Skip to main content
zendmachtiging lokale omroepen

Omroepen Doorstart en BieOs samen verder?

  • Afbeeldingen | Bron: rawpixel.com ©

Update 17.06.2024

De besturen van de lokale omroepen BieOs en Doorstart staan positief tegenover een toekomstige samenwerking, meldt sectororganisatie Nederlandse Lokale Publieke Omroepen (NLPO) na een constructief gesprek met beide partijen. De omroepen hebben het laatetse anderhalf jaar regelmatig conflicten gehad, maar nu lijken ze een gezamenlijke weg in te slaan.

Optimisme overheerst
Beide besturen zijn optimistisch over de mogelijkheid om tot een gezamenlijk plan voor een streekomroep te komen. Er is afgesproken om binnenkort een vervolggesprek te houden. De besturen willen vooral de emoties van de programmamakers binnen beide organisaties serieus nemen.

De uitkomst van het overleg is verrassend, gezien Doorstart ontstond uit ontevreden vrijwilligers van BieOs. Een woordvoerder van de NLPO benadrukt het belang van samenwerking omdat de vrijwilligers van beide omroepen van onschatbare waarde zijn maar ook elkaar nodig hebben bij het op de kaart zetten van één streekomroep.

Beslissing later dit jaar
BieOs en Doorstart moeten uiterlijk 1 juli hun aanvraag voor een zendmachtiging indienen bij het Commissariaat voor de Media. Hoewel de omroepen dit vooralsnog afzonderlijk doen, is er ruimte in de procedure om de twee aanvragen samen te brengen. Pas daarna beslissen de gemeenten.

De gemeenteraden van Beek, Stein en Sittard-Geleen moeten voor 4 november beslissen welke lokale omroep de zendmachtiging krijgt. Als de omroepen niet tot een gezamenlijke aanvraag komen, kunnen de gemeenten elk voor een eigen omroep kiezen, ondanks eerdere intenties voor een gezamenlijk besluit.

Zendmachtiging: wie?

Update 01.06.2024

Uiterlijk 1 juli 2024 moeten de streekomroepen BieOs en Doorstart hun aanvraag voor de zendmachtiging indienen bij het Commissariaat voor de Media (CvdM). Dit orgaan bepaalt uiteindelijk welke lokale omroep tot 2027 de radio- en televisie-uitzendingen verzorgt voor Beek, Sittard-Geleen en Stein, op basis van advies van de drie gemeenteraden.

De gemeenten streven naar één gezamenlijke kandidaat, gevormd door een samenwerking tussen BieOs en Doorstart. Eerdere pogingen hiertoe mislukten vanwege spanningen: Doorstart werd opgericht door voormalige vrijwilligers van BieOs, die na een mislukte coup gedwongen vertrokken. Toch wordt in juni nog een laatste lijmpoging ondernomen, waarbij afgevaardigden van de omroepen, de gemeenten en de kwartiermaker van de Stichting Nederlandse Lokale Publieke Omroepen (NLPO) aanwezig zullen zijn. 

Doorstart staat open voor samenwerking maar verwijt BieOs gebrek aan medewerking. BieOs reageerde tot dusver niet op vragen, maar mogelijk dat hun nieuwe bestuur de gesprekken wel nieuw leven inblaast.

De drie gemeenten benadrukken het belang van een robuuste omroep voor de regio en pleiten voor samenwerking. Mocht dit laatste niet lukken, dan maken de gemeenteraden een keuze uit één van de twee omroepen.


Update 02.01.2024

Stichting Omroep Westelijke Mijnstreek, beter bekend onder de handelsnaam BieOs, is sinds 2020 de streekomroep die radio, internet en tv maakt voor de gemeenten Stein, Beek en Sittard-Geleen. De zendmachtiging -vergunning voor het uitzenden van radio- of televisieprogramma's- van deze omroep loopt af op 1 januari 2025.

Voorgeschiedenis
Bij de zendmachtiging van 2020 was een fusie aan de orde tussen Lokale Omroep Stein (LOS) en Start (Sittard-Geleen-Beek) maar dat bleek geen gelukkig huwelijk. De perikelen bereikten hun hoogtepunt begin 2023 toen het grootste deel van bestuur en vrijwilligers al was opgestapt en het verenigingsgebouw in Urmond zelfs werd bezet.

+ Lees terug, De Limburger 01.06.2024 ⇢

+ Lees terug, De Limburger 22.08.2022 ⇢

+ Lees terug, De Limburger 10.01.2023 ⇢

Eerder maakten vrijwilligers van de voormalige LOS in Stein al een doorstart als Stein Lokaal, zie alleen via YouTube hun uitzendingen aanbieden. In 2023 gingen voormalige vrijwilligers van BieOs uitzenden onder de naam Doorstart TV, te volgen op hun website en ook YouTube.

Stein Lokaal ⇢

Doorstart TV ⇢

BieOs ⇢

Kosten
De deelnemende gemeenten betalen ieder een jaarlijkse bijdrage van 1,45 euro per huishouden aan de houder van de zendmachtiging.
In geval van de gemeente Stein hebben we het dan over ruim 17.000 euro per jaar. Sittard-Geleen is per jaar ruim 65.000 euro kwijt en Beek een slordige 11.000 euro.
Totaal ongeveer 93.000 euro per jaar en dan mag je daarvoor op z'n minst wel een stabiele organisatie met dito uitzendingen verwachten.

Aanvraag indienen
Publieke omroepen die vanaf 1 januari 2025 in aanmerking willen komen als lokale omroep, kunnen vóór 1 juli 2024 een aanvraag indienen bij het Commissariaat voor de Media. Om in aanmerking te komen voor een zendmachtiging moet er aan een heel scale voorwaarden voldaan worden, waaronder het dagelijks uitzenden van radio- en tv-programma's.

De gemeenteraden van de genoemde gemeenten geven het Commissariaat voor de Media altijd een advies. Het Commissariaat voor de Media wijst daarna voor de gemeenten Stein, Beek en Sittard-Geleen één omroep aan die uitzendingen mag verzorgen. Volgens de tijdlijn moet dat ergens in november 2024 gaan gebeuren.

Iedereen die aan de voorwaarden voldoet, kan een aanvraag doen. Wil je meer weten over de procedure en het doen van een aanvraag? Ga dan naar de website van het Commissariaat voor de Media ⇢

+ Discussie over lokale-, streek- en regionale omroepen, Tweede Kamer commissie, oktober 2023 ⇢ 

  • Laatste update op .
Laat reactieformulier zien