Skip to main content
ATTENTIE: Dit artikel is gearchiveerd; aan de inhoud kunnen geen rechten meer worden ontleend.

Elsloo in 2013 groenste dorp van Nederland?

  • Afbeeldingen | Bron: Gemeente Stein ©

Elsloo behaalt brons in nationale Groencompetitie Entente Florale

logo Elsloo tijdens Entente Florale 2013Elsloo heeft brons gehaald in de nationale groencompetitie Entente Florale in de categorie dorpen en kleine steden. Gemeente Dalfsen en Zuidlaren gingen respectievelijk met de het goud en zilver naar huis. Hilvarenbeek, Heukelum (Gemeente Lingewaal) werden eveneens met brons bekroond. De verschillen tussen de genomineerde dorpen en kleine steden waren miniem: Elsloo werd gemiddeld beoordeeld met een 7,5 terwijl de winnaar een 7,8 behaalde. De uitreiking vond plaats tijdens de nationale groendag die georganiseerd werd door de Vereniging van Nederlandse Gemeenten, Platform31 en Entente Florale Nederland.

Wat betekent deelname voor Elsloo en de gemeente Stein nu en in de toekomst?
Tijdens het opstellen van onze Strategische Visie in 2010 benadrukten de inwoners van onze gemeente maar ook mensen van buiten onze gemeente dat wij een aantal prachtige groene pareltjes binnen onze gemeente hadden. Echter ontbrak het aan de trots naar buiten toe en er mocht meer bekendheid aan gegeven worden. Het meedoen aan de competitie Entente Florale was dan ook bij uitstek een mogelijkheid om hier uitvoering aan te geven. Bovendien gaat een groep zeer deskundige juryleden beoordelen waar de gemeente op het gebied van groen staat en waar de verbeterpunten liggen.

Complimenten en aandachtspunten
Wethouder Danny Hendrix: “We zijn blij met de waardering die de jury heeft uitgesproken en de aanbevelingen die zijn gedaan voor de toekomst. Met name het compliment ten aanzien van de participatie van burgers en verenigingen bij de natuur en landschapsprojecten is vooral een compliment aan de vele vrijwilligers die zich daar sinds jaar en dag voor inzetten.

Foto  uitreiking Entente Florale 3e plaats voor Elsloo

(Foto: het barst van de Elsloonaren tijdens de prijsuitreiking....klik voor vergroting -niet dat het helpt...)

Kritiek van de jury was er ook
Onze beleidsstukken ten aanzien van het groen en duurzaamheid zijn verouderd of onvoldoende verankerd. Nog los van het feit dat wij op beide vlakken op dit moment werken aan een actualisatie, is het een begrijpelijk aandachtspunt. Vanuit de 5 regionale Landschapsprojecten heeft de gemeente Stein juist ingezet op de uitvoering in plaats van de beleidsmatige verankering. Ik zie deze kritiek dan ook als het beste compliment wat je als gemeente kunt krijgen. Beleid moet uiteindelijk ook leiden tot concrete uitvoering en daar zijn we in onze gemeente de afgelopen 3 jaar volop mee bezig geweest”.

Bijzondere waardering Cultuurhistorie
De jury van Entente Florale kende ook een aantal Certificaten van Bijzondere Waardering toe. Gemeente Stein kreeg met de kern Elsloo het certificaat voor Cultuurhistorie op grond van het gevoel van eigenwaarde voor de cultuurhistorische gebieden en objecten.

Amstelveen ontving dit certificaat voor het Cultuurgroen op grond van het consistente beleid en beheer. Brunssum kreeg een Certificaat Bijzondere waardering voor Recreatie en Toerisme op grond van het tot stand komen van aantrekkelijke recreatiegebieden. Hilvarenbeek ontving dit certificaat voor Natuur en Landschap op grond van de heldere groene structuur van de gemeente.

Beoordeling
De groenvisie, het groenbeleid en de uitvoering daarvan in de praktijk worden door de jury beoordeeld op basis van een groot aantal criteria. Naast het groen binnen stad of dorp heeft ook natuurbeheer en groene recreatie een belangrijke plaats. De thema´s ‘groen en gezondheid’, ‘groen en economie’ en ‘groen en bewonersparticipatie’ kregen speciale aandacht.
Elke gemeente ontving een uitgebreid rapport dat tijdens de prijsuitreiking werd aangeboden.

Entente Florale
De stichting Entente Florale Nederland stelt zich ten doel om het grote belang van goede groenvoorzieningen uit te dragen naar overheden, bedrijfsleven en burger. Zij doet dit in het kader van de Vitale Groene Stad. Hierbij wordt nauw samengewerkt met het ministerie van Economische Zaken , de Vereniging van Nederlandse Gemeenten en kennisinstituut Platform31. 


 Elsloo in de race voor titel groenste dorp van Nederland

Jurydag-ElslooGroensteDorp-26.06.2013

Door Guus Peters, 26 juni 2013

De jury maakte een fietstocht vanuit Stein door het Maasdal via Meers naar Elsloo.

