Skip to main content

HISTORIE

1898 - 2023 Fanfare De Maasgalm 125 jaar

  • Afbeeldingen | Bron: Fanfare De Maasgalm, Historiehuis van de Maasvallei ©

Fanfare De Maasgalm uit Elsloo werd volgens de notariële akte op 1 november 1898 opgericht. Na een jaar telde het gezelschap 39 muzikanten. Voor de oprichting van de fanfare werd hulp ingeroepen van “het kasteel” , waar de familie Jurgens woonde. Frans Jurgens, de tweede zoon van het gezin, aanvaardde het beschermheerschap. Deze functie bleef lange tijd in de familie, want Frans‘ jongste zuster, mevrouw Leodina Anna Dutilh Jurgens, is later beschermvrouwe geweest. De familie gaf allereerst een flinke bijdrage, zodat de eerste instrumenten konden worden aangeschaft en aan leden die zelf een instrument kochten, werd een vergoeding gegeven.

Fanfare De Maasgalm 1899

Fanfare De Maasgalm in 1899

Tot in de jaren 50 van de 20e eeuw kon de fanfare gebruik maken van één van de bijgebouwen van het kasteel. ‘s Zomers kon men repeteren in het kasteelpark, dat toen niet voor publiek toegankelijk was.
De fanfare was dus een feit: een vereniging met een flink aantal leden, instrumenten, repetitielokaal en een dirigent. (Bron: www.maasgalm.nl

Maasgalm 1898

 Afbeelding: Tijdschrift voor intrumentbouw Bd: 19 Leipzig, 1898 S. 47 - 8 oktober 1898

Vertaling van bovenstaand artikel:
Elsloo (in Holland). Onze gemeenschap vierde afgelopen vrijdag 8 oktober 1898 als een vreugdevolle en dankbare dag. 30 stuks prima blaasinstrumenten , voor het plaatselijke blaaskorps “De Maasgalm”, waren gearriveerd en werden in de namiddag op een feestelijk versierde wagen, voorafgegaaan door ruiters en Jonkheid, binnengehaald en naar het lokaal van de “fanfare”(toen onder aan de Maasberg) overgebracht. Hier werden ze zorgvuldig uit de foedralen gehaald en door deskundigen uitgeprobeerd en aan de leden uitgereikt. Dit alles voltrok zich in relatief korte tijd. De instrumenten bevielen uitstekend en er was niet de geringste opmerking over te maken.
De gemeenschap dankt deze enorme schenking aan de wijd en breed door hun weldadigheid en kunstzinnigheid bekend staande heren Jurgens uit Oss* Deze zijn de eigenaars van kasteel Elsloo. En de voormalige dirigent van de militaire kapel en nu instrumenthandelaar Th. Korn uit Maastricht heeft de instrumenten geleverd. We zullen er niet naast zitten als we stellen dat de genoemde heer van van Duitse oorsprong is en van oudsher zakelijke verbanden met Duitsland onderhoud.

* De familie Jurgens waren rijke boterfabrikanten uit Oss die aan de wieg stonden van de oprichting van Unilever > Wikipedia


1923

Fanfare De Maasgalm 1923

Fanfare De Maasgalm, waarschijnlijk in 1923 bij het 25-jarig bestaan


 1928

1938 fanfare De Maasgalm Elsloo

Foto van fanfare De Maasgalm anno 1928 bij gelegenheid van het 30-jarig bestaansfeest. Klik op foto voor vergroting

De foto komt uit het programmaboekje bij gelegenheid van het 60-jarig bestaansfeest in 1958. Volgens de beschrijving zou dit een foto uit 1938 moeten zijn, maar volgens ons is dat niet juist en moet het 1928 zijn.
De foto uit 1938 staat hier en qua bezetting zijn er nogal wat verschillen.

Zittend van links naar rechts: Mathieu Alberigs, Harry Bruininx, P. Paumen (secretaris fanfare), L. van Mulken, Frans Eussen (burgemeester) L. van Mulken, Frans Pijpers, Lowie Wouters, Harry Dobbelstein

Staand van links naar rechts in 2e rij: Jos Pijpers, Jan Alberijgs. Peter Peters, Jos Peerbooms, Theodoor Collard, M. Driessen, Jos Knoben, Hub Smeets, Piet Fredrix, Hub Pijpers, Jan Haenen, Nic Dobbelstein, Jac Fredrix

Staand van links naar rechts in 3e rij: Aug. Pijpers, Chris Fredrix, Mathieu Fredrix, Nic Claessen, Guill. Fredrix, Jac. Cobben, Jan Cobben, Sevriens Pijpers, Jac. Janssen, Jan Hendrix, Jos Janssen, Jan Janssen, Jan van Es

Staand rechts voor vaandel: Jan Daemen en Aug. Claessen.


