Skip to main content
ATTENTIE: Dit artikel is gearchiveerd; aan de inhoud kunnen geen rechten meer worden ontleend.

Herinrichting Jurgensstraat 2021-2022-2023

Foto boven: inrijden vanaf de Bandkeramiekersstraat (alle foto's Wim Hanssen)

Update 23.02.2023

Laatste werkzaamheden in de Jurgensstraat

In de week van 20 maart worden de laatste werkzaamheden in de Jurgensstraat afgerond. De volgende werkzaamheden worden dan uitgevoerd:

• Maandag 20 maart: voorbereidende werkzaamheden voor het leggen van asfalt
• Dinsdag 21 maart: het leggen van asfalt
• Woensdag 22 maart: het maken van putranden in het asfalt en het trekken van lijnen
De werkzaamheden zullen de hele dag duren van ongeveer 6:30 uur tot 18:00 uur. Er zijn verkeersregelaars aanwezig.

Locatie en bereikbaarheid
De werkzaamheden vinden plaats in de gehele Jurgensstraat, de Charles de Geloesstraat, de Vloedgraaf, de Schoolstraat en de Bandkeramiekerstraat.

De woningen blijven bereikbaar voor bewoners (te voet) en hulpdiensten. Verkeer wordt tijdens de werkzaamheden omgeleid via borden (zie plattegrond).

Overlast
We proberen voor zo weinig mogelijk overlast van de werkzaamheden te zorgen. Waar gewerkt wordt, is wel altijd wat overlast. Wij hopen op je begrip daarvoor.

 Elsloo omleiding jurgensstraat 03.2023


Update 11.07.2022

Werk Jurgensstraat na de zomervakantie hervat

De gemeente Stein heeft een andere aannemer gevonden die het werk gaat afmaken na het faillissement van Van der Made Infra. In een recente bewonersavond heeft de meerderheid van de bewoners aangedrongen om de groenstroken naast de parkeervakken op te doeken omdat die het uitstappen belemmeren. Er werd zelfs gevraagd om de bomen in de straat te kappen voor nog meer parkeergemak. Maar dat gaat de gemeente dus niet doen. Het werkl wordt na de zomervakantie afgemaakt.


Update 22.04.2022

Werk Jurgensstraat ligt tijdelijk stil door faillissement aannemer

Door het faillissement van aannemer Van der Made Infra uit Tiel ligt de laatste fase van de herinrichting van de Jurgensstraat tijdelijk stil. Er zal eerst een nieuwe aannemer gevonden moeten worden en naar verwachting zullen de werkzaamheden pas na de zomervakantie worden afgerond.
Omdat er ook wat onvolkomenheden aan het licht zijn gekomen en omwonenden wellicht ook nog wensen hebben, gaat de gemeente medio mei opnieuw met belanghebbenden in gesprek. 
Zo is het aan de oneven kant van de straat lastig uitstappen doordat een haag geplant is tussen de parkeervakken en het trottoir. Aan de overkant van de straat is de stoep zo smal dat mindervaliden er problemen ondervinden met de rollator. Raadsfractie DOS en het inclusiepanel hebben hierover ook al hun ongenoegen geuit. Mogelijk dat een verbreding ten koste moet gaan van de bomen die er staan. 

Misschien moet de gemeente haar aanbestedingsbeleid eens onder de loep nemen. Bij de openbare aanbestedingen wordt het werk altijd gegund aan degene met de laagste prijs. En dat zijn natuurlijk nooit de bedrijven die kwalitatief het beste werk leveren en financieel de stabielste positie hebben. In het verleden zijn al meer gemeentelijke werken de dupe geworden van deze aanbestedingscultuur. Om maar wat te noemen: sportveldencomplex Mergelakker waar ook de aannemer failliet ging, verkeerd aangelegd asfalt in Catsop, verkeerd tegelwerk in het Maaslandcentrum en ook daar een failliete onderaannemer, verkeerd uitgevoerd gevelwerk aan het Streekmuseum met ook alweer een failliete onderaannemer.


Update 08.03.2021

De Jurgensstraat is in 2019 getransformeerd van een weg met tweerichting-verkeer naar eenrichtings-verkeer. In eerste instantie om het sluipverkeer ten gevolge van de herinrichting van de Stationsstraat binnen de perken te houden. Tevens werden snelheidsremmende drempels aangebracht. Al snel kwam het besef dat deze wijziging een positieve invloed had op het woongenot in de Jurgensstraat. Omdat de gemeente toch al plannen had om de Jurgensstraat aan te pakken wegens noodzakelijke vervanging van asfalt en trottoirs, wordt de straat nu voor permanent eenrichtingsverkeer heringericht. Tevens wordt de al jaren bestaande parkeerproblematiek aangepakt.

