Skip to main content

ELSLOO

ATTENTIE: Dit artikel is gearchiveerd; aan de inhoud kunnen geen rechten meer worden ontleend.

Corona-pandemie in 2020-2021-2022

Toespraak premier Rutte 16.02.2020

‘Ik heb geen gemakkelijke boodschap’

Hieronder de volledige tekst van de televisie- en radiotoespraak die premier Mark Rutte gisteravond heeft gehouden.
U kunt HIER de uitzending terug kijken >

Goedenavond,

Het coronavirus houdt ons land in de greep. Ons, én de rest van de wereld. Samen staan we voor een opgave van enorme omvang.

Veel mensen zullen het gevoel herkennen dat we de laatste weken in een achtbaan zitten die steeds sneller lijkt te gaan rijden. Je vraagt je af: gebeurt dit echt? Want de maatregelen die hier en elders worden getroffen zijn ongekend voor landen in vredestijd.


‘Het doet goed te merken dat we bij nood voor elkaar klaarstaan’


Ik wil aan het begin van deze toespraak mijn medeleven uitspreken met de families van de mensen die inmiddels aan het virus zijn overleden. Iedereen die in het ziekenhuis ligt of thuis aan het herstellen is, wens ik veel beterschap en sterkte toe.

En ik wil me richten tot de ouderen en de mensen met een zwakke gezondheid. Ik realiseer me dat u grote zorgen hebt. En daarom wil ik u zeggen dat het onze absolute prioriteit is de risico’s voor u zo klein mogelijk te maken.

Met al het nieuws uit binnen- en buitenland, met alle gebeurtenissen die elkaar in razend tempo opvolgen, is het volkomen logisch dat er heel breed in de samenleving zorgen leven. We zitten allemaal met vragen.Wat kan ik doen om mezelf en de mensen om me heen te beschermen? Hoe zit het met school en werk? Kan een kinderfeestje nog doorgaan? Een familieweekend? Een bruiloft? Hoe lang gaat dit eigenlijk allemaal duren? En waarom neemt het ene land andere maatregelen dan het andere land?

In de wereld van vandaag zijn nieuws en informatie sneller dan het licht en is een mening ook snel gegeven. Ik begrijp dat. Maar het antwoord op alle vragen die leven, begint bij de kennis en ervaring van deskundigen. Laat ons daaraan vasthouden. Aan deskundigen als Jaap van Dissel en zijn collega’s binnen en buiten het RIVM. Virologen, intensivecare-artsen en andere specialisten. Hun advies is vanaf het begin leidend geweest voor alle maatregelen die tot nu toe in Nederland zijn getroffen.

En het is belangrijk dat we op dat kompas van wetenschappelijke kennis en betrouwbare feiten blijven varen. Dat is de enige verstandige manier om verdere stappen te kunnen blijven zetten die nodig zijn. Stappen die onvermijdelijk op ons af komen.

Want ik heb vanavond geen gemakkelijke boodschap voor u. De realiteit is, dat het coronavirus onder ons is en voorlopig ook onder ons zal blijven.

Er is geen eenvoudige of snelle uitweg uit deze zeer moeilijke situatie. De realiteit is ook dat de komende tijd een groot deel van de Nederlandse bevolking met het virus besmet zal raken. Dat is wat de deskundigen ons nu vertellen.

En wat zij ons ook zeggen, is dat we in afwachting van een vaccin of medicijn de verspreiding van het virus kunnen afremmen en tegelijkertijd gecontroleerd groepsimmuniteit op kunnen bouwen.

Dat moet ik uitleggen. Wie het virus heeft gehad, is daarna meestal immuun. Net als vroeger met de mazelen. Hoe groter de groep die immuun is, hoe kleiner de kans voor het virus om over te springen op kwetsbare ouderen en mensen met een zwakke gezondheid. Met groepsimmuniteit bouw je als het ware een beschermende muur om hen heen.

Dat is het principe. Maar we moeten ons wel realiseren dat het maanden of zelfs langer kan duren om groepsimmuniteit op te bouwen en in die tijd moeten we mensen die een groter risico lopen zoveel mogelijk afschermen.

Alles overziend, zijn er drie mogelijke scenario’s. Het eerste scenario is: het virus maximaal controleren. Dat leidt tot een beheerste verspreiding, onder groepen die het minste risico lopen. Dat is het scenario van onze keuze.

Maximaal controleren betekent dat we proberen met maatregelen de piek in het aantal besmettingen af te vlakken en uit te smeren over een langere periode. Met deze aanpak waarin de meeste mensen alleen lichte klachten zullen krijgen, bouwen we immuniteit op en zorgen we dat de zorg het aankan. Met als doel dat de verpleeghuizen, de thuiszorg, de ziekenhuizen en vooral de intensivecare-afdelingen niet overbelast raken. Zodat er steeds voldoende capaciteit is de mensen te helpen die het meest kwetsbaar zijn.

Het tweede scenario is dat we het virus onbeheerst zijn gang laten gaan. Daarmee zou ons zorgsysteem in de piek van de besmetting volkomen overvraagd worden, waardoor er niet genoeg capaciteit zou zijn om kwetsbare ouderen en andere patiënten met een hoog risico te helpen. Dat moeten we uiteraard koste wat kost voorkomen.

Het derde scenario is dat we eindeloos proberen het virus tegen te houden. Dat betekent dat het land helemaal op slot gaat. Zo’n rigoureuze aanpak kan op het oog aantrekkelijk lijken, maar deskundigen wijzen erop dat het bepaald geen kwestie van dagen of weken zou zijn. In dat scenario zouden we ons land feitelijk een jaar of zelfs langer moeten platleggen, met alle gevolgen van dien. En als het praktisch al zou kunnen – om mensen zo lang alleen met toestemming hun huis uit te laten komen – dan nog kan het virus meteen weer de kop opsteken als de maatregelen worden ingetrokken.

Nederland is een open land en zolang er geen vaccin is, zal het coronavirus als een golf door de wereld blijven gaan en ons land niet overslaan. Alle adviezen tot nu toe, alle maatregelen die eerder zijn afgekondigd zijn op het eerste scenario van ‘maximaal controleren’ gericht. Van de relatief eenvoudige richtlijnen om geen handen te geven, vaker handen te wassen en 1,5 meter afstand te houden tot ingrijpende maatregelen als het verbieden van grotere bijeenkomsten en sluiting van de horeca.

En we houden uiteraard per dag de vinger aan de pols. Hoe lang de maatregelen nodig zijn en of er meer nodig is, hangt dus af van de manier waarop het virus zich de komende weken en maanden gaat gedragen. En van eventuele nieuwe wetenschappelijke inzichten, want het onderzoek staat niet stil.

