Skip to main content
ATTENTIE: Dit artikel is gearchiveerd; aan de inhoud kunnen geen rechten meer worden ontleend.

Economisch beleid Stein 2024 - 2027

  • Afbeeldingen | Bron: rawpixel.com royalty free AI generated ©

De gemeente Stein heeft samen met de plaatselijke ondernemers gewerkt aan het maken van het economisch beleid voor de gemeente Stein. Burgemeester en Wethouders van de gemeente Stein maken bekend dat zij op 14 november 2023 hebben ingestemd met het concept "Economisch beleid 2024-2027"

Het sluit aan op de doelen uit het vorige economische beleidsplan en is een nadere uitwerking van het thema "bereikbare en bedrijvige gemeente" uit de Omgevingsvisie Stein 2040 in Stein voor de periode 2024-2027. De hierin genoemde richtlijnen en doelen moeten leiden tot een uitwerking in duidelijke projecten en maatregelen.
Dit gebeurt door nauwe samenwerking met de ondernemers, van start tot uitvoering, vastgelegd in een uitvoeringsagenda. Die werkwijze zorgt op de langere termijn voor goede en aantrekkelijke omstandigheden voor bedrijven, zoals de bereikbaarheid van de locatie, geschikte gebouwen, aanwezigheid goed opgeleid personeel, regels en vergunningen lokale overheid enzovoorts. Met als resultaat: meer werkgelegenheid, meer lokale aankopen en meer mensen aan passend werk helpen.

Het concept "Economisch beleidsplan 2024-2027" kun je hier lezen ⇢

Meer informatie op de gemeentelijke website ⇢

 

  • Laatste update op .
Laat reactieformulier zien