Schepers

 

 

Elsloo Medammerweide Abonnement Ria Bergs

Zo te zien veranderden lay-out en voorwaarden van de abonnementen elk jaar...
Dank aan bovenstaande inzenders voor hun bijdrage.
Heeft u ook nog abonnementskaarten of andere herinneringen aan medammerweide?
Wij plaatsen deze graag! Geen scanner? Dan doen wij dat met alle plezier.

De jaren vanaf 1988 tot 1992

1988 Medammerweide binnenbad

Foto boven: in 1988 is het complex in particuliere handen overgegaan en werd het Sport- en Fitnesscentrum Body Talk. Alleen het binnenbad bleef behouden. De buitenbaden werden buiten gebruik gesteld en de boel verloederde. Ook het zwemplezier in het binnenbad was niet van lange duur.
Want op 24.01.1991 werd het faillissement van de eigenaresse uitgesproken en werd het complex in juli 1991 bij opbod verkocht of in elk geval een poging daartoe ondernomen. Zeer opvallend dat in oktober van datzelfde jaar het complex weer regulier te koop wordt aangeboden bij een makelaar in Beek.
Ergens na oktober 1991 is miljonair Ad Paes uit Sittard eigenaar geworden, gezien onderstaand artikel in het Limburgs Dagblad van 16.07.1992. Eigenaar Paes haalde nadien regelmatig de pers; o.a. omdat hij in Ghana als koning werd gekroond. 
Op enig moment is het complex door brand verwoest. Helaas kunnen we daarvan geen nader nieuws vinden. Wie weet dit nog?

1991 Medammerweide verkoopopbod 01

1991 Medammerweide verkoop 01

1992 Medammerweide vernielingen 

de sloop begin 1999.

Medammerweide anno 2010 (Foto Guus Peters)

Krantenknipsels

10jaar meedam 1976

 

Medammerweide 09.06.1979B

 

medammerweide 09.06.1979

 

medammerweide 10.07.1979


Reddingsbrigade Elsloo

Op jullie website kwam ik het artikel over de historie van het zwembad Medammerweide tegen. Interessante informatie en leuke oude fotos. Ik ben eens gaan zoeken in wat foto albums en kwam daar een aantal tegen van het binnenbad. Om precies te zijn uit 1987 toen ik daar als 5/6-jarige mijn A- en B- zwemdiploma's heb behaald. Deze foto's zijn gemaakt door m'n vader, Jean Berezinski.
Tevens wellicht aardig om te vermelden dat de kleine zwart wit foto onder de (helaas iets onduidelijke) krantenfoto afkomstig is van Reddingsbrigade Elsloo, waar ik momenteel nog lid van ben (en ondertussen alweer een aantal jaren bestuurslid). Dit jaar heeft de vereniging haar 35-jarig bestaan. Ze werd opgericht op 5 februari 1975 te Elsloo. Het eerste dagelijkse bestuur bestond uit Jan Wilms (voorzitter), Truus Schepers (secretaris) en Marlies Rongen (penningmeester). De overige bestuursleden waren Jan Martens, Jo Lemmens, Annie Maas en Mia Reul. De eerste instructeur zwemmend redden was dhr. J. Bets, afkomstig van de Maastrichtse Reddings Brigade (MRB). Hij werd bijgestaan door Wilm en Jan Verleng, die hun zwemmend redden diploma's A en B bij de MRB behaald hebben. Op dit moment heeft Reddingsbrigade Elsloo 114 leden, varierend in leeftijd van 5 tot 72 jaar.

Paul Berezinski (secretaris Reddingsbrigade Elsloo)

 

 

We hebben ook een krantenknipsel van het binnenbad ontvangen, maar dat is zeer slecht van kwaliteit. 

binnenbad2 


Woningbouwproject Medammerweide

Aangezien er in 1988 nog 1.200.000 gulden (543.000 euro) kapitaallasten op het voormalige recreatieoord rustten, was het er de gemeente alles aan gelegen om niet alleen de opstallen maar ook de grond te verkopen. Daarom heeft de gemeente vanaf 1988 stappen ondernomen om de grond te verkopen en woningbouw op Medammerweide te laten realiseren. Projecktontwikkelaar Stienstra heeft de grond gekocht, inclusief een terugkoopovereenkomst ad 1.500.000 gulden (678.000 euro) door de gemeente Stein. In eerste instantie was er sprake van 68 woningen, later werden er dat steeds minder... naarmate de bezwaren van provincie, bewoners en natuurorganisaties toenamen

Tien jaar later, in 1999 gaat de kogel door de kerk.... het Limburgs provinciebestuur besluit definitief géén woningbouw op Medammerweide toe te staan. Niet de oorspronkelijk geplande 68 woningen, ook geen 26 luxere woningen en zelfs geen 9 of 7 luxueuze villa's. Na jarenlang strijd komt de Stichting Behoud Landschap Medammerweide (SBLM) en daarmee de Elsloose gemeenschap als winnaar uit de bus. De gemeente Stein moet de grond terugkopen van Stienstra voor 1.500.000 gulden.