Het kan zijn dat enkele maatregelen versoepeld kunnen worden, maar dat we soms ook weer een extra stap moeten zetten om te voorkomen dat het virus ongeremd om zich heen grijpt. Het blijft passen en meten de komende maanden. Het blijft zoeken naar de balans tussen maatregelen nemen die nodig zijn en het gewone leven zoveel mogelijk door laten gaan.

Als we zo de verspreiding van het virus kunnen sturen, zijn de gevolgen voor de volksgezondheid uiteindelijk het meest beheersbaar. Tegelijkertijd kunnen en zullen we onze ogen niet sluiten voor de economische gevolgen van deze crisis.

Veel mensen maken zich zorgen over hun baan. Want voor heel veel bedrijven, groot en klein, is dit een extreem moeilijke periode. Heel veel ondernemers staan ineens met hun rug tegen de muur. De mevrouw van het koffietentje op de hoek, de bloemenkweker, de transportondernemer, de zzp’er, maar het geldt ook voor nationale iconen als de KLM.

Mijn boodschap aan de ondernemers van Nederland en hun werknemers is deze: het kabinet zal doen wat nodig is om u te steunen. We zetten alles op alles om ervoor te zorgen dat bedrijven niet omvallen door wat er nu gebeurt en dat mensen hun baan niet verliezen. Het zal hoe dan ook een moeilijke tijd worden, maar we laten u niet in de steek.

Tot slot wil ik iedereen in Nederland bedanken voor de manier waarop de aanwijzingen en maatregelen tot nu toe zijn opgevolgd en voor alle hartverwarmende voorbeelden van onderlinge hulp en solidariteit. Het doet goed te merken dat we voor elkaar klaarstaan als de nood aan de man is.

Blijf dat doen. Blijf alert en volg de aanwijzingen op, ook als u sterk en gezond bent, in het belang van mensen die kwetsbaarder zijn. Dat is echt belangrijk. Blijf uw gezond verstand gebruiken en luister naar de deskundigen. Blijf elkaar helpen waar dat kan.

Dit is een tijd waarin we elkaar moeten vinden, over meningsverschillen en tegenstellingen heen. Een tijd om het gezamenlijke belang boven het eigen belang te stellen. En een tijd om ruimte en vertrouwen te geven aan al die mensen die onder hectische omstandigheden dag en nacht bezig zijn anderen te helpen en het virus onder controle te houden.

Schoonmakers, verpleegkundigen en artsen in de ziekenhuizen en de ouderenzorg, huisartsen en GGD-medewerkers, politieagenten, ambulancepersoneel en alle andere hulpverleners. Tegen hen, en tegen al die mensen die op hun post blijven in scholen, kinderopvang, openbaar vervoer, supermarkten en waar dan ook, wil ik zeggen: u doet fantastisch werk – heel, heel veel dank daarvoor.

Ik wil eindigen met deze oproep: bij alle onzekerheden die er zijn, is één ding volstrekt duidelijk: de opgave waar we voor staan is heel groot en we moeten dit echt met 17 miljoen mensen doen.

Samen komen we deze moeilijke periode te boven.

Let een beetje op elkaar. Ik reken op u.

Dank u wel.


Mag je werknemers vragen of ze gevaccineerd zijn?!

Vragen of men gevaccineerd is of dat men besmet is (geweest), mag sowieso niet. Deze gegevens zijn ook medische persoonsgegevens, en dit registreren (in bijvoorbeeld personeelsdossier) is dus problematisch. Toestemming vragen aan personeel kan per definitie niet, want werknemers voelen zich niet vrij daarop te antwoorden. Plus: toestemming mag worden geweigerd zonder consequenties, dus wat ga je doen als een werknemer ‘nee’ zegt?

Lees verder op blog ict-jurist Arnoud Engelfriet en de tientallen reacties >


Corona in Zuid Limburg

 

Het hierboven vermelde aantal Corona besmettingen in Nederland betreft het door testen vastgestelde aantal; het werkelijke aantal besmettingen ligt vele malen hoger. Een GGD arts schat op 29 maart 2020 dat er alleen al in Limburg sprake kan zijn van 20.000 besmette personen.

Volg de laatste ontwikkelingen op de speciale website van Veiligheidsregio Zuid-Limburg >

Website RIVM met het laatste nieuws >


Update april 2020

Open brief burgemeester Leurs

Een uitgebreide Open Brief van burgemeester Marion Leurs-Mordang over de Corona-crisis en de gevolgen daarvan voor mens en maatschappij.

Gedachten gaan uit naar nabestaanden overledenen. Heb oog voor de mensen om u heen, vooral hulpbehoevende, kwetsbare of eenzame personen. Informeer je goed, zorg goed voor jezelf en je naasten en blijf gezond. Respect voor de helden van de zorg, hulpdiensten, vrijwilligers, gezagdragers en ketenpartners. 

Lees de brief hier >


In Stein helpen we elkaar door de crisis heen

April 2020

Raadsleden, college en personeel van de Gemeente Stein hebben op eigen titel 900 euro ingezameld (dus geen gemeentelijke actie!) waarmee de ca 25 Steinse gezinnen die mede afhankelijk zijn van de Voedselbank, in deze moeilijke tijden iets extra's krijgen.
Zij krijgen daarvoor vouchers die ze kunnen inleveren bij deelnemende plaatselijke winkeliers. Dus ook die genereren met deze actie wat extra omzet.

Het credo is "In Stein helpen we elkaar door de crisis heen"

Guus Peters, DOS-raadslid en met collega Paul Thomassen initiatiefnemer van deze actie laat desgevraagd weten dat de Voedselbank deze opzet heeft voorgesteld omdat zij geen geld mogen accepteren. Tevens kunnen de betreffende gezinnen op deze manier wat extra's kopen, spullen die niet in de standaard voedselpakketten zitten.
"Stein heeft ca 25 gezinnen bij de voedselbank. Natuurlijk is de blijkbare noodzaak  daarvan vreselijk in een rijk land als Nederland, maar ik voel aan dat de behoefte aan steun in de aanstaande crisistijd steeds groter zal worden. Ik denk dan vooral aan mensen met kinderen."
Peters vervolgt: "Ja wij weten dat er meer gezinnen zijn die hulp nodig hebben, ook mensen die (nog) geen gebruik hoeven te maken van de Voedselbank. Dit is ook een eerste aanzet, een gebaar. We zijn in overleg om te bekijken of we deze actie niet kunnen uitbreiden door meer donaties binnen te halen. Dan komen ook die minima-gezinnen voor vouchers in aanmerking. Probleem is de privacy van de mensen. Gemeentelijke en andere instanties mogen ons geen namen geven. Wellicht kunnen de plaatselijke DOP-en hierbij een rol gaan spelen. Niet alleen bij de toewijzing maar straks ook bij de distributie"

Ontvangst van de actie
De inwoners die de vouchers hebben ontvangen alsook de deelnemende winkeliers en bedrijven waren zeer positief.

