Skip to main content

HISTORIE

Foto Kasteel Elsloo 1931© Nationaal Archief / Collectie Spaarnestad/ANP/Leeflang

Deel 9: Meers, 't Veldje

De velden van Meers bestonden uit drie gebieden. De velden op Steinder gebied in de driehoek tussen de Maasband, Stein en Kleine Meers, de velden tussen de Maas en Groot Meers (nu het ontgrindings gebied rond hoeve de Weerd) en het gebied (nu volgebouwd) tussen Groot en Kleine Meers. Dit laatste gebied was het Veldje. Een verkleinwoord gebruikt om onderscheid te maken met een groter veld, waarschijnlijk de velden tussen de Maas en Groot Meers rond de Weerd. Midden door het Veldje lagen de Kuilen (zie eerdere beschrijving).

Het Veldje rekenen we, gezien de ligging t.o.v. het oudste Meers en het feit dat de gebieden rond de Weerd in oorsprong een weidegebied is geweest. Het voormalig Veldje bestond uit zeer kleine percelen, wat ook duidt op een heel lang gebruik met evenredig opsplitsingen bij erfdelingen. Een onderdeel van het Veldje was “de Heuvel” wellicht een verhoging in het terrein. De percelen van het Veldje welke direct aan de grote Meerserdijk (aan beide kanten van de dijk) grensden werden “aan den Meerserdijk” genoemd. De Meerserdijk werd, zoals we al eerder zagen, door het Veldje aangelegd. Ook zal de Maas tijdens haar rooftochten het Veldje niet gespaard hebben.
Van zuid naar noord liep door het Veldje de verbindingsweg tussen Groot en Kleine Meers, nu Kerk-, Klooster en Past. Erckenstraat.

Afbeelding: Het Veldje in 1925.

Wegen door het Veldje
Op onderstaande kaart uit 1942 zien we de namen van de wegen door het Veldje. Vanaf de kerk naar Groot Meers heette het toen “Het Straatje”. Vanaf de kerk naar Kleine Meers was het “Kleine Meers” . Vanaf de kerk naar de Grote Straat is het “ de Schoolsteeg”. Over de Meerserdijk loopt de Meerser Dijkweg. Vanaf de weg “Kleine Meers” liep rechts langs de Koele (niet ingetekend) een weg die doorliep tot in de Veldschuur, de “Koelenweg”.
Richting kerk liep door het koulengebied zelf de “Binnen Koulenweg” die weer uitkwam in de rechts van het Koulegebied lopende weg, de “Koulenweg”. Vanaf de kerk naar de Meerserdijk liep de Vaartjensweg. Welke laatsee naam we alleen van deze kaart kennen. Een eerdere of latere naam voor dit stuk weg is ons niet bekend. Vaart is dialect voor oprit. De weg is inderdaad een oprit naar de dijk en misschien bij de dijkaanleg als zodanig aangelegd.

Kaart uit 1942


De voetpaden door het Veldje
Buiten de wegen kende het kleine Veldje ook nog voetpaden. Het Kampervoetpad, Meerserdijkvoetpad, Veldjensvoetpad en Heuvelsvoetpad.

Foto: Het Kampervoetpad vanaf de Meerserdijk. Foto: Guus Peters

Het Kampervoetpad is de verbinding tussen de Meerserdijk, in het verlengde van Voortjensweg ( de weg langs het kermisterrein naar de Dijk) , naar de Kampstraat langs de Maas.
Het Meerserdijkvoetpad bestaat niet meer dat was het eerder beschreven voetpad tussen de Past Erckensstraat en de Meersderdijkweg. Dit voetpad liep parallel aan de huidige Lindendriesstraat. Het Veldjensvoetpad liep vanaf het midden van de huidige nieuwe Lindendriesstraat naar de Kuilenweg. Dit voetpad volgde ongeveer de Winandusstraat.

Afbeelding: Het Veldje tegenwoordig. Van het oorspronkelijk Veldje en de Koulen is niets meer over behalve dat de oude namen in de straatnamen zijn blijven voortleven.

Het Heuvelsvoetpad (en ook wat die heuvel gevormd heeft) is wat minder duidelijk. Volgens de wegelegger rond 1900, vormde het de verbinding tussen de Koulenweg en de Binnen Koulenweg met de Battenweg.
Als men dit leest zou men denken dat dit voetpad samenviel met het verlengde naar de Battenweg van de Koulenweg en de Binnen Koulenweg.Momenteel valt het verloop hiervan nog een stukje samen met de verbinding tussen de Heuvelstraat (de straat dankt haar naam aan de ons onbekende “Heuvel”) en de Winandusstraat.
Echter op de kaart van 1930 staat er ook een voetpad ingetekend tussen de Battenweg naar het middenstuk van de Koulen. Er staat geen verbinding getekend met de wegen. Als die verbinding echter wel bestaan heeft, dan kan ook dit het Heuvelsvoetpad zijn geweest. Wij weten het niet, wellicht kan “eine van Meas” dit beantwoorden.

Afbeelding: Situatie in 1930. Onduidelijk is ons wat de “Heuvel” was en waar het Heuvelsvoetpad heeft gelopen.

Albrechts Carlo
Voetveer
Beste

Ik heb met veel interesse de geschiedenis van Meers en Elsloo gelezen.
Ik vraag me af of u eventueel informatie heeft over de oude voetveren die tussen Meers en Geneuth (Op't Hoofd en Op de Halle). Ik ben nl. bezig met mijn stamboom (Albrechts) op te stellen. Ui mijn onderzoek blijkt dat deze meer dan 3 eeuwen gewoond hebben in de woningen in Geneuth (nr. 99 en 97) en er ook een voetveer uitbaatten.

mvg
Carlo

0
Laat reactieformulier zien