Skip to main content
ATTENTIE: Dit artikel is gearchiveerd; aan de inhoud kunnen geen rechten meer worden ontleend.

Poolster schoolgebouw dicht

Het schoolgebouw van de voormalige Poolster school aan de Dross Essersstraat wordt nu gebruikt voor de middenbouw van Kindcentrum Aelse. Met ingang van het nieuwe schooljaar maakt KC Aelse een andere indeling waarmee het gebouw overbodig wordt en ongebruikt in eigendom van de gemeente Stein blijft.

De onderbouw, groepen 1 t/m 4 gaat gebruik maken van de locatie aan de Ch. de Gavrestraat (voormalige St. Augustinusschool) terwijl de bovenbouw, groepen 5 t/m 8 het schoolgebouw aan de Bandkeramikersstraat (voorheen St Jozefschool) gaat gebruiken.

IMG 1617

(foto uit eigen archief)

Toename verkeersdrukte
Vooralsnog gaat de gemeente geen verdere actie ondernemen om de dan verwachte toename van de verkeersdrukte rond de twee overgebleven locaties te reguleren. Er wordt verwezen naar de eerder aangebrachte verkeersremmende maatregelen: drempels bij scholen en in Burg. van Mulkenstraat, wegversmallingen bij scholen en veelkleurige waarschuwingspalen.
Alleen wordt na metingen nog bekeken of drempels moeten komen in de Dr. Poelsstraat. Ook zullen BOA's streng gaan controleren rond de scholen.

 

 

Toekomst Poolster
Het is nog niet bekend wat de gemeente met het dan leegstaande gebouw aan de Dross. Essersstraat gaat doen.

Misschien een mooie locatie voor een CPO-project voor gevorderden, zoals op 4 februari door KilimanjaroWonen in Elsloo werd gepresenteerd. Of nog beter: ontwikkel er een woonproject voor jonge huurders, want daar is echt behoefte aan.


CMB voert actie voor behoud Poolster 

De CMB fractie heeft begin februari 2020 een brief aan het college en de raad gericht, waarin wordt opgeroepen het Poolster gebouw te behouden. Zij stellen voor de St. Augustinusschool te slopen en vervolgens op die locatie zorgwoningen te bouwen. Tevens waarschuwen zij ook voor een te verwachten verkeerschaos. 

Lees hun brief hier >

Coalitie Stein 2018

Vlak erna dienen de coalitie-partijen (DOS-CDA-SB-VVD) het CMB al van repliek en betichten hen van verkiezingsretoriek, framing en achter de feiten aanhollen.

Lees hun brief hier >

  • Laatste update op .
Jan Meijers
Brief coalitie
Beste Elslonaren,

Zo een brief als die van de coalitie partijen maakt nu juist pijnlijk duidelijk hoe groot de kloof is die er tussen kiezers en bestuurders is.
Heel veel wol en weinig garen.
Totaal niet geschreven voor gewone burgers.
Want gewone burgers zullen het niet begrijpen en ook niet allemaal lezen .

Voor de kiezers blijft gewoon het besluit van de coalitie om nu juist de Poolster te sluiten een stomme beslissing die zo niet moet worden genomen.

Het zou de coalitie sieren om eens een keer niet achter de wethouders aan te hobbelen maar van het dualisme echt werk te maken.
En Kindante terug te fluiten of zelf de stoute schoenen aandoen en zeggen dat ze in het verleden dan toch een foute keuze maakten door dit soort van beslissingen in handen te leggen van een schoolbestuur dat van de situatie ter plaatse totaal niet op de hoogte zijn.

Mea culpa Mea maxima Culpa.

Net als bij de brouwerij in Stein, wethouders besturen niet maar ambtenaren die helemaal niet op de hoogte zijn van lokale situaties en of omstandigheden.

0
Jan Meijers
En zo begaat dit college alweer een historische vergissing.
Elke weldenkende Aelsenaer beseft dat er nu en in de toekomst veel oudere woningen nodig zijn.
Al was het maar voor de broodnodige doorstroming.
Geen betere plek dan de D’Arbergstraat waar ook nu al bijna alle oudere inwoners van Aelse wonen.
Dicht bij het medischcentrum Aelse.
Het college is dat nog aan het uitzoeken.
En inmiddels bepaalt een schoolbestuur vanuit Sittard wat goed is voor onze kinderen in Elsloo

Wie bepaalt nu eigenlijk wat er in een gemeente gebeurd met gebouwen die ook nog eens van de gemeente zijn.

Nee,niet Kindante maar een voortvarend en visionair college zou moeten bepalen.
Als dat anders is geregeld is dat totaal fout.
Deze misser is geheel voor rekening van een gemeentebestuur en niet anders.
De Poolster bied meer ruimte voor en lokalen en een nieuwe gymzaal.

Let op want ik voorspel noodlokalen maar ik weet niet waar die nog ergens zouden moeten komen in de D’Arbergstraat.
Vol is vol.

1
Laat reactieformulier zien