Jurgensstraat midden

Foto: halverwege de "nieuwe" Jurgensstraat. Parkeren blijft deels op trottoir. Op de achtergrond een van de bestaande drempels. Ook duidelijk te zien de opgedrukte stoeptegels rond de bomen. En links de smalle doorloop tussen bomen en erfscheiding. (Foto Wim Hanssen)

Politieke partij CMB heeft nog geopperd om bij de herinrichting de huidige 75 oude -maar fors gesnoeide- bomen te vervangen door een 60-tal nieuwe bomen omdat het gevaar bestaat dat de wortels ook de nieuwe trottoirs omhoog gaan drukken. Ook vindt CMB dat de huidige bomenrij aan weerszijden het straatbeeld smaller maken dan het in werkelijkheid is. Maar de gemeente, bij monde van wethouder Hendrix, stelt dat uit een gehouden enquete is gebleken dat een meerderheid van de bewoners deze oude bomen wil laten staan. En het moet gezegd worden dat deze de straat 's zomers een mooi groen aanzicht geven. Wel wordt een aantal bomen gerooid en deels vervangen; dus per saldo zullen er straks waarschijnlijk wel minder bomen staan.

Overigens wordt er volgens wethouder Hendrix geen nieuwe riolering gelegd, zoals bij recente reconstructies van andere straten in Elsloo wel is gebeurd. De riolering in de Jurgensstraat is een aantal jaren geleden wel aangepakt door in de oude rioolbuizen, nieuwe buizen in te brengen.

Jurgensstraat kruising Vloedsgraaf

Foto: kruising met Vloedsgraaf (Foto Wim Hanssen)

Diverse overleggen tussen gemeente en bewoners en/of werkgroep Verkeersveiligheid hebben geleid tot de onderstaande opsomming en plantekening.

  • De Jurgensstraat wordt definitief éénrichtingsweg; inrijden vanaf Bandkeramiekersstraat
  • Er komen drie drempels en op de kruisingen (bij Vloedgraaf en Bandkeramiekersstraat) ook verhogingen. (werkgroep Verkeersveiligheid heeft de gemeente voorgesteld de hoogte van de huidige drempels aan te houden. Of anders als voorbeeld de drempels in de Burg. van Mulkenstraat aan te houden)
  • De werkgroep heeft tevens voorgesteld op de kruising bij de Schoolstraat ook een verhoging aan te brengen
  • De huidige riolering is nog goed. Deze zal dus niet vervangen worden. De gemeente onderzoekt nog of er voorziening getroffen kunnen worden voor de aparte opvang en afvoer van regenwater.
  • Het plan is de huidige bomen te laten staan. De gemeente gaat mogelijk nog enkele bomen rooien om nog meer parkeerplaatsen te realiseren.
  • De werkgroep Verkeersveiligheid heeft de gemeente geattendeerd op de opnieuw toenemende wortelopdruk van de bomen nadat in 2018 maatregelen werden genomen om dat proces af te remmen. De wortelopdruk is nu weer weer groot zodat de trottoirtegels naar boven komen en schots en scheef rond de bomen liggen. De werkgroep heeft voorgesteld die betreffende bomen ook te vervangen en nieuwe te planten.
  • Parkeren; er wordt gezorgd dat aan beide kanten van de weg geparkeerd kan worden, deels op het trottoir
  • De rijweg zal versmald worden waardoor er minder hard gereden kan worden
  • Een eerder vermeld knelpunt ten aanzien van laden en lossen bij Bakkerij Cornelissen is van de baan omdat de bakkerij in mei a.s. sluit.

Bewoners kunnen op- en aanmerkingen hierover kwijt bij de gemeente, zie onderstaande bewonersbrief.

- Jurgensstraat bewonersbrief 21.01.2021 >

Jurgensstraat uitrijpunt

Foto: situatie bij uitrijden "oude" Jurgensstraat naar Schoolstraat (Foto Wim Hanssen)

Hieronder de definitieve plantekening.

Jurgensstraat voorstel 20.085 VO.01


Gevaarlijke situatie in de Jurgensstraat?

Artikel 13.12.2018

Bewoners van de "Oude" Jurgensstraat hebben in hun straat een mogelijk gevaarlijke situatie geconstateerd.

Daar werd halverwege de straat een snelheidsremmende drempel gelegd, een goede zaak waar de bewoners tijdens een overleg met de gemeente ook voor gevraagd hebben. Maar de gemeente heeft die precies tussen twee afvoerkolken geplaatst, die aan weerszijden van de straat liggen.

Elsloo Jurgensstraat drempel

(Foto Wim Hanssen)

Fietsers en bromfietsers passeren -indien mogelijk- altijd rechts langs de verkeersdrempels, want die dingen zijn immers niet voor hen bedoeld. Maar door deze ongelukkige plaatsing moeten zij nu vlak langs die kolken fietsen/brommen. Als er bladeren op liggen, of straks misschien sneeuw, dan zou je zomaar over de kolken heen kunnen fietsen. Gelukkig zijn die hier in niet zo'n slechte staat, maar je voelt het wel als je daar over heen fietst en wellicht zijn ze in die gevallen zelfs glad. Mogelijk schrik je, met alle mogelijke gevolgen of ongelukken van dien. 

Overigens staan aan een kant van de straat altijd auto's geparkeerd; een reden te meer om de drempel iets verderop, bijv. tussen 2 opritten te leggen. Dus daar heb je als fietser weinig keuze: over de drempel heen. En dat is in de Jurgensstraat ook het veiligst.

De werkgroep Verkeer & Veiligheid van Dorpsplatform Elsloo heeft de gemeente op de situatie geattendeerd. De reactie van de gemeente: het is geen onveilige situatie en het is ook veel te duur om de drempel een paar meter te verplaatsen. Discussie gesloten.

  • Laatste update op .
Laat reactieformulier zien