logo box 450x250 apple nieuws

Nieuws Dossiers

Eindelijk gaat er schot komen in de grootschalige aanpak van het stationsgebied Beek-Elsloo. Omdat er 5 partijen bij het complexe project betrokken zijn, loopt de voorbereiding al sedert 2012.

Sinds die tijd is er veel gepraat en getekend, maar nu lijkt het er op dat eind 2021 alles klaar is. Dan kan men vanuit Stein veilig het station bereiken zonder eerst halsbrekende toeren hoeven uit te halen om de Stationsstraat over te steken.

Ook de overweg, waar al een aantal dodelijke ongelukken plaats vonden, wordt veiliger gemaakt.

Lees hier het hele artikel in De Limburger van woensdag 28 februari 2018 >

 

Stationsgebied2012

Veiliger, bereikbaarder, mooier en toekomstbestendig

In de maanden mei en juni gaat ProRail in vier periodes werkzaamheden uitvoeren aan het station Beek-Elsloo. Gestart wordt op zondag 12 mei tot en met dinsdag 14 mei aanstaande. Het perron wordt toegankelijker gemaakt door de hellingbaan naar het perron aan te passen en er worden hekwerken en leuningen geplaatst.

Tijdens nachtelijke werkzaamheden wordt het voetgangersoverpad van het station (tijdelijk) afgesloten. 

Hinder mogelijk
Van deze werkzaamheden kunnen omwonenden geluidshinder ondervinden en overlast ervaren van de bouwverlichting. De werkzaamheden vinden zowel overdag als 's nachts plaats. Voor meer informatie over de werkzaamheden of voor het melden van klachten kan contact opgenomen worden met ProRail via het gratis telefoonnummer 0800-776 72 45.

Bewonersbrief
ProRail informeert omwonenden met een brief. Download deze brief hier » Bewonersbrief ProRail_werkzaamheden mei en juni 2013.pdfpdf(1,03 MB)
 

Elsloo, 28 mei 2012
De gemeenten Beek en Stein hebben samen met partners de Provincie Limburg, NS, ProRail en Veolia de koppen bijeen gestoken om bestaande knelpunten in de stationsomgeving Beek-Elsloo op te lossen.

Hiertoe is nu een visie op papier gezet waarin de knelpunten in samenhang en dito oplossingen in samenhang zijn bekeken. Met dit Masterplan menen alle partijen dat de stationsomgeving als belangrijk en steeds belangrijker wordend vervoersknooppunt  bereikbaarder, veiliger en mooier wordt, maar bovenal toekomstbestendig.  Lokale en regionale belangen denken we met deze visie samen op te pakken, aldus de initiatiefnemer wethouder Jan Bijen van de gemeente Beek.

Het Masterplan is opgesteld voor het gebied direct ten oosten en westen van het bestaande station Beek-Elsloo en omvat onder andere de sanering van twee goederensporen door Prorail aan weerszijden van het station Beek-Elsloo; de directe aanleiding om een Masterplan op te stellen. Verder staat er een aanpassing van de bestaande overweg Stationsstraat in het plan opgenomen evenals de herinrichting van de bestaande stationsomgeving "Aan de Drie Heren" aan de zijde van Beek.

Ook gaat het plan uit van een tweede stationstoegang aan de zijde van Stein. "Het station is nu alleen via de Beekse kant bereikbaar. Omdat veel inwoners van Stein gebruikmaken van het station, is het wenselijk om ook aan Steinse kant, die van het Businesspark, een aansluiting te realiseren.

In het verleden vormden twee zogeheten opstelsporen een letterlijke sta-in-de-weg. Onlangs heeft ProRail, beheerder van de spoorinfrastructuur, echter laten weten dat beide sporen niet meer nodig zijn en binnenkort zullen verdwijnen. In dat geval is er geen brug over die sporen meer nodig, maar kunnen we een directe aansluiting naar het perron gaan maken, legt wethouder Danny Hendrix, gemeente Stein uit.

Verkeersveiligheid
"De verbetering van de doorstroming en ontsluiting van verkeersstromen moeten de verkeersveiligheid flink verbeteren. Er wordt gekeken naar de eventuele aanleg van parkeerplaatsen, een rijwielstalling en een bushalte aan Steinse zijde. Bussen die van het station naar Beek rijden, moeten nu bij Aan de Drie Heren altijd eerst vanwege de verplichte rijrichting een stukje naar Stein en dan bij de rotonde draaien. Daarbij passeren ze dus twee keer de spoorwegovergang, met alle eventuele oponthoud en soms ook onoverzichtelijke en gevaarlijke situaties voor langzaam verkeer van dien. Beide gemeenten hebben voordeel om dit knelpunt op te lossen  waardoor de veiligheid van de spoorovergang aan de Stationsstraat sterk verbeterd wordt. Aan de Elsloose zijde langs het spoor komt bovendien een fietspad, vertelt wethouder Jan Bijen.


