ELSLOO

Nieuws Dossiers

Cliffhanger politieke soap in Stein


Foto: Frans van der Avert (D'66) en Jack Meijers (CMB)

De oppositiepartijen (CMB-D66-CDA-CSG) in de Steinse gemeenteraad hadden voor de raadsvergadering van donderdag 7 juni een interpellatiedebat aangevraagd over de bekostiging van de nieuwbouw van basisschool De Brök. De oppositie zegt genoeg bewijzen te hebben dat de wethouder de raad niet volledig geinformeerd heeft en ingrijpende wijzigingen heeft aangebracht in de financieringsopzet van de nieuwbouw nadat de raad een besluit had genomen. En dat is een politieke doodzonde.

Omdat de meerderheid van de raad, de coalitie DOS-VVD-PvdA-Steins Belang de positie van wethouder Gina van Mulken niet wil laten aantasten en geen trek heeft in weer een gehaktdag, werd het debat weg gestemd.

Daarop diende de oppositie een motie van wantrouwen in tegen het volledige college. Ook die werd -uiteraard- verworpen door de meerderheid. Toen was de maat vol en verliet de voltallige oppositie kwaad de raadszaal. De oppositie vindt dat het democratisch proces gefrustreerd wordt door deze handelswijze. Maar is het niet zo dat het juist een kenmerk van democratie is dat de meerderheid beslist?! Maar in een democratie mag een minderheid natuurlijk wel vragen stellen en haar mening ventileren. Dus de coalitie had het debat toch kunnen toestaan en daarna een eventuele motie van wantrouwen tegen de wethouder gewoon kunnen wegstemmen?!

Dat die meerderheid in Stein al jarenlang gedomineerd en gestuurd wordt door DOS zegt meer over de Steinse politieke cultuur, de andere partijen en de kiezer dan over het democratisch proces....Meer info en beelden: De Limburger

Hieronder een open brief van raadslid Govers over de kwestie:

Open brief 09.06.2012

Tot mijn verbazing las in de De Limburger van vrijdag 8 juni  dat de heer Claessen van DOS, gemeenteraad Stein,  als argument  opvoert om NIET in te stemmen met een interpellatie verzoek omdat het de oppositie niet om de inhoud zou gaan maar om het in diskrediet brengen van  hun wethouder. Een interpellatieverzoek om  het College,  de  DOS wethouder van Mulken,  te bevragen over de handel en wandel inzake nieuwbouw school  De Brok.

Echter in de aanvraag voor de interpellatie is louter een inhoudelijke onderbouwing voor de aanvraag opgenomen.

En uiteraard, inherent aan politiek en democratie, kan op basis van het   debat over een wethouder  en/of college al dan  niet een oordeel door de raad worden uitgesproken over hun handelswijze. Dit een van de hoekstenen van onze democratie.

DOS negeert blijkbaar deze hoeksteen van de democratie door NIET over inhoud te willen praten.  Maar door deze weigering zegt DOS impliciet dat de inhoud  niet de toets der kritiek kan en mag doorstaan. En dat geeft aan dat zij zelf dit dossier juist door hun houding op voorhand al “verdacht” maken en dat wethouder en college de raad hebben voorgelogen en de raad in hun basisrecht, te weten het budgetrecht,   hebben gepasseerd. Hoe diep kun je als politieke partij zinken!

Maar in het verleden, zowel recent met voormalig  Pv/dA wethouder mevrouw IE als voormalig CDA wethouder Govers was DOS er als “de kippen bij” breedvoerig uit te spreken dat wethouders moeten verdwijnen op basis van falen volgens DOS.  Ik verwijs ondermeer naar een uitspraak van  de heer Claessen van DOS in het december 2008 debat over het Steinerbos. Dus zodra een wethouder van een andere partij  op inhoud volgens DOS  en  de raad dit oordeel in meerderheid onderschrijft moet  de betreffende wethouder verdwijnen maar als het hun eigen wethouder betreft mag niet eens de inhoud aan de orde komen. Hoe diep triest is het inconsequent handelen van deze partij.

Maar de echte analyse is natuurlijk de angst voor  het blootleggen  van de dubbele agenda van DOS. Kost wat kost,. met zo nodig omver gooien van alle democratisch principes, met alle onrechtmatige middelen welke maar grijpbaar zijn, met slaafse wethouders welke de partijkadaverdiscipline blindelings (moeten) volgen , moet De Brok er komen. De Brok, het speeltje van DOS, het speeltje van hun partijvoorzitter en directeur van De Brok. En de Pv/dA en VVD moeten in ruil voor het pluche deze lijn volgen.

ARM STEIN zei de Pv/dA ooit op hun website maar het trieste is dat ze er zelf volop aan meewerken.