Bij de start van de actie zijn we meteen ook verrast door een aantal winkeliers, ondernemers en bedrijven die aangaven weliswaar geen producten en diensten te hebben die geschikt waren voor deze vouchers, maar wel een financiële bijdrage willen leveren.

Vervolg van de actie
De initiatiefgroep heeft deze suggestie opgepakt. Onder de naam van ‘lokaal voor lokaal’ willen we een vervolg geven aan deze voucheractie. Op die manier denken we deze inwoners en mogelijk ook andere doelgroepen langere tijd te kunnen helpen in deze moeilijke tijd. Daarnaast beraden we ons nog in hoeverre we dit kunnen en willen uitbouwen tot een meer permanente vorm van ondersteuning van mensen die het moeilijk hebben.

Om deze reden benaderen we jullie als ondernemers, bedrijven en winkeliers om het vervolg initiatief financieel te steunen.

Financieel steunen kan door middel van het doneren van een bedrag (hoogte door uzelf te bepalen) op bankrekening NL10RABO 0114111839 onder vermelding van “lokaal voor lokaal Stein’.
Wilt u ook doneren? Of bent u winkelier die wil deelnemen? Neem contact op met Paul Thomassen: p.thomassen@meeer.nu óf Guus Peters: Guuspeters536@hotmail.com


Aangepaste dienstverlening Gemeente Stein

De gemeente Stein volgt de landelijke maatregelen en probeert de dienstverlening richting inwoners zo goed mogelijk op peil te houden. Toch wijkt onze dienstverlening op een paar punten af van hetgeen inwoners normaal van de gemeente gewend zijn.

Aangepaste dienstverlening gemeentehuis:
• De balies zijn open op maandagochtend, woensdagochtend en vrijdagochtend van 08:30 tot 13:00 uur;
• Woensdagmiddag 25 maart is voorlopig de laatste avond openstelling;
• We bieden maatwerk en flexibiliteit aan onze inwoners en bedrijven als dat nodig is;
• Breng alleen een bezoek aan het gemeentehuis als dit noodzakelijk is. En zoals voor iedereen in Nederland geldt; blijf thuis bij klachten als neusverkoudheid, hoesten, keelpijn of koorts. Kijk eerst of je gebruik kunt maken van de dienstverlening via de gemeentelijke website;
• Aangiften burgerlijke stand: alle aangiften (incl. overlijdensaangifte) enkel op afspraak; Team Wmo en Jeugd doen voorlopig geen huisbezoeken of gesprekken op locatie, maar handelen zo veel mogelijk via de telefoon af;
• Paspoorten en rijbewijzen zullen we aan huis bezorgen;
• Telefonische bereikbaarheid: houd rekening met mogelijk langere wachttijden aan de telefoon. Vanaf 26 maart zijn we telefonisch bereikbaar van maandag tot en met donderdag van 08:30 uur tot 17:00 uur en vrijdag van 08:30 uur tot 13:00 uur.

Dienstverlening derden

De apotheek in Urmond, Stein en Elsloo hebben geen direct patiëntencontact meer. Contact met de apotheek zal - tot alle maatregelen zijn opgeheven - uitsluitend telefonisch plaatsvinden:

  • voor VAL Apotheek Stein 046 - 433 15 19
  • voor VAL Apotheek Urmond 046 - 426 22 00
  • voor Service Apotheek Elsloo 046 - 87 000 60

De medicatie zal door de apotheken Stein en Urmond zoveel mogelijk aan huis worden bezorgd.

De apotheek in Elsloo bezorgt indien nodig ook aan huis maar heeft daarnaast een extra service middels de Pharmaself automaat. Je ontvang op het opgegeven 06-nummer een sms met een afhaalcode. Met deze afhaalcode kan de medicatie opgehaald worden uit de automaat. Net als bij een geld automaat van de bank. De apotheek verzoekt de medicatie binnen 3 uur na het ontvangen van de afhaalcode op te (laten) halen.
Aanmelden voor het gebruik van de Pharmaself kan telefonisch bij apotheek Elsloo 046 - 87 000 60

De teams van de apotheken in Urmond, Stein en Elsloo doen hun uiterste best om je zo goed en zo snel mogelijk te helpen.

Politie
Er is géén spreekuur van de politie meer op het gemeentehuis.

RWM
RWM doet er alles aan om jouw afval iedere dag in te zamelen en de straten schoon te vegen. Door het aantal zieke medewerkers is RWM echter genoodzaakt om het ophalen van oud papier tot ten minste 12 april te staken. Kijk op de website van RWM voor het laatste nieuws en meer informatie.
Het milieupark in Stein is voorlopig gesloten omdat het door de grote toeloop niet meer aan de standaard normen voldoet.


Basisscholen weer open, wel aangepast

Vanaf maandag 11 mei 2020 gaan de basisscholen weer (aangepast) open. Een interview met Esther Nieuwenhuysen, directeur van Kindcentrum Aelse.  


Afval in Corona-tijd

Update 15.05.2020

Kunt u het nog volgen?!

Knap hoor... Elke week weer ander beleid.
Blijkbaar weten sommigen de weg naar de tijdelijke milieu-locaties niet te vinden en dumpen dan hun afval "gewoon" in de natuur. Of bij glasbakken zoals op bovenstaande foto, genomen op 6 mei bij de glasbak aan de Dross Sauvetstraat in Elsloo. Overigens is deze rotzooi na een melding via Burgernet weer snel opgeruimd. Had de gemeente tijdens datzelfde rondje de hondenpoepbakken niet kunnen legen?! Die zitten al dagenlang barstensvol.

Per 11 mei gaat de Milieustraat in Stein weer open nadat daar maatregelen getroffen zijn om het verkeer te reguleren en de medewerkers en mede-bezoekers te beschermen. Per diezelfde datum sluiten de tijdelijke afgiftepunten in Stein, Elsloo en Urmond weer.

klik hier om naar gemeentestein.nl te gaan


Update 22.04.2020

Met ingang van woensdag 22 april kunnen inwoners hun oud papier en plastic afval afleveren bij drie tijdelijke containers. Die staan bij het gemeentehuis in Stein, op de parkeerplaats van Haslou in Elsloo en ook op de parkeerplaats van Urmondia in Urmond. Alleen in Stein kan ook GFT-afval gedeponeerd worden.

