Skip to main content

HISTORIE

1948 Keuring militaire dienst

De onderstaande foto is ingestuurd door de familie van Jan Alberigs, dank daarvoor! 

Het is 1948 en deze jongemannen uit Elsloo gaan op keuring voor militaire dienst.
We zien: gehurkt: Ka Fredrix (Ka van Berb) en Jan Smeets. Staand vlnr: Jan Alberigs , Hub Brorens, Gus Pijpers , Willy Vranken

1948 Elsloo keuring militaire dienst 1200px

Het is niet bekend hoe de militaire carrière van alle jongens is afgelopen. Van Gus Pijpers weten we dat hij later vrijgesteld werd, waarschijnlijk vanwege hun boerenbedrijf. Jan Alberigs werd goedgekeurd en hij diende ook, maar niet de hele 18 of 20 maanden. Er gebeurde namelijk iets bijzonders.

Voordat Jan Alberigs (1929) in dienst ging doorliep hij eerst de HBS in Sittard en daarna de Kweekschool in Roermond. Want hij wilde niets liever dan hoofdmeester van een school worden. Net als zijn grote voorbeeld meister Janssen "Nikkela van de Pos". 

Op een ochtend moest hij bij de kazerne-commandant in Bergen op Zoom komen en die vertelde hem dat hij de dienst voortijdig kon verlaten en dat hij zich de volgende dag moest melden bij de pastoor van Oud-Stein.
Zo gezegd, zo gedaan. Want zo ging dat toen; in het Rijke Roomsche leven had de geestelijkheid nog veel zeggenschap. Inspraak was er niet en zijn ouders wisten van niks.
Jan was als gekwalificeerd schoolmeester hard nodig om in Stein voor de klas te gaan staan. Dat was in 1950 en hij was toen 22 jaar. 

Een paar jaar later kwam zijn jongensdroom uit en werd hij hoofd van de Don Bosco-school in Nieuwdorp, toen een nieuwe wijk in ontwikkeling. In die hoedanigheid heeft Alberigs zijn stempel gedrukt op die nieuwe wijk vol mijnwerkers, die veelal laag of niet geschoold waren. Niet alleen die nieuwe school kwam er, maar ook een nieuwe kerk, een bibliotheek en jongerenwerk in de Doncowak. Als hoofd van de school werd je destijds geacht je in te zetten voor de hele parochie.

Jan Alberigs is altijd hoofd van de school gebleven totdat hij in 1986 met vervroegd pensioen ging. De geboren Elsloonaar heeft zijn hele leven in Nieuwdorp in relatieve rust en stilte gewerkt en gewoond.

  • Laatste update op .
Laat reactieformulier zien