Skip to main content

ELSLOO

ATTENTIE: Dit artikel is gearchiveerd; aan de inhoud kunnen geen rechten meer worden ontleend.

Dorpsdagvoorziening Meers 'Bie Gerda' in voorjaar 2015 van start

  • Afbeeldingen | Bron: nvt ©

'Bie Gerda' is de nieuwe naam van de beoogde dorpsdagvoorziening in Meers die tijdens de informatieavond op 28 januari 2015 aan de inwoners bekend werd gemaakt. De naam is door 24 mensen ingezonden naar aanleiding van een oproep in het Limburgs Dagblad.

Fondsenwerving voor start pilot
De dorpsdagvoorziening is een burgerinitiatief dat in het voorjaar zijn deuren zal openen. Met een subsidie van 75.000 euro van de provincie Limburg durft de stichting Dorpsdagvoorziening Meers het aan om dit voorjaar van start te gaan. Eerder had de gemeente Stein al een bijdrage toegezegd van 75.000 euro voor de verbouwing van de beoogde locatie voor de voorziening, de voormalige bakkerij, gelegen in het centrum van het dorp . Samen met eerder verworven gelden van het o.a. Oranjefonds (35.000), de Stichting Bevordering Woon- en Leefomgeving Limburg (5.000), de firma Prominent (8.000) en de Stichting Fonds Sociale Instellingen in Geleen (3.000) is er een pilot voor de dagsvoorziening opgezet voor de duur van 14 maanden. Na die tijd moet de voorziening zichzelf bedruipen. Verschillende subsidieaanvragen lopen nog om de begroting sluitend te krijgen.

Ontstaan vanuit Eigen kracht en DOP Meers
De dorpsdagvoorziening past helemaal in het idee van de DOPsgewijze aanpak en de Eigen Krachtvisie van de gemeente Stein, waarbij wordt uitgegaan van de kracht van inwoners en dorpsgemeenschappen. De realisatie van Dorpsdagvoorziening komt voort uit de werkgroep Jong en Oud van het Dorpsontwikkelingsproces (DOP) Meers, dat in 2012 van start ging en ondersteund wordt door de gemeente Stein.

Centrale én multifunctionele plek in Meers
Bie Gerda zal met inzet van vele vrijwilligers gaan voorzien in de behoefte van het dorp aan een centrale en toegankelijke plek voor o.a. de oudere Meersenaren met een ondersteuningsvraag.
Met inkomsten uit de dorpsdagvoorziening, door bijv. het verhuren van ruimten aan zorgaanbieders en verenigingen, hoopt de stichting over een jaar zonder aanvullende subsidie verder te kunnen.

Elke woensdag staat een sociaal restaurant gepland en ook zal er vanuit de voorziening vervoer van en naar Meers worden gecoördineerd. Deze zgn. 'wensauto' is door de provincie Limburg toegekend aan de stichting Dorpsdagvoorziening die op deze pilot had ingeschreven. De wensauto kan naar behoefte worden ingezet in plaats van de reguliere lijnbus die vanaf 2016 voor Meers wegvalt. De sleutels van de auto werden vrijdag 23 januari jl. symbolisch overhandigd door gedeputeerde Patrick van der Broeck aan de voorzitter van de stichting Cel Thans en de coördinator Peter Lambrichts.


Open dag Bie Gerda in Meers op 25 april 2015

Officiële opening op vrijdag 24 april
Op vrijdag 24 april 2015 gaat de nieuwe Dorpsdagvoorziening Meers 'Bie Gerda' aan de Kloosterstraat 19a in Meers officieel van start. In aanwezigheid van een groot aantal genodigden verrichten burgemeester Marion Leurs en wethouder Hub Janssen samen de officiële openingshandeling.