DDL Medammerweide 24.09.1988

DDL Medammerweide 30.09.1988

DDL Medammerweide 04.10.1988

DDL Medammerweide 07.10.1988

DDL Medammerweide 06.04.1989 01

DDL Medammerweide 06.04.1989 02

 Medammerweide geen woningen Stienstra

Medammerweide geen woningen 1999


  • Laatste update op .
Anja Derhaag
Mooie herinneringen
Hele mooie herinneringen met mijn moeder en zussen op de woensdagmiddag met ons vieren naar de Medammerweide.
De koelbox gevuld met hanekammen van Steevens, ranja en lekkere snoep.

Deze weide heeft veel aan mijn leven toegevoegd. En wel Elsloo en Catsop samen in de weide, vrienden maken, vrijpartijtjes en de liefde. En goede verzorging van onze moeder.

Ook het zwemmen was heerlijk. We maakten onze eigen kunsten in het water. Geen glijbanen en van die gekke toestellen. Wij hadden ons eigen plezier. Kaarten op onze badlaken, nep tatoeages op onze armen, plakken lezen.

Zelfs de zwemclub: daar heb ik het zwembad mee geopend. Wij moesten toen mooie figuren maken en allerlei kunsten en prachtige figuren in het water.
Het regende die dag, ik was elf jaar en mocht niet van mijn moeder gaan want ze was bezorgd omdat ik ziek was.
Toch ging ik stiekem en het was een geweldige opening ....mooie herinneringen!

1
Math Driessen
opening 50 m bad


Volgens het Limburgsch Dagblad van 20 mei 1970 is het 50 meter bad in 1970 geopend. Zie onderstaande link naar het krantenartikel via Delpher.
https://www.delpher.nl/nl/kranten/view?query=medammerweide+Elsloo&facets[spatial][]=Regionaal|lokaal&facets[type][]=artikel&page=4&coll=ddd&identifier=ddd:010541170:mpeg21:a0313&resultsidentifier=ddd:010541170:mpeg21:a0313

0
redactie
opening 50 meter bad in 1970
Dat klopt, maar daarvoor was Medammerweide al enkele jaren open met alleen het 25 meter bad, ligweide en pierebadjes.
0
Frank Cox
Het zwembad in Elsloo was prachtig. Als kind kwam ik er iedere week, daarnaast zat ik bij de zwemclub Meedam. Ik ken dus iedere meter van het complex. 's Zomers zat ik vaak na school met Jos Meyers en Evert Gijzen uren langs de kant van het 50 m bad.
3
erik voorjans
Vele zomervakanties met abonnement bij Medammerweide doorgebracht('75-'83).Altijd drukbezocht,mooie ligweide,verschillende type baden,speeltuin en trimbaan.En snoepkraampje en friture en speelhal.Mooie tijd!
3
harriette
Ik heb het altijd zonde gevonden; ik ben zelf getogen in Stein maar wij hadden een gezinsabonnement bij Medammerweide in Elsloo, het buitenzwembad had zoveel meer te bieden als het Steinerbos.Ik heb er mooie herinneringen aan.
1
Bert Geurts
Dit had nooit mogen gebeuren
1
Jose Coenen-Broersma
Er is wel een bijeenkomst geweest. Ondergetekende was hierbij aanwezig. De opkomst was minimaal. Schijnbaar vonden de mensen van Elsloo het niet nodig om hiertegen te protesteren. Neem het zwembad in Geulle. Deze constructie (onderhoud en corvee-diensten) door de leden was ook in Elsloo een optie geweest. Het is nog altijd een schande dat deze mooie lokatie verdwenen is.
1
wim hanssen
@ SjefMijn geheugen is slecht (selectief wel te verstaan), maar is er destijds überhaupt een breed gedragen protest van de inwoners geweest?!Of hebben we dat ook gewoon over ons heen laten komen, net als de herindeling?!
1
Sjef Janssen
Dit mooie zwembad had nooit afgebroken mogen worden. Dank aan de politiek
1
Laat reactieformulier zien