U kunt op de drie locaties terecht op werkdagen van 8.00 uur tot 15.00 uur. Alle plekken hebben een gescheiden toe- en afrit en ook zijn de terreinen groot genoeg om de 1,5 meter afstand te bewaren.

RWM-medewerkers en gemeentelijke BOA's houden toezicht op een ordelijk verloop, maar wethouder Hendrix zet vooral in op sociale controle. Hij dreigt op voorhand de containers weer weg te halen als er andere afval in wordt gegooid dan oud-papier, plastic en GFT. 

Update 03.04.2020

RWM doet er alles aan om jouw afval in te blijven zamelen.

Een aantal maatregelen zijn echter onvermijdelijk gebleken.
We zetten de belangrijkste zaken voor je op een rij:

  • Oud papier wordt tot nader order NIET opgehaald
  • De chemokar zal voorlopig NIET aanwezig zijn
  • De milieustraat in Stein is NIET open
  • Restafval, GFT en Plastic worden WEL huis-aan-huis opgehaald.
    Check hiervoor je afvalwijzer. Is je afval toch niet opgehaald? Bel dan naar RWM: 046 2100 120. Zij maken een afspraak met je om het alsnog op te halen.

Wij realiseren ons dat dit geen ideale situatie is, maar we vragen jullie begrip en medewerking.
Meer informatie over afval en de een overzicht van de meest gestelde vragen vind je op onze website: gemeentestein.nl/afval-corona

Foto: https://unsplash.com/@shanerounce


Kritiek op RWM wegens sluiting milieuparken Stein en Born

Bron: De Limburger 21.03.2020 en 07.04.2020

Milieupark Stein is sedert zaterdag 21 maart gesloten vanwege de grote toestroom. „Dat park is te klein en er is geen ruimte voor wachtrijen. Files zouden de naastgelegen brandweerkazerne blokkeren” volgens directeur Ferno Schneiders van RWM.

RWM verwijst inwoners van Stein naar de milieuparken in Geleen en Sittard... alsof die op onze rotzooi zitten te wachten... En op die uit Born, waar het milieupark ook van de ene op de andere dag werd gesloten.

Het milieupark in Stein is al langer een probleemgeval. Het voldoet volgens RWM niet aan de huidige standaarden qua omvang en infrastructuur.
De gemeente Stein onderzoekt een betere ontsluiting en RWM laat sinds de jaarwisseling geen tractoren, bedrijfswagens en voertuigen met buitenlands kenteken meer toe.
Dat is, nu het coronavirus om zich heen slaat, niet meer voldoende en dus is het park tot nader order dicht.
Conclusie: RWM en de gemeente hebben tot nog toe te weinig energie gestoken in de oplossing van dit probleem en kiezen nu voor de makkelijkste oplossing: sluiten!

Beau Marley afvaldumping Elsloo

Foto: Beau Marley op facebook

Dumpingen in buitengebied nemen toe
„Voor gewoon gebruik is het milieupark in Stein prima geschikt, maar hier is het niet op toegerust”, zegt wethouder Danny Hendrix (DOS, Fysieke Leefomgeving) van Stein, die tevens een groei ziet in het aantal afvaldumpingen in het buitengebied. „Daar mag niemand mee wegkomen. We zullen de handhaving dan ook opschroeven.”
Ook in haar Open Brief van dinsdag 7 april stipt de burgemeester deze dumpingen in het buitengebied aan. En terecht, want dat hoort niet.
Maar waar dan wel burgemeester en wethouder?

Oud papier
Overigens haalt RWM tot nader order geen oud-papier meer op "vanwege een bovengemiddeld ziekteverzuim onder medewerkers door het Coronavirus" volgens diezelfde RWM directeur. Maar.... dat verzuim zal toch niet meer zijn dan bij andere bedrijven?!
Integendeel, bij dat werk ben je in de buitenlucht bezig en heb je geen enkel fysiek contact met anderen.

In Elsloo zijn geen verenigingen meer die oud-papier ophalen gezien de lage kiloprijs die betaald wordt: gemiddeld 20 euro voor 1000 kilo. En dat laatste zal wel de werkelijke reden zijn voor RWM om geen oud papier meer op te halen...


DeLimburger Gastopinie Afvaldumpingen 07.04.2020

In de Limburger van dinsdag 7 april staat een Gastopinie van een inwoner van Buchten die de spijker op de kop slaat! Hieronder de volledige tekst.

Slap RWM oorzaak explosieve toename afvaldumpingen

Wie milieuparken sluit, moet niet vreemd opkijken dat het elders veel drukker wordt en bovendien meer afval wordt gedumpt in de natuur, vindt Ray Simoen, inwoner van Buchten.

Sinds de uitbraak van het coronavirus is het illegaal dumpen van afval „explosief” gestegen, berichtte De Limburger vrijdag jongstleden. Grofvuil, bouwafval, speelgoed, meubels, autobanden en huishoudelijk afval worden in het bos, langs de weg of elders in de natuur achtergelaten.
Waar komen die illegale stortingen ineens vandaan? Niet enkel doordat mensen in deze regio massaal zijn gaan opruimen nu velen door de coronacrisis thuis moeten blijven. Maar vooral door het falend beleid van de regionale afvalverzamelaar RWM. Directeur Ferno Schneiders van RWM sloot vorige week de milieuparken van Stein en Born. Eerst liet hij in de media weten dat het personeel van de milieuparken gevaar zou lopen bij het gebruik van de pinapparaten voor het betalen van het storten van puin en huishoudelijk afval. Via de pinapparaten zou RWM mensen besmet kunnen raken. Vervolgens liet hij weten dat het lastig zou zijn om de parken zo in te richten dat er geen gevaar voor besmetting zou zijn. Vreemde redenering. Kijkt Schneiders geen tv?

Doorgepakt
In ziekenhuizen, verzorgingstehuizen, winkels, bedrijven in alle branches wordt met ongekende snelheid, creativiteit en flexibiliteit alles op alles gezet om de zorg en dienstverlening doorgang te laten vinden. Het kraakt en het piept, maar er wordt doorgepakt.

Parken dicht
Niets van dat alles bij de RWM. Afvalbaas Schneiders gooit enkel snel de parken van Born en Stein dicht. Voor wat betreft Born is totaal niets ondernomen om het park op een andere wijze zodanig in te richten dat optimale veiligheid voor bezoekers en personeel wordt geboden. Terwijl dat in Born veel efficiënter, sneller en veiliger kan dan in Sittard, waar de toegang tot en de indeling van het milieupark veel krapper en risicovoller zijn.