Station Belangrijke ‘hub’
De NS beschouwt het station Beek-Elsloo nu al als belangrijk 'hub'  voor reizigers en verwacht een forse toename van het aantal reizigers. Reden te meer om de verkeersstromen in goede en veilige banen te geleiden. Belangrijke pluspunten voor het station zijn de gemakkelijke bereikbaarheid via A2 en A76 en het gratis parkeren. Beide wethouders benadrukken dat het plan nu aan de stakeholders, zoals de Provincie Limburg, Chemelot, ProRail, NS en Veolia  wordt aangeboden, met het verzoek om een reactie en een vraag om een financiële bijdrage. "We gaan als verantwoordelijke wethouders op zoek naar geld en als we niet enige verwachting hadden dat dit plan haalbaar is, dan hadden we dit ook niet opgesteld en gepresenteerd", aldus de wethouders van Beek en Stein.

"Wanneer reacties positief zijn en de besluitvorming over bijdrage van de partijen dito is, gaan we de mogelijkheden voor samenwerking uitwerken. Dan komt ook het moment om een samenwerkingsovereenkomst aan te gaan in beeld'', aldus wethouder Hendrix.
Het college van Stein en dat van Beek staan  positief tegenover het Masterplan. Het Masterplan wordt nu ter kennisname aan de gemeenteraad aangeboden. De totale investeringskosten bedragen ruwweg rond de 6,9 miljoen euro.

Knooppunt vervoernetwerk Zuid-Limburg
Het station Beek -Elsloo is een steeds belangrijker wordend knooppunt in het openbaar vervoernetwerk van Zuid-Limburg. Het wordt steeds meer gebruikt als opstapstation door reizigers uit de regio. De gunstige ligging tussen beide gemeenten in de nabijheid van de A2 en de A76, de mogelijkheid om gratis te parkeren (en dat blijft) en de bediening per bus hebben hieraan bijgedragen.  Het aantal in- en uitstappende reizigers dat per dag van het station van beide gemeenten gebruik gemaakt, bedraagt op dit moment 2100. Naar verwachting zal dit stijgen tot een aantal tussen de  2500 en 2900 in 2020. Met het masterplan kan er straks een toekomstbestendig station van en voor beide gemeenten en de regio.

 


 

 Perrontoegang station Beek-Elsloo aan Steinse kant

Paul Berezinski
Als beide gemeentes en NS toch flink gaan uitpakken, dan zou ik ook nog een fiets-/loop tunneltje maken vanuit de Stationsstraat Elsloo onder de Steinderweg door. Paar ton extra maakt dan ook niets meer uit op 7 miljoen euro...
jacques van laar
dit plan oogt mooi en het is een prima idee om het station aan de elsloose kant te ontsluiten. echter, ik heb wandelpaden kunnen ontdekken en wegen, de kiosk en de wachthuisjes, en zelfs de bomen blijven op hun plaats, maar waar komen de toegangen tot de perrons? of heb ik niet goed gekeken?
Laat reactieformulier zien

Gemeente Stein Actueel

Raadsvergadering | 04-07-2019

gemeenteraad 2018


Cijfers en feiten

cijfers feiten graphic

klik op afbeelding

Gemeente Stein Actueel

Vergunningen

Verkeersbesluiten:
# Instellen tijdelijk parkeerverbod Past Tissensraat Elsloo
# Individuele invalidenparkeerplaats Schuttersdreef Elsloo

Besluit omgevingsvergunning:
# Stationsstraat Elsloo voor het verstoren van de archeologische laag bij de herinrichting van deze straat, besluit verzonden 29 augustus 2019 (zaaknummer O2019-111).
# Heidekampweg Stein voor het aanleggen van bos en natuur, besluit verzonden 3 september 2019 (zaaknummer O2019-103 en O2019-126)
# Op de Berg 3a te Elsloo, aanvraag voor het verhogen van het dak, bouwen van een dakkapel en wijzigen bomen voor de herinrichting van de parkeerplaats, besluit verzonden 9 september 2019 (Zaaknummer O2019-104)
# Urmonderhof 1 Urmond, het vervangen van een geldautomaat, besluit verzonden 10 september 2019 (Zaaknummer O2019-119)
# Vunderkestraat 14, 6181 BS te Elsloo, voor het verbreden van een in-/uitrit, besluit verzonden op 11 september 2019 (zaaknummer 2019-107)

Verlengingsbesluit omgevingsvergunning:
# Maasberg 9 6181 GV te Elsloo, voor het verlengen van de termijn met 6 weken. Besluit verzonden op 11 september2019

Voor nadere informatie kunt u een afspraak maken via het algemene telefoonnummer 046-4359393 met de afdeling Dienstverlening, team Vergunningen, Toezicht & Handhaving.


Meldingen aan de gemeente

MijnGemeente app

Klik op de afbeelding voor een actueel overzicht van de meldingen via de MijnGemeente-app.