1935

Elsloo fanfare de maasgalm 1935 02

Weer een mooie foto uit 1935 uit de collectie van Wim Pesch uit Nijmegen, waarvoor hartelijke dank!  klik voor vergroting op foto

Op de foto komt fanfare De Maasgalm aan bij de trappen naar de St. Augustinuskerk. Het jaartal is 1935 maar de gebeurtenis is onbekend, geen processie vermoedelijk want er is geen versiering te zien. De muzikant vooraan links is Willem Pesch. Naast hem lijkt iemand uit de familie Pijpers. Derde van rechts op alt-saxofoon lijkt iemand uit de familie Gouder de Beauregard. Hieronder staat Willem Pesch links op een foto uit 1934.

Elsloo fanfare de maasgalm 1935 03


 1938

maasgalm onbekend jaartal3 

Fanfare De Maasgalm in 1938 bij het 40-jarig bestaan

Nog een oud statieportret van fanfare De Maasgalm. Ingestuurd door Math Odekerken. De foto is gemaakt in 1938 bij gelegenheid van het 40-jarig jubileum. Dankzij Math en Harie Rouvroije hebben we ook al een hele hoop namen.

Rij 1, zittend op de grond, van links naar rechts: Jac Claessen, Pie Martens, ?? Peeters, Mart Fredrix, Giljam Thomassen, Sjef Römers, Sjef Meijers, Piet Fredrix

Rij 2 , zittend op stoel, ?? Bours, Sjeng Janssen, Sjaak Cobben, Math Alberigs sr, onbekend, meester Laurens van Mulken, Harry Dobbelstein, burgemeester Frans Eussen, meester Paumen, dirigent Mathieu Janssen, Math Scheepers, Lou Eussen, Jac Janssen

Rij 3, van links naar rechts: Hub Pijpers, ?? Thomassen, ?? Pijpers, Nico Dobbelstein, Pie Thomassen, Harie Daalmans, Math Willems, Sjang Smeets, Math Alberigs jr, Jan Wijnen, Jac Fredrix, Pierre Vranken (Pjerke - de drager van de dikke trom), Pie Schreurs, Jan Houben, Willem Knoben, Gus Claessen, vaandeldrager Thei Daalmans

Rij 4, van links naar rechts: Jan Meijers, Gerrit Janssen, Sjef Tilmans, Sjo Claessen, Sjeng Alberigs, Sjeng Pijpers, Nic Janssen, Hub Tilmans, Peter Peters, Lei Alberigs, Jan Fredrix, Cornelis Janssen, Sjef Peerbooms

Rij 5, staand van links naar rechts: Frans Taeymans, Mathieu Fredix, Jac Odekerken, Tonny Lenssen, Thei Daalmans, Jan Schreurs, Pie Gelissen, Huub Peerbooms, Pierre Janssen


1939

Elsloo fanfare de maasgalm 1935

klik voor vergroting op foto

Weer een mooie foto uit de collectie van Wim Pesch uit Nijmegen, waarvoor hartelijke dank!

Het is donderdag 18 mei 1939, Hemelvaartsdag en het is feest in het dorp want bisschop Lemmens komt op bezoek. Dus gaat Fanfare De Maasgalm hem aan het station Beek-Elsloo afhalen. Zo te zien heeft iedereen de zondagse kleren aan en geen uniform. Wellicht dat ze dat destijds nog niet hadden, wie weet.

Ze marcheren op de rijk versierde Stationsstraat richting station, iets verder dan waar nu het Dorine Verschureplein ligt. Rechts op de hoek ligt de bakkerij van Willem Driessen. Achter de fanfare de contouren van het pand van familie Schrasser die daar toen een rijwielzaak, elektrohandel en tankstation hadden. Rechts de weg naar de Koolweg, het plein is er dan nog niet. De Stationsstraat is dan nog een onverharde weg. Langs de weg staan de houten palen waar de stroom- en telefoonkabels in hangen.