Aansluitend overhandigt gedeputeerde Patrick van der Broeck de Wensauto Meers aan Stichting Dorpsdagvoorziening Meers. Ook wordt de nieuwe website gepresenteerd: www.dorpsdagvoorzieningmeers.nl

Open Dag op zaterdag 25 april
Op zaterdag 25 april houdt Dorpsdagvoorziening Meers 'Bie Gerda' van 10-14 uur Open Dag. Jong en oud zijn van harte welkom!

Het nieuwe ontmoetingscentrum ligt in hartje Meers (naast basisschool en jeugdwerk) en biedt vrije inloop voor de inwoners van Meers, Veldschuur, De Weerd, Maasband en omgeving die
op zoek zijn naar gezelligheid en leuke activiteiten.

Voorzitter Cel Thans van Stichting Dorpsdagvoorziening Meers: "We merken dat met name oudere mensen in de buurt behoefte hebben aan gezelschap. Op deze manier hopen wij hen een fijne plek te bieden waar ze gezellig onder de mensen kunnen zijn. Daarbij stellen wij ons tot doel om jong en oud samen te brengen. Iedereen is van harte welkom!"

Viering Koningsdag op maandag 27 april
Op maandag 27 april viert men 'Bie Gerda' Koningsdag. Met live-muziek van De Bolsterband en zolang de voorraad strekt zijn er oranje tompoezen voor de bezoekers. Het volledig programma van het openingsweekend vindt u op de website van Dorpsdagvoorziening Meers.

High Tea 'Bie Gerda' op dindag 28 april
De vrijwilligers van 'Bie Gerda' zorgen tussen 10 en 12 uur voor een heerlijke zelfgemaakte High Tea. Vrije inloop (en er zijn geen kosten aan verbonden): dus kom en geniet 'Bie Gerda'!

Jong & oud samen
Iedereen kan 'Bie Gerda' binnenlopen en tegen geringe betaling een kopje koffie of glaasje fris drinken, of naar wens meedoen met een spelletje of andere activiteit. De activiteiten variëren van gezellig samen zijn tot schilderen, geheugentraining, spel en beweging, of samen vlaai bakken of koken. Afhankelijk van de activiteit vindt begeleiding plaats door vrijwilligers of professionele activiteitenbegeleiders. De vrije inloop is op werkdagen (maandag tot en met vrijdag) van 9.00-17.00 uur. Bij bepaalde activiteiten kan sprake zijn van ruimere openingstijden. Ook kan er in bepaalde gevallen een geringe vergoeding worden gevraagd voor materialen e.d.

Mulifunctioneel
Daarnaast heeft de dorpsdagvoorziening een multifunctionele functie. U vindt er bijvoorbeeld van meet af aan een praktijk voor fysiotherapie en een praktijk voor logopedie. Verdere voorzieningen zoals een prikdienst volgen.
Ook een uitleen-, reparatie- en herstelservice staat op het wensenlijstje. 'Noaberzorg' - elkaar een handje helpen- is daarbij het uitgangspunt.

Wilt u iets betekenen voor een ander?
Vrijwilligers en suggesties voor activiteiten zijn welkom. Heeft u een leuke hobby die u met anderen wilt delen? Neem contact op met de coördinator en doe mee 'Bie Gerda'!

Meer weten?
Voor actuele informatie kunt u steeds terecht op www.dorpsdagvoorzieningmeers.nl of bellen met coördinator Peter Lambrichts via tel. (046) 426 33 95.

Dorpsdagvoorziening Meers 'Bie Gerda' dankt zijn naam aan een prijsvraag in Dagblad De Limburger. Hierbij kwamen meerdere mensen met het voorstel om de dorpsdagvoorziening de naam 'Bie Gerda' te geven. Gerda is de naam van de mevrouw die naast de nieuwe dorpsdagvoorziening woont en hier vele jaren met wijlen haar man een bakkerij annex dorpswinkel heeft gehad.
logo sddv meers

 

 

  • Laatste update op .
Laat reactieformulier zien