Files
‘Ga maar met je afval naar Sittard en Geleen’ luidt het lafhartige antwoord van de RWM-directeur tegen de 6000 inwoners van Born en 24.000 van Stein. Dat ‘Sittard’ en ‘Geleen’ deze nieuwe afvalstromen niet aankunnen en er daardoor urenlange files van afvalbrengers ontstaan, was voor iedereen meteen klip-en-klaar.
En ook dat dit kortzichtige beleid tot een explosieve toename van de illegale afvaldumpingen zou leiden, wist iedereen. In ‘normale tijden’ wordt er al (te) veel afval illegaal gedumpt in de natuur. Wanneer net in een crisistijd twee vitale en belangrijke milieuparken in deze regio worden gesloten, moet je dus niet raar opkijken dat als gevolg van de daardoor veroorzaakte illegale dumpingen niet enkel de natuur maar ook de volksgezondheid groot gevaar loopt.
Alleen bij de directie van RWM zijn ze kennelijk blind voor de gevolgen van hun falend beleid.

Ray Simoen, inwoner van Buchten


 44 Thuisblijf-tips in Coronatijd

Bron: NRC, klik op afbeelding om artikel te lezen

NRC 44 thuisblijftips


Gemeente Stein

Herdenkingen, vieringen en activiteiten tot 1 juni afgelast
Om de verspreiding van het coronavirus tegen te gaan, heeft onze regering recent onder andere bekend gemaakt dat alle bijeenkomsten tot 1 juni verboden zijn. Ook als daar minder dan 100 mensen bij aanwezig zijn. Dit betekent dat alle Oranje-activiteiten, herdenkingen en vrijheidsvieringen in onze gemeente worden geannuleerd.
De landelijke media hebben hier al het nodige over bericht, maar aangezien de Oranje-activiteiten jaarlijks groots door inwoners en verenigingen in onze gemeente worden opgepakt, willen we hier extra aandacht voor vragen.
Geen bijeenkomsten
Concreet betekent dit dat er geen bijeenkomsten of vieringen plaatsvinden tijdens Koningsdag op 27 april, tijdens Dodenherdenking op 4 mei en tijdens Bevrijdingsdag op 5 mei. Ook de Ultraloop Bastogne-Stein met bijbehorende activiteiten op 4 en 5 mei gaat niet door.

Alternatieve invulling

Dat we op 4 mei tijdens Dodenherdenking niet samen kunnen komen, betekent natuurlijk niet dat we er niet bij stilstaan. Stichting Dodenherdenking Stein en burgemeester Leurs bekijken samen de mogelijkheden om op gepaste wijze invulling te geven aan dit moment. Hierbij zal geen publiek aanwezig kunnen zijn.

Lintjesregen
Het uitreiken van decoracties tijdens Lintjesregen zal dit jaar wel plaatsvinden, maar op aangepaste wijze. De decoranti zullen telefonisch worden geïnformeerd, maar het fysiek uitreiken van de decoraties zal op een later moment dit jaar plaatsvinden. In ieder geval na 1 juni aanstaande. De definitieve datum moet nog worden vastgesteld. Als daar duidelijkheid over bestaat, worden de betreffende inwoners hierover geïnformeerd.

Tot slot roepen wij iedereen op om de landelijke maatregelen rond het coronavirus in acht te nemen en om vooral naar elkaar om te (blijven) kijken. Samen staan we sterk. 


Misschien ook een goed moment om eens stil te staan bij al die mensen die zorgen dat de BV Nederland toch blijft draaien in deze doodstille, droevige en sombere dagen... En dat zijn vaak niet de best betaalden: in de gezondheidszorg, logistiek personeel, in de supermarkten, schoonmakers, doktersassistentes, apotheek- en drogisterijpersoneel etc. Denk daar aan als u moppert over lange wachttijden, lege schappen of personeel uitkaffert als u een ander merk pilletje krijgt dan gewend.


 

 


Update december 2020

Oudjaarshow gemeente Stein 2020

U heeft de uitnodiging wellicht ook in uw mailbox gehad en anders kunt u die hieronder lezen.

In elk geval, het gemeentebestuur van Stein kijkt terug op een bewogen jaar 2020. Door de Corona-pandemie zwaar getroffen ondernemers tonen hun creativiteit en inwoners peppen hun gemeenschapszin op. Desondanks zijn er volgens het gemeentebestuur ook mooie momenten geweest, zoals het uitroepen van Elsloo tot bijna mooiste dorp... En ambities gerealiseerd; met nieuw asfalt, dat doet het altijd goed in Stein.
Het kan nooit kwaad om op het eind van het jaar tot bezinning te komen. Toch tevreden terugkijken en hoopvol naar de toekomst uitzien?! 
Bij alles wat ik de laatste dagen hoor en lees over de Toeslagenaffaire? Maar nog veel erger over de deplorabele toestand van onze overheid, onze bewindslieden, onze rechterlijke macht? Kortom over ons systeem? Tevreden en hoopvol?
Wil ik dat wel als "bondgenoot" vieren?!  


UITNODIGING

Op afstand verbonden

Nog even en dan is het jaar 2020 achter de rug. Een bijzonder jaar waarin iedereen voor uitdagingen is gesteld, maar waarin we ook hebben bewezen dat we zelfs op afstand met elkaar in verbinding staan. Vele mooie initiatieven werden uitgerold waarin inwoners voor elkaar klaarstonden en onze zwaar getroffen ondernemers hun creativiteit toonden. We hebben dit jaar mogen ervaren hoe groot de gemeenschapszin binnen Stein is en dat we als Stein samen sterk staan.

Ondanks corona hebben we mooie momenten beleefd en ambities kunnen waarmaken. Elsloo werd genomineerd als allermooiste dorp van Nederland en won de titel van allermooiste dorp van Limburg. De samenwerking met de buurgemeenten werd aangesterkt en het gezamenlijke participatiebedrijf kreeg een gezicht onder de naam Vidar. De bereikbaarheid van Stein is nóg beter geworden met het route A2 project. Ook toeristisch/recreatief gezien zijn er grote mijlpalen behaald. En dat met alle beperkingen waar eenieder van ons dit jaar mee te maken kreeg.

De jaarwisseling is een natuurlijk moment van bezinning waarbij we stilstaan bij wat geweest is, maar vooral ook hoopgevend naar de toekomst kijken. Dit moment willen we nu meer dan ooit samen vieren. Thuis met familie en vrienden, maar ook graag samen met u als onze bondgenoot. Samen het glas heffen in het nieuwe jaar zit er deze keer helaas niet in. In plaats daarvan nodigen we u hierbij van harte uit voor onze oudejaarsviering.

Deze live oudejaarsshow 'Stein aan tafel' wordt op dinsdag 29 december om 18:00 uur multimediaal uitgezonden op de lokale omroep Bie Os, Facebook en YouTube van de gemeente.