Tijdens de lunch op het terras van kasteel Elsloo werd door burgemeester en wethouders een toelichting gegeven op het beleid en planning van de gemeente aangaande het beheer en behoud van de natuurgebieden binnen de gemeente Stein. De juryleden stelden naar aanleiding van de uiteenzetting vragen aan het college.
 
Op de vraag wat Elsloo meer bijzonder maakte dan de andere bezochte gemeenten, verklaarde de voorzitter, dat iedere plaats die zich opgeeft vanzelfsprekend ook wat te bieden denkt te hebben.
Iedere plaats heeft natuurlijk zo zijn eigen mooie, unieke plekken en achtergrond. Wat dat betreft is Elsloo niet anders.

In het algemeen onderscheiden de zuidelijke plaatsen zich van de noordelijke op het gebied van betrokkenheid van de bevolking bij hun leefomgeving en uitdragen van hun cultuur. De criteria van de jury zijn echter divers en de uitslag wordt aan de hand van een aantal factoren bepaald, waaronder het beleid van de gemeente, de pofilering van de gemeente etc.

De juryleden komen uit het hele land en ieder jurylid heeft ook zijn specifieke achtergrond en beoordeelt vanuit zijn achtergrond. Het gaat dus om meer dan alleen mooie bomen. Het gaat voor de gemeente ook om meer dan een prijs te winnen. Het juryrapport is ook een middel om het eigen beleid te toetsen en eventueel aan te passen.

De uitslag wordt op 25 september te Apeldoorn bekend gemaakt. Wat de kansen van Elsloo zijn, werd natuurlijk niet verteld. Maar als we om ons heen kijken, zijn wij er in ieder geval van overtuigd dat we een prijs verdienen !
 
De jurydag werd afgesloten met een bezoek aan de botanische tuin, het kasteelpark en Catsop.


A.s. woensdag 26 juni bezoekt de jury Elsloo!

De nominatie van Elsloo in de nationale groencompetitie ‘Entente Florale’ voor de titel ‘het groenste dorp van Nederland’ is niet niks. Een prijs die de gemeente graag in de wacht willen slepen.

Concurrentie
Elsloo moet het in de competitie opnemen tegen Hilvarenbeek, Dalfsen (Overijssel), Heukelum (Gelderland) en Zuidlaren (Drenthe). De jury bezoekt al deze gemeenten en maakt na beraad in het najaar de winnaar bekend.

Inmiddels zijn er een aantal stappen gezet om zo goed mogelijk voor bereid te zijn op de jurering op 26 juni 2013. Een belangrijk aandachtspunt bij de Entente Florale 2013 is burgerparticipatie.

Voorbereidingen
Om een goede kans te maken om de prijs te winnen moet de gemeente onder andere een beleidssamenvatting en informatieboekje maken en een fietsroute door het gebied uitzetten. Hieraan wordt momenteel hard gewerkt. De teksten zijn al geschreven, vrijwillige sprekers voor langs de route zijn geworven en een programma voor de hele dag is samengesteld. Om de promotie van Elsloo, het groenste dorp van Nederland, kracht bij te zetten, is een logo ontworpen en een slogan bedacht.                      
De meest actuele informatie over Elsloo Grandioos Groen staat op de website www.steinslandschap.nl

26 juni 2013 - dag van de jurering
Het programma start om 10.00 uur met een ontvangst van de jury op het gemeentehuis in Stein. Vervolgens gaan de juryleden op de fiets ontdekken hoe groen ons werkgebied is. De fietsroute gaat vanaf Brouwerij de Fontein richting Meers (maaswerken), Elsloo (Kasteelpark) via Catsop naar Elserveld.

De jury wordt tijdens de fietstocht begeleidt door medewerkers en collegeleden van onze gemeente. Tijdens de route zijn een aantal stoppunten gepland waar de juryleden informatie krijgen over onder andere het cultureel historisch erfgoed, natuur en landschap, recreatie, duurzaamheid en milieu. Vrijwilligers nemen deze informatievoorziening voor hun rekening. De dag wordt rond 17.00 uur afgesloten op het gemeentehuis.


Hieronder eerder geplaatste artikelen over Entente Florale

Elsloo groenste dorp van Nederland?

Entente Florale
Vier steden en vijf dorpen/kleine steden zijn genomineerd voor de strijd om het goud. Het zijn Amstelveen, Brunssum, Groningen en Schiedam bij de steden en Dalfsen, Hilvarenbeek, Lingewaal met de kern Heukelum, Stein met de kern Elsloo, en Tynaarlo, met de kern Zuidlaren in de categorie dorpen en kleine steden (< dan 15.000 inwoners).

Inwoners konden tot 1 april foto's inzenden die gebruikt worden in een brochure voor de jury. Tevens wordt er een tentoonstelling mee ingericht. 

