Skip to main content

HISTORIE

Tijd voor Toen: Zand en Grind

Een documentaire over de ontgrindingen langs de Maas in Limburg vanaf midden jaren 70 van de vorige eeuw. De vele tegenstanders wezen destijds met name op de grote gevolgen voor milieu en landschap. Deze documentaire werd toen door provincie, ontgrinders en andere belanghebbenden ingezet om het proces en de gevolgen positief in het daglicht te stellen.

Nu 40 jaar later zijn de ontgrinders nog steeds niet onomstreden. Maar doordat het ontgrinden nu vaak in een adem met de "Maaswerken" worden genoemd is de kritiek wat geluwd.
Door het project "Maaswerken" en het deelproject "Grensmaas" wordt de Maas in toom gehouden en er zijn veel nieuwe landschappelijk elementen -ontwikkeld of ontstaan- die een positieve bijdrage leveren aan milieu, recreatie en toerisme.

 

  • Laatste update op .
Laat reactieformulier zien