Met onze burgemeester als tafeldame, ontvangt Tom Jessen leuke gasten uit alle kernen van Stein.

Het belooft een mooie avond te worden, dus we hopen elkaar daar te zien!
En anders wensen we u via deze weg alvast fijne feestdagen en een gezond 2021.


Steinse coronacampagne: Kijk wat wél kan. Maak er wat van! 

december 2021

De gemeente Stein initieert een positieve campagne die gaat over alles wat wél nog kan tijdens corona. Geen campagne die regels en beperkingen oplegt van bovenaf, maar een campagne vanuit de gemeenschap zelf. De campagne faciliteert het delen van creatieve, verrassende, originele, blijmakende en soms ronduit ontroerende oplossingen vanuit de samenleving om samen het leven binnen alle beperkingen op een verantwoorde manier toch nog een beetje leuk en leefbaar te houden.

Een campagne vanuit de samenleving zelf
De gemeente heeft eerst goed geluisterd naar haar inwoners. Via straatinterviews hebben zij ervaringen en knelpunten opgehaald en zo de voornaamste aandachtsgebieden vastgesteld die een plek hebben gekregen in de campagne. “Wat we vooral sterk terugkrijgen is dat Stein er de gemeenschap niet naar is om bij de pakken neer te zitten. We staan voor elkaar klaar en maken er iets van. Vandaar ook de campagneslogan ‘Maak er wat van!’’’, vertelt burgemeester Marion Leurs. “Inwoners komen met oplossingen voor dilemma’s waar anderen weer van kunnen leren. Dat willen we als gemeente faciliteren. Op die manier is het ook echt een campagne vanuit de gemeenschap zelf en dat maakt deze campagne uniek.”

Inspirerende video’s en een centraal gebruikersplatform
De campagne heeft enerzijds een inspirerend karakter (kijk eens hoe anderen het doen), anderzijds is de campagne activerend (deel je ideeën!). In een coproductie met Bie Os heeft de gemeente de meest voorkomende dilemma’s van haar inwoners vertaalt naar een achttal video’s. In deze video’s vertellen inwoners voor welke uitdagingen ze door de coronamaatregelen zijn gesteld en welke oplossingen zij daar voor hebben gevonden. De video’s laten zien hoe vindingrijk Stein is en roepen anderen op om uitdagingen positief aan te vliegen en dit met elkaar te delen op www.facebook.com/steinsamensterk. Daarnaast wordt de campagne ondersteund met grote billboards in de kernen, posters langs de weg en advertenties op Facebook.

Stein Corona SamenSterk 02

Waarom een lokale campagne?
De burgemeester legt uit: “ Alleen informeren over de maatregelen en regels gebeurt al op andere niveaus. Juist lokaal kunnen we een beroep doen op de gemeenschapszin van Stein als hechte gemeente en mensen aanspreken op hun verantwoordelijkheid voor de mensen om hen heen.” Daarnaast blijkt uit onderzoek dat kennis, regelgevoeligheid en praktische afwegingen ertoe leiden dat mensen per situatie een persoonlijke inschatting maken van hoe te handelen. Binnen de landelijke campagne is er geen ruimte voor deze nuance, lokaal is die er wél. “Iedereen doet wat volgens hem of haar op dat moment juist is, wij oordelen daar niet over, maar willen juist ideeën en suggesties aanreiken om binnen de huidige regels het zo prettig mogelijk te hebben met elkaar. ‘Binnen de huidige regels’ is hierbij de crux: indirect gaat de campagne natuurlijk óók over de regels en dat je je daaraan moet houden. We nemen dat als uitgangspunt om verder te kijken naar wat de beperkingen betekenen voor mensen persoonlijk en hoe we daar zo slim mogelijk mee om kunnen gaan”, verklaart Leurs.

Een moment van bezinning
Op dinsdag 29 december om 18:00 uur verzorgt de gemeente Stein een oudejaars tv-show die multimediaal (op de lokale omroep Bie Os, Facebook en het YouTubekanaal van de gemeente), wordt uitgezonden. Corona heeft op verschillende manieren een grote impact gehad op het leven van alle inwoners. Om dat te verwerken is een moment van reflectie gewenst. De feestdagen zijn zo’n natuurlijk moment van bezinning waarin we samen terugkijken op wat geweest is en hoopvol vooruit kijken. Tijdens deze show wordt samen met verschillende Steindenaren alle bijzondere momenten uit 2020 doorgenomen en een hoopvolle blik vooruit gemaakt.

De coronacampagne loopt tot maart 2021. De gemeente hoopt dan samen met haar inwoners een symbolisch fysiek bezinningsmoment te kunnen vormgeven, waar publiek live bij aanwezig kan zijn.


Corona List & Bedrog

Door de redactie, december 2021 

Terwijl in de hele EU al tegen het Corona-virus gevaccineerd wordt, loopt Nederland achter de feiten aan en is nog niemand ingeënt!
Net zoals er in het voorjaar een tekort aan mondkapjes en beschermende kleding was. En aan testen. En aan IC-bedden. En aan genoeg zorgpersoneel. Die laatste twee tekorten zijn er 8 maanden later nog steeds... en zullen nog jarenlang blijven.
Testen kwam maar moeizaam op gang en voor veel oudere kwetsbaren in verpleeghuizen te laat. En toen Nederland toch zo nodig massaal moest gaan vliegen, werd er ook niet getest toen ze vol Corona (het virus en het bier) terug kwamen uit Zuid-Europa. 

Het enige dat we wel genoeg hebben zijn politici, wetenschappers, pseudo-wetenschappers, zelfverklaarde-experts, aandachtzoekende ziekenhuisbestuurders en Peter R. de Vries en Gordon natuurlijk, die te pas en te onpas hun mening ventileren in de diverse talkshows.

De horeca en de cultuursector werden zowel in het voorjaar als vanaf medio december zwaar gestraft, ondanks dat die hun zaakjes wel grotendeels op orde hadden. Enkele uitwassen daargelaten. Volle kerken in de Bible-belt mochten wel zonder scrupules al zingend het virus verspreiden.. want dat staat in de Grondwet, zeggen ze. Staphorst en Urk komen nu, op het eind van het jaar weer aan bod in het Journaal... rellen en vuurwerkoverlast... staat niet in de Grondwet en ook niet in hun Bijbel. Schijnheiligen dus.