De bijeenkomst werd benut voor het informeren van de deelnemende gemeenten over de wedstrijd en wat daar allemaal bij komt kijken.  De delegaties waren samengesteld uit zowel uit bestuurders als ambtenaren. Diverse gemeenten hadden ook vertegenwoordigers van de inwoners in hun afvaardiging opgenomen. Een belangrijk aandachtspunt  bij de Entente Florale 2013 is burgerparticipatie. 

Het Thema voor 2013 is “Groen is het kapitaal van de gemeente en haar inwoners”.
Vanuit de deelnemers aan de Entente Florale 2012 belichtte de Bergeijkse wethouder Frank van der Meijden de deelname vanuit de bestuurlijke kant. Werner Mentens, projectleider van de deelname van Weert gaf zijn ervaringen weer vanuit de ambtelijke sfeer. Beiden hadden nuttige tips voor de deelnemers aan de Entente Florale 2013.

Jury
Nu de VKC door het wegvallen van de gelden van het Productschap Tuinbouw haar keuringsactiviteiten moest beëindigen, gaat Entente Florale Nederland in 2013 in zee met een nieuwe onafhankelijke jury , onder voorzitterschap van Henk Rampen en Ronald Mulder. Beiden hebben hun sporen verdiend in landschapsbeheer en gemeentelijke groendienst.

De gemeenten zullen worden beoordeeld in de periode mei t/m juli. De beoordeling, waarvan de conclusies, vergezeld van aanbevelingen, worden neergelegd in een juryrapport gaat op basis van een groot aantal criteria. Het gaat daarbij om visie, beleid en uitvoering. Tijdens de bijeenkomst werd eens te meer duidelijk dat gemeenten groot belang hechten aan dit onafhankelijk juryrapport.

Naast het winnen van goud, zilver of brons, kunnen de gemeenten ook worden bekroond op specifieke onderdelen. Zo zijn er certificaten voor de 6 vaktechnische thema’s. Daarnaast zijn er speciale themacertificaten te behalen voor  de aspecten Groen en Gezondheid, bij de jurering op dit onderdeel wordt de GGD betrokken,  Groen en Economie en  Burgerparticipatie.

Investeren in groen
“Groen Loont” was het thema van Entente Florale in 2012 en daarin is veel aandacht besteed aan het TEEB project. Dit staat voor The Economics of Ecosystems and Biodiversity. Aan dit project doen elf grote Nederlandse steden mee. Het doel is om inzichtelijk te maken wat de waarde is van het investeren in het groen. Hiervoor worden rekenmodellen ontwikkeld. 

In het kader van de  Vitale Groene Stad samenwerking van Entente Florale Nederland met de VNG en Platform 31 gaf Lian Merkx van Platform 31 tijdens de start bijeenkomst in Bergeijk de gemeenten inzicht in het belang van het TEEB project. Merkx is van mening dat ook voor dorpen in het TEEB project rekenmodellen moeten worden ontwikkeld. Tijdens Entente Florale 2013 krijgt dit aspect veel aandacht.


Entente Florale: stuur uw mooiste foto van Elsloo in

In de nationale groencompetitie ‘Entente Florale’ is Elsloo en omgeving genomineerd voor de titel ‘het groenste dorp van Nederland’.

Om de jury te overtuigen worden representatieve boekjes gemaakt met aantrekkelijk en aansprekend beeldmateriaal.
(foto links: Leo Everard)

Typerende beeld
Om dit prachtige beeldmateriaal te verzamelen vraagt de gemeente hulp van inwoners of bezoekers. Stuur daarom uw mooiste foto in. Dat mogen zowel nieuwe als oude foto’s zijn. Gemeente Stein is op zoek naar dat meest typerende beeld van Elsloo en omgeving.

Spelregels
• Minimaal 2 MB omvang
• Geen maximum omvang
• Ook ‘scans’ van oude sepiafoto’s zijn welkom
• Foto’s liefst per DVD en per post of via info@gemeentestein.nl (o.v.v. Foto Elsloo Entente Florale)
• Per foto graag een korte aanduiding van het (globale) jaartal en de titel / beschrijving van de locatie
• Door inzending van foto's geeft u de gemeente gelijk het recht om deze te mogen gebruiken. Auteursrecht blijft bij fotograaf.
• Inzenden kan uiterlijk tot 01.04.2013

Als u uw foto's ook naar redactie@elsloo.info mailt, komen ze sowieso op onze website te staan. De mooiste exemplaren kunnen wij ook gebruiken als achtergrond van deze site.
Wij plaatsen alleen copyright-vrije foto's.

Inzending van Peter Lefèvre uit Elsloo:


Naamsvermelding
Uw naam wordt vermeld in het boekje. Ook wordt bekeken of de ingezonden foto’s tentoongesteld kunnen worden.
Stein… wil je zien!’
Meer informatie over Entente Florale »


(foto: Pierre Reubsaet)

  • Laatste update op .
Laat reactieformulier zien