Harry Govers

Raadslid


 

Open brief 11.06.2012

Na een weekend van nadenken en enige afstand nemen kan de conclusie niet anders zijn dan dat we in bestuurlijk Stein sinds de herindeling op een absoluut dieptepunt zijn beland.  Democratie is niet meer aan de orde daar waar het gaat over open dialoog, polarisatie tussen coalitie en oppositie ten voeten uit en geen enkel initiatief, ook niet van de burgemeester,   om tot een werkbare situatie te komen. En , eerlijkheid dienende, ben ook ik onderdeel van dit “negatieve spiraal proces”.

En toch moet er een werkbare open democratische op inhoud gestuurde politieke besluitvorming plaatsvinden waarbij ruimte is voor wederzijdse standpunten  en waarbij het belang van de inwoners van Stein wordt gediend. De Steinse burgers hebben er echt op.

Echter de eerlijkheid gebied ook dat we moeten concluderen dat raad en college gewoon niet in staat zijn dit zelf op te lossen. En daarom moet er hulp van buiten worden ingeroepen om tot een oplossing te komen . Een beroep op de gouverneur  van Limburg om te bemiddelen is een mijns inziens meest integere oplossingsrichting.

Voor mij zou een oplossing zijn om een partijonafhankelijke mediator/toezichthouder te benoemen met vergaande mandaten. Deze toezichthouder vormt samen met alle fractievoorzitters de kern van het bestuurlijk traject tot aan de volgende verkiezingen waarbij zo snel als mogelijk de prioriteiten agenda wordt opgesteld.

Verder komen er drie  onafhankelijke sterke  EXTERNE  wethouders welke onder voorzitterschap  van de toezichthouder het dagelijks bestuur vormen.

Overigens de formele besluitvorming in College en Raad, gegeven het  voorbereidende werk, kan gewoon blijven functioneren als bekrachtiging van dit voorbereidende werk.

Dit zou een basis kunnen zijn om ook na de verkiezingen te bezien of met een “zaken kabinet”  voor  4  jaar met raadsbrede steun niet de nodige rust en daadkracht kan opleveren juist in het belang  van de gemeente Stein.

 

Raadslid Harry Govers


Open Brief PvdA fractie 15.06.2012

Marco Ten Oever
Geachte heer Govers.Wordt u niet moe van uzelf, zoek een hobby, ga vissen, of doe iets nuttigs.U heeft jaren gelogen over uw woon adres, en u kunt alleen maar afgeven op de raad. U roept van alles om maar in de balangstemming te komen. U zult zien dat de kiezer u moe is.Steeds die moeilijke vragen om niets. Verschrikkelijk gewoon. ZOUT TOCH EENS OP MAN
0
Harry Govers
Arm PvdA Stein als je blind bent voor de reactie van de voltallige oppositie, welke meer 40 % van de Steinse bevolking vertegenwoordigt.Ik raad mevrouw Driessen aan de analyse in De Limburger/Limburgs Dagblad van zaterdag jl. nog eens goed door te lezen. Wellicht dat dat haar tot andere gedachte brengt. GroetenHarry Govers
0
Mirjam Driessen
Via de onderstaande link kunt u de reactie van de PvdA fractie op de Open Brief van H. Govers lezen:http://www.pvda-stein.nl/index.php/nieuws/nieuws-fractie/108-reachtie-op-open-brief-van-raadslid-govers
0
Wim
Geachte heer Govers,Ik mag aannemen dat u zich na een dag herlezen, nadenken en afstand nemen, realiseert dat uw open brief van 11 juni 2012 vele jaren te laat komt….!En nu zelfs hypocriet over komt.Nee mijnheer Govers, een groot aantal college- en raadsleden in coalitie én oppositie hebben het bij de burgers voor eens en voor altijd verbruid.Met vriendelijke groeten,een toekomstige niet-stemmerWim HanssenElsloo
0
Frans van der Avert.
Dat in een democratie de meerderheid beslist is een gegeven. Maar dat doe je dan wel nadat in een dialoog alle betrokken partijen hun opvatting hebben kunnen geven. Tijdens het VNG-congres deze week dat al meerder malen is aangehaald is ook gewaarschuwd voor de dictatuur van de meerderheid.En bij een democratie hoort ook dat je verantwoording aflegt. En daar ging het in de laatste raadsvergadering net om. Het college en de coalitie weigerden zich te verantwoorden voor de keuzen die ze ten aanzien van de Brök hebben gemaakt. Daarmee wordt de raad de mogelijkheid ntnomen om haar controlerende taak uit te voeren. Als je al lang aan de macht bent en dat vanzelfsprekend gaat vinden ga je op dit onderdeel vaak de fout in.
0
Laat reactieformulier zien

Redactie

  • Dross de Limpensstraat 4
    6181EJ Elsloo

  • 06.10572675

Voorwaarden & Info

© Pixels & Text Elsloo

Voor het optimaal functioneren van deze website worden cookies op uw computer geplaatst. Daarbij worden geen persoonlijke gegevens opgeslagen.
Door op ‘Akkoord’ te klikken, accepteert u het plaatsen van cookies. Als u cookies weigert, kunt u de website gewoon blijven gebruiken maar dan werken de website of onderdelen daarvan mogelijk niet optimaal.