Er werd vanaf de zomer vooral GEPRAAT over vaccineren, maar ondertussen werd geen sporthal of stadion afgehuurd, geen ict-systeem gebouwd en geen extra medewerkers aangenomen. Pfizer en andere fabrikanten handelen in miljarden dozes en leveren in dozen van 1000 stuks. Uurtje vacineren in een sporthal en ze zijn weg. Maar Nederland wilde kleinere verpakkingen om ze zo gemakkelijker over o.a. de verpleeghuizen te kunnen verspreiden. De bewaartemperatuur van -70 graden is ook een dingetje dat het niet gemakkelijker maakt, ofschoon dat al van begin bekend was. Uiteindelijk blijkt ompakken van 1000 stuks naar kleinere hoeveelheden toch te omslachtig... Hollandse krenterigheid, regeldrift en bemoeizucht ten top. 

Eerst zou er vanaf 4 januari gevaccineerd worden... nee, zegt De Jonge "in de week van 4 januari"...om dat later weer op te schalen naar 8 januari. Inmiddels is bekend dat op 11 januari pas 3 GGD-regio's klaar zijn om te vaccineren. Zorgmedewerkers zijn vanaf 18 januari aan de beurt; uiteindelijk wordt dit weer een week eerder....maar nog niet overal. Het gewone volk pas daarna, ouderen en kwetsbaren het eerst. Bewoners van verpleeghuizen moeten eerst toesetmming (laten) geven. Huisartsen zouden terecht in eerste lichting gevaccineerd worden, dat gaat nu alweer niet door. Huisartsen zijn woedend. Chaos alom. 

Blijkbaar niet omdat de GGD haar inent-locaties nog niet klaar heeft... niet dat de vaccins er nog niet zijn... niet dat het leger nog niet klaar staat...nee, Nederland wil gewoon "niet symbolisch" vaccineren, het hoeft niet perse de eerste te zijn, maar wil gewoon alle procedures en richtlijnen volgen. Bezigheidstherapie om andere zaken te verdoezelen, zou je ook kunnen stellen. Want daar is dit kabinet -en haar voorgangers onder Rutte idem dito- zo goed in: constant draaien en keren, liegen en bedriegen, beloven, bagatelliseren en weglachen.

In de loop van januari wordt steeds duidelijker dat Nederland haar vaccinatieprogramma niet kan waarmaken. Nederland bungelt onderaan de Europese ranglijst van gevaccineerden, alleen Bulgarije doet het slechter....
Enerzijds komt dat door het zwabberbeleid van deze regering en anderzijds omdat pharmaceuten eens te meer aantonen dat ze onbetrouwbare partners en bloeddorstige geldwolven zijn. Van de beloofde vaccins wordt uiteindelijk slechts de helft op tijd geleverd.

Tijdens een spoeddebat in de Tweede Kamer wordden Rutte en De Jonge keihard aangepakt. Gevolg: Rutte stijgt in de peilingen en De Jonge? Die zien of horen we na de verkiezingen in maart nooit meer.


Aelserhof zwaar getroffen

24.02.2021

Gisteren is bekend geworden dat Zorgcentrum Aelserhof zwaar is geraakt door het Corona-virus. Van de 44 bewoners zijn er 12 besmet geraakt en daarvan is inmiddels helaas een bewoner al overleden.
Naast bewoners zijn ook een zevental medewerkers (en waarschijnlijk ook huisgenoten) besmet geraakt. 

Ook vorig voorjaar tijdens de eerste golf werd Aelserhof al zwaar getroffen; toen overleden volgens ingewijden minstens 10 bewoners.

Het virus is hoogstwaarschijnlijk door medewerkers, vrijwilligers en/of bezoek naar binnen gebracht.

Naar verluid zijn nog steeds niet alle bewoners gevaccineerd. Dat komt door de belachelijke regeling dat een deel van de bewoners door de verpleeghuisarts wordt gevaccineerd en anderen door hun eigen huisarts. 
Maar ook na de eerste vaccinatie is men nog niet beschermd tegen Corona, dat is pas aan de orde zo'n 7 dagen na de tweede vaccinatie. En die tweede prik heeft nog geen enkele bewoner gehad!

Op de bekende Elsloose Facebook-groepen wordt ondertussen druk gespeculeerd of de besmetting wellicht zelfs wordt veroorzaakt door de vaccinatie, waar overigens geen enkel bewijs voor is. En inwoners verbazen zich vooral over het feit dat blijkbaar deze kwetsbare ouderen nog niet allemaal zijn gevaccineerd.

Aelserhof hoofdingang


Carnaval 2021

Ik heb vandaag aan een paar mensen de vraag gesteld waarom hebben mensen dan toch hun huis versiert en brengen carnavalsartiesten nieuwe liedjes uit, ondanks het feit dat Carnaval niet doorgaat?
Is dat een vorm van zelfkastijding? Of het uitstralen van levensvreugde in deze sombere en saaie tijd? Of de automatische piloot?

Guus Peters, kenner van de Aelser historie en Aelser Geis zegt daarover: "Men wil gewoon laten zien dat men het carnavalsvirus niet ten offer wil laten vallen aan het coronavirus en dat de Äelsergeis ondanks alle tegenslagen nog leeft !"

Achterbuurman Lou Fredrix vult aan: "Kerstmis hebben we toch ook niet overgeslagen, alleen geen nachtmis en geen kerstdiner bij Kasteel Elsloo. En Oud en Nieuw werd toch ook gevierd, alleen wat minder vuurwerk en minder bezoek. En de Paaseitjes zullen ook wel weer door de kinderen gezocht worden, alleen zonder opa's en oma's. Zo kan ik er nog wel wat op noemen, dus waarom zou een mens in deze tijd niet aan carnaval mogen doen binnen de corona maatregelen."

En Jo Dohmen, voorzitter van Carnavalsvereniging De Sajelaire denkt dat het een combinatie van factoren is, voor de een zelfkastijding en een ander wil op deze manier tonen dat Corona ons er niet onder krijgt. "Iedereen heeft in Nederland nog gelukkig het recht om te handelen volgens zijn of haar inzicht, uiteraard binnen de wettelijke en fatsoenskaders. Gelukkig maar……" 


Ze snappen er ook echt niks van....

22 februari 2022

Het was eigenlijk een beetje lachwekkend het onderstaand persbericht van de gemeente Stein.... 
De titel lezend, dacht ik eerst dat er zondag alsnog een alternatieve optocht georganiseerd zou worden. Eén lange stoet zonder wagens en met alleen groepen, zaate hermeniekes en einzelgängers. Vertrek in Oud-Stein en dan over de Heerstraat en Steinderweg en Koolweg tot op Dorine Verschureplein (of andersom) Dan werden de handen pas écht ineen geslagen.
Helaas gaat het persbericht alleen over zaken die de echte carnavalist niet erg boeien. 

Maar wat veel erger is... helaas kunnen de Russen hun agressie niet in toom houden en gooien daarmee definitief roet in het eten... Ik ga alvast kachelhout sprokkelen voor komende winter...