Als de bisschop naar Elsloo kwam was dit een enorme eer en men haalde alles uit de kast om de bisschop te eren en de dag feestelijk in te vullen. Zeker toentertijd omdat dat de ‘vader’ bisschop Lemmens (uit Schimmert) als een ware Heilige werd aangezien. Mgr. Lemmens, bisschop van Roermond van 1932 tot 1958, was een groot vereerder van de Sterre der Zee en boegbeeld van de Rooms katholieke kerk in Limburg.


1950

klik voor vergroting

Deze foto is gemaakt in 1950 ter gelegenheid van het 50 jarig huwelijk van medeoprichter van de fanfare Gus Claessen. De namen werden gecompleteerd en met de nodige huisvlijt bij de foto gemonteerd door diens kleinzoon Guus Claessen. Eerder veldwerk met de namen werd verricht door Leon Fredrix, Jan Gielen en Frits Peters. Allen hartelijk dank!

Bovenste rij van links: Jac Janssen -  Tjeu Fredrix(-Stationsstraat cafe Jentrien) -  Jac Odekerken - Nic Beckers -  Jan Knoben (Stationsstraat) -  Gerrit Janssen (Dorpstraat, van de Pos) - Lambert Beckers (Stationsstraat) - Frans Gouder de Beauregard -  Pie Gelissen (Koolweg,(meubelfabriek) - Jan Meijers (Heirstraat, slager) - Tjeu Bovens (Terhagen) - Sjang Deckers (Jurgensstraat, bloemenzaak aldaar, later Strelizia) - Lor Schepers (Koolweg)

2e rij van boven van links: Harie Daalmans (Raadhuisstraat, schoenmaker) - meister Nic Janssen (Dorpstraat) - Sjang Smeets - Cornelis Janssen (Julianastraat, cafe bie Gusjke)  - Sjef van Es (Julianastraat) - Pierre Wouters (Koolweg) - Tjeu Alberigs jr. (Raadhuisstraat, kledingzaak) - Pieke Wijnen - Gerard Alberigs (Raadhuisstraat) - Lambert Fredrix (Julianastraat) -  Lei Alberigs (Raadhuisstraat, later directeur Museum Venlo) - Pierre Peters (Raadhuisstraat) - Pie Fredrix (Veestraat) - Coen van Mulken (Dr.Poelsstraat) - Sjeng Houben (Dorpsstraat, slager-vaandeldrager) - Giljam Janssen (Raadhuisstraat, dikke trom)

3e rij van boven links Jac Claessen - Jo Wanten - Sjang Driessen (Driekuilen, de sjmeed) -meister Frans Paumen-Dorpstraat - Gus Claessen - Dr Gielen (Koolweg, huisarts) - Jef Peerbooms (Daalstraat) - Pieke Schreurs (Heirstraat) - Sjaak Fredrix (Julianastraat, van Betje)

Onderste rij van links Jo Wanten (Terhagen) - Pie Pijpers (Stationsstraat) - Martin Meijers (Stationsstraat) - Hub Coumans (Stationsstraat) - Sjaak Peters (Raadhuisstraat) - Piet Knoben (Stationsstraat) - Karel Scholtes (Jurgensstraat) - Jo Janssen (Stationsstraat)


 

1973

maasgalm 1970 1720x1045

Fanfare De Maasgalm, waarschijnlijk in 1973 bij het 75-jarig bestaan

Als er één vereniging in Elsloo is waar veel oude foto's van in omloop moeten zijn, dan is het wel fanfare De Maasgalm.

Math Odekerken (vroeger Burg de Witstraat nu woonachtig in Echt) geeft de aftrap. Hij stuurde een paar prachtige foto's in. Hierboven de fanfare rond 1970. Als u ons de namen levert, plaatsen we die erbij!

Wie van de geportretteerden is nog actief lid van de "famfaar"?


2013

Maasgalm

Op zondag 14 juli 2013 heeft Fanfare de Maasgalm tijdens de deelname aan het Wereld Muziek Concours een uitmuntende prestatie geleverd.

Bij de concert wedstrijden eerste divisie behaalde het korps onder leiding van Guido Swelsen maar liefst 88 punten. Hiermee plaatste het korps zich op de 11de plaats van de wereld.

  • Laatste update op .
Laat reactieformulier zien