Skip to main content
ATTENTIE: Dit artikel is gearchiveerd; aan de inhoud kunnen geen rechten meer worden ontleend.

Kwijtschelding gemeentelijke belastingen na Coronacrisis

  • Afbeeldingen | Bron: nvt ©

In de krant van maandag 19 september 2022 kopt De Limburger: "Stein wil door coronacrisis getroffen zzp’ers belastingschuld kwijtschelden"

Daarin wordt gemeld dat de gemeenteraad van Stein binnenkort gaat beslissen of ZZP-ers en andere kleine ondernemers die financieel door de Corona-crisis getroffen zijn en een belastingschuld aan de gemeente hebben, deze kwijtgescholden krijgen. Het gaat daarbij met name over de Onoerendgoed-belasting, Rioolheffing en Afvalstoffenheffing, kortom belastingen die tot woonlasten gerekend worden. Er zullen wel voorwaarden aan de kwijtschelding verbonden zijn. Welke, dat staat er niet bij. Maar er staat wel meer niet in het artikel...
Lees het artikel hier >

Mijn eerste gedachte is dat veel kleine ondernemers het water tot aan de lippen staat, zeker na de Corona-jaren 2020 en 2021. Dus waarom alleen dié ondernemers helpen die een schuld hebben? En degenen die met hangen en wurgen wel netjes betaald hebben? Die daarvoor hun kleine spaarrekening geplunderd hebben of geld geleend hebben bij familie? Krijgen die hun betaalde belasting met terugwerkende kracht ook terug?
Om deze discussie te vermijden stelt het gemeentebestuur voor de kwijtscheldingsregeling per 1 januari 2023 te laten in gaan. Of dat eerlijk is, dat is weer een andere vraag...

Kort door de bocht: er is een wettelijke regeling voor élke burger die gemeentelijke belastingen niet meer kan betalen. Maar anders dan bij particulieren, is kwijtschelding door de gemeente niet verplicht als het kleine ondernemers betreft. Kàn dus wel kwijtgescholden worden, maar het hòeft niet. Vandaar het voorstel aan de gemeenteraad van Stein om nu die kaders voor de toekomst fatsoenlijk te gaan vastleggen. Het zou niet meer dan normaal zijn dat voor kleine zelfstandigen precies dezelfde regeling geldt als voor elke burger.

Particulieren die bijvoorbeeld door de energienota aan de bedelstraf raken, kunnen sowieso een aanvraag voor kwijtschelding doen.

Regeling kwijtschelding
Een aanvraag voor kwijtschelding wordt getoetst aan je inkomen én je vermogen. Het inkomen kan door Corona of andere omstandigheden tot een minimum zijn geslonken. Maar als je je onroerendgoed-belasting niet kunt betalen heb je dus wel onroerend goed, dus bezit en in de meeste gevallen ook vermogen door overwaarde. Een echtpaar kan kwijtschelding aanvragen als hun maandinkomen globaal minder dan 1500 euro bedraagt. Ook mogen ze samen niet meer dan 2000 euro spaargeld hebben. En een auto met een dagwaarde van meer dan 2200 euro is óók vermogen.... Kortom, het water moet tot aan je lippen staan om voor kwijtschelding in aanmerking te komen...

Het volgende aspect dat ik mis in het artikel van De Limburger is de omvang van het probleem. In het openbare raadsstuk van de gemeente Stein <lees hier> staat duidelijk dat het over 2020 en 2021 gaat over "een handvol ondernemers" en dat in totaliteit voor 7000 euro betalingsregelingen werden aangevraagd. Er staat in het voorstel aan de gemeenteraad niet hoe groot de openstaande schuld nog is, maar die kan dus hooguit diezelfde 7000 euro zijn.
Dus strikt genomen: waar hebben we het over?!

In 2021 zijn 889 verzoekenschriften tot kwijtschelding ingediend. Hiervan is 98,1% afgehandeld. Van de afgehandelde verzoekschriften is 42,3% toegewezen en 57,7% afgewezen. In 2021 is voor een bedrag van € 97.422 aan gemeentelijke heffingen kwijtgescholden:
 
- Afvalstoffenheffing                  69.787
- Rioolheffing (gebruiker)          22.027
- OZB (gebruiker)                             241
- Hondenbelasting                       5.365

Over belastingjaar 2020 werden door burgers 737 verzoeken tot kwijtschelding ingediend waarvan 77% werd toegewezen. In totaal is er over 2020 een bedrag ad € 88.507 kwijtgescholden. Als volgt verdeeld:
- Afvalstoffenheffing € 59.866
- Rioolheffing € 22.899
- Hondenbelasting € 5.742

Verordening Kwijtschelding gemeentelijke belastingen >

Voorwaarden kwijtschelding gemeentelijke belastingen >

Kwijtschelding aanvragen en veel gestelde vragen >

  • Laatste update op .
Laat reactieformulier zien