PERSBERICHT

Gemeente Stein en hun carnavalsverenigingen slaan handen ineen!

Dat carnaval 2022 er anders uitziet dan normaal is inmiddels bekend. Begin 2022 hebben de gemeente Stein en de carnavalsverenigingen uit de gemeente de handen ineen geslagen. Dat er een alternatief bedacht moest worden was snel besloten. Samen hebben zij verschillende activiteiten bedacht om carnaval ook dit jaar te vieren. Zoals burgemeester Marion Leurs-Mordang aangeeft: “Met deze samenwerking hebben we laten zien waar Stein goed in is: samen de schouders eronder zetten voor een top resultaat. Ik ben hier ontzettend trots op!”

Statement
Op 17 februari werd bekend dat de sleutels voor de traditionele sleuteloverdracht “gestolen” waren uit het gemeentehuis. Hierover hebben burgmeester Marion Leurs-Mordang en wethouder Gina van Mulken een statement uitgebracht via de facebookpagina van de gemeente Stein. In dit statement vroegen de burgemeester en wethouder aan de inwoners om de sleutels in de gemeente te zoeken en terug te brengen naar het gemeentehuis.

Sleuteloverdracht carnaval 2022
Inmiddels zijn de sleutels gevonden en teruggebracht naar het gemeentehuis en kan de traditionele sleuteloverdracht doorgaan. Donderdagavond 24 februari om 19.00 uur zendt de gemeente een speciale carnavalsuitzending uit via hun Facebook en YouTube kanaal. Deze uitzending staat geheel in het teken van carnaval 2022. Burgemeester Leurs-Mordang en wethouder Joep Ummels presenteren de uitzending. Zij hebben alle carnavalsverenigingen in de gemeente Stein uitgenodigd om hier bij aanwezig te zijn en onder andere te vertellen wat op de agenda staat de komende carnavalsdagen.

Maaskentjer
Ook het gemeenteblad de Maaskentjer staat deze keer in het teken van carnaval. In deze speciale editie is ook een carnavalstekening te vinden. Jong en oud kan deze inkleuren en inleveren in het gemeentehuis. In de hal van het gemeentehuis staat een container waar inwoners de tekeningen van 2 tot en met 10 maart kunnen inleveren Samen met de verenigingen wordt hier per leeftijdscategorie een winnaar uitgekozen.

#steinkleurt
De gemeente Stein roept alle inwoners op om foto’s van deze carnaval te delen onder #steinkleurt. Via deze hashtag kunnen inwoners hun versierde huis delen en kans maken op een mooie prijs. De verenigingen kiezen samen per kern een winnaar uit.


NOW-regeling

Met de NOW-regeling kunnen bedrijven personeel doorbetalen tijdens de coronacrisis. De Tijdelijke Noodmaatregel Overbrugging Werkgelegenheid (NOW) voorziet in een tegemoetkoming in de loonkosten voor bedrijven die als gevolg van de coronacrisis minimaal 20% minder omzet hebben tot eind december 2021, dat is na NOW fase 6.
De voorwaarde dat bedrijven in ruil daarvoor geen personeel mocht ontslaan, werd na 1 oktober 2020 een stuk soepeler. In december 2020 had Corona al 322.000 banen gekost.... en dat schijnt nog een geflatteerd cijfer te zijn! Bron CBS

Totaal werd in de eerste 5 fases van de regeling uitgekeerd 19.692.860.352....19 miljard euro !
Daarvan vliegt KLM 1,2 miljard euro binnen en daarnaast nog eens 3,4 miljard aan leningen met staatsgarantie.... die zijn we straks dus ook kwijt! Desondanks zijn tot dusver al 6000 banen geschrapt... en dan gaan stunten met vliegreizen en vette bonussen uitbetalen?! Overigens, Schiphol heeft ook 117 miljoen uit NOW regeling ontvangen. Transavia ontving 101 miljoen.
Het veelbesproken Amerikaanse Booking.com hengelt 65 miljoen binnen... maar belasting betalen, ho maar. Inmiddels heeft het bedrijf laten weten die overheidssteun terug te betalen.

Het Indiase Tata Steel, het vroegere Hoogovens, 75 miljoen en die zijn gelijktijdig met een grote reorganisatie bezig. Daarnaast maakt Tata nu mooie sier door de luchtverontreiniging rond haar fabriek in IJmuiden eindelijk gaan aan te pakken. Niet vanwege de gezondheid van de omwonenden, want dat heeft het bedrijf nooit geboeid.... nee om het aandeelhoudersbelang te vergroten met het oog op de voorgenomen overname door een Zweedse staalgigant! Bah...dat stinkt!

Ja, die grote jongens weten de weg wel, terwijl op hetzelfde moment honderdduizenden zzp-ers, freelancers, starters en kleine zelfstandigen op een houtje moeten bijten! Te triest voor woorden.

En de BN-ers niet te vergeten: RTL-presentatrice en miljonaire (27 miljoen... van haar man) Nikkie Plessen cashte 927.000 euro voor haar modebedrijf, maar stortte die later terug, na alle ophef en omdat de schade wel meeviel. Gordon toucheerde tot dusver 450.000 voor z'n koffietenten. In de eerste tranche vroeg Guus Meeuwis 90.000 (bij een eigen vermogen van ca 8 miljoen...) Arie Boomsma 69.000, Ali B 31.000 en André Hazes jr 19.000 enzovoort. Wie is nu gek?!
Ondertussen zijn ze in de registers niet meer te vinden; veilig verscholen achter exotische BV-namen.

In Limburg ontvingen tientallen bedrijven meer dan 1 miljoen uit de NOW-pot. Nedcar in Born kreeg het meeste: 45 miljoen euro. Canon in Venlo 15 miljoen plus andere Canon-vestigingen nog eens zo'n 12 miljoen. Munckhoff Taxi 12 miljoen. Payrollbedrijf Staffable in Maastricht 11 miljoen. Papierfabriek Sappi 6 miljoen. Fair Play Centers 8 miljoen. André Rieu Productions strijkt 6 miljoen op. Mosa in Maastricht 3,5 miljoen. 

Het Maastrichtse Mise en Place, dat in april 2020 het faillissement aanvroeg, ontving nog 700.000 euro....die zien we dus nooit meer terug.

In Elsloo ontvingen 105 bedrijven totaal 14.505.407 hetgeen gemiddeld neerkomt op een uitkering van 138.147 euro. De hoogste uitkering: Nedlin 3.082.113 euro, gevolgd door UTS Bernardt met 1,6 miljoen en Gepla met 1,1 miljoen. 

Hier kunt u alle uitkeringen traceren > 

  • Laatste update op .
Laat reactieformulier zien