Skip to main content

HISTORIE

De medam

De Medam...door Eric van Muijen

  • Afbeeldingen | Bron: Geert Alberigs, Eric van Muijen, Guus Peters, rawpixel.com ©

Er is veel onduidelijkheid waar de Medam op de hoek Kaakstraat/Terhagen vandaan komt. Eric van Muijen probeert met onderstaand schrijven daar enige duidelijkheid over te geven.

Op 16 april 1988 uitte de buurtvereniging Kaakstraat/Terhagen, onder voorzitterschap van L. Huiveners, hun zorgen over de verkoopplannen van het zwembad en aanliggende ligweiden middels een brief aan de raad van Stein.
De Raad verklaarde de buurtvereniging niet ontvankelijk voor hun zorgen en protest. In mei 1988 werd de Stichting Behoud Landschap Medammerweide (SBLM) opgericht.

 

Foto: de Medammerweide in de 70-er jaren.

Er volgde een felle strijd tegen de bebouwing van de Medammerweide en de weiden van de heiboer (particuliere grond direct achter de ronde weide) met 68 woningen.
Het bestuurlid Paula Taalman van SBLM verzocht haar man Emiel Taalman een poster te maken die overal opgehangen kon worden.
Emiel gebruikte een ontwerp van Geert Alberigs als Medam met op de achtergrond het kasteel en voorgrond doorkruiste huizen. (zie poster hierboven)
Ongelofelijk, maar in een mum tijd hing heel Elsloo vol met deze posters.

Elsloo Geert Alberigs 01

Afbeelding: Omslag boek Lei Alberigs en zelfportret Geert Alberigs

Even terug naar Geert Alberigs, wie was hij?
Geert was een kunstenaar die in de Kaakstraat woonde in de voormalige melkfabriek die hij ombouwde tot bungalow. Hij werd op 9 maart 1933 geboren. Geert was getrouwd met Leen Fredrix en zij hadden twee kinderen Danielle en Leon. Na opname in Vijverdal te Maastricht overleed hij op 4 januari 1975
Zijn broer Lei Aberigs schreef een boekje over Geert en geïllustreerd met zijn werk. Ik heb Geert goed gekend en had veel goede gesprekken met hem in café De Dikke Stein.


 

Toen de burgemeester Ed Meijer in het Maaslandcentrum de bebouwingsplannen ontvouwde was de toeloop zodanig dat de mensen in grote getale zelfs buiten moesten staan. De poster had dus gewerkt en in Elsloo was de weerstand om te bebouwen enorm.

Kinderen van Tiny Hoekstra en René Broekmeulen maakten een sjabloon van de Medam en op menige lantaarnpaal stond de Medam en stop bebouwing. De Medam werd een teken van verzet ! Maar de Medam werd uiteindelijk ook een teken van verbinding.


De buurtvereniging maakte op 6 mei 2007 met al haar leden op een zonnige dag in gezamenlijkheid de eerste Medam. Het werd een geweldig leuke dag.

Foto's hiervan op Facebook Eric van Muijen ⇢

Het parapluutje van de Medam werd gebruikt als teken van waardering voor de vrijwilligers, een draagspeld in zilver. Naast de vrijwilligers kreeg ook een journalist van de Limburger een speld. Een speld in goud ging naar Beatrijs Jurgens voor haar steun. De spelden werden geheel onbezoldigd vervaardigd door Marieke Russel.

De Medam, helemaal links op de foto, bij de ingang van het kasteelpark aan de Kaakstraat.

Elsloo De Medam 07

Wie is nu de Medam?
Volgens streekhistoricus Guus Peters is dit het ware verhaal: 
De naam “Medammerweide” dateert uit de 19e eeuw. Toen woonde de rijke weduwe Elisabeth van Hees-Willems op de grote hoeve wat nu het appartementencomplex in de Dorpstraat is. Zij was een Belgische en zus van pastoor Willems. Haar man was een broer van burgemeester Van Hees.
Een deftige, rijke mevrouw noemde men vroeger een “madam”. Zo ook Elisabeth. Deze “madam” pachtte de weide van de Kasteel-eigenaren en wandelde vaak door “haar” weide. Vandaar dat de Aelsenaeren de weide “Madam heur wei” gingen noemen wat verbasterde tot “Medammerweide”


Misschien ook goed om te vermelden dat Dorine Verschure op 24 mei 1969 in De Nieuwe Limburger zei: " Ik kon het niet verdragen, dat dit park in handen zou komen van grondspeculanten en ontsierd zou worden door bungalows" . Dit na aanleiding van de overdracht aan de toenmalige Gemeente Elsloo. De NV Theodora werd door de Gemeente overgenomen (vriendenprijs) en Dorine schonk haar 43 aandelen ter waarde van meer dan 100.000 gulden. Zo werd Elsloo een schatrijke gemeente.De inwoners profiteerden omdat veel gronden die niet bij het landgoed hoorde tegen aantrekkelijke prijzen gekocht konden worden voor woningbouw.

+ Lees meer over Medammerweide en kasteel ⇢

+ Lees meer over Recreatieoord Medammerweide ⇢

+ Lees meer over het Kasteel en haar bewoners ⇢

Laat reactieformulier zien