ELSLOO

Nieuws Dossiers

Persbericht

Buurt zegt ‘nee’ tegen museumbunker Elsloo
In tegenstelling tot recente berichten in de pers, is de voorgenomen uitbreiding van het Streekmuseum ‘De Schippersbeurs’ in Elsloo nog niet in kannen en kruiken. Op een informele bijeenkomst met een delegatie van de buurtbewoners heeft wethouder mevrouw Gina van Mulken van de gemeente Stein verklaard te hopen dat de uitbreidingsplannen van het museum op een breed maatschappelijk draagvlak mogen rekenen. Zij hoopt op tenminste tachtig procent voorstanders.

Een handtekeningenactie en opiniepeiling in de oude dorpskern heeft echter uitgewezen dat een grote meerderheid van de buurtbewoners bezwaar heeft tegen de bouwplannen.

Het streekmuseum wil in de achtertuin een gedeeltelijk ondergrondse ruimte realiseren om een collectie documenten en voorwerpen uit het dagelijks leven in de Maasstreek tijdens de Tweede Wereldoorlog onder te brengen. Voor deze ‘bunker’, zoals het geplande gebouw in de buurt wordt genoemd, is een bedrag van € 300.000 gereserveerd. In 2009 heeft de gemeenteraad besloten medewerking te verlenen aan de uitbreiding van het museum in Elsloo en het archeologisch museum in Stein. In 2010 heeft de raad voor beide musea samen €  560.000 beschikbaar.

De buurtbewoners van De Schippersbeurs in Elsloo dragen hun museum een warm hart toe. Maar de tijden zijn veranderd en velen vragen zich af of het nog wel verantwoord is drie ton aan gemeenschapsgeld te spenderen aan expositieruimte voor een collectie, die ook digitaal kan worden opgeslagen en getoond. En dat in een tijd dat op bijna alles moet worden bezuinigd.  De discussie tussen de buurt en de gemeente loopt al geruime tijd. De eerdere suggestie van buurtbewoners om het aangrenzende historische pand, de oorspronkelijke ‘Schippersbeurs,’ aan te kopen ter uitbreiding van het museum, werd door het museumbestuur afgewezen. Dit rijksmonument, het oudste stenen gebouw in de Westelijke mijnstreek, had volgens het ‘Buurtcomité Bunker Nee’ uitstekend gepast bij het historische karakter van het steekmuseum. Maar de prijs (bijna vier ton) werd te hoog bevonden. Bovendien vond het museum de ruimte  onvoldoende toegankelijk voor oudere bezoekers. Intussen staat het pand niet meer te koop.

De buurtbewoners zien het als positief dat het Streekmuseum een belangrijke plaats inneemt in het cultuurbeleid van de gemeente Stein. Maar zij betwijfelen of voldoende is nagedacht over de complicaties van de geplande uitbreiding voor het totaal van de culturele en maatschappelijke ontwikkeling van deze mooie oude dorpskern. Een dergelijke ingreep in een zo kwetsbaar stukje historische grond en de overlast, die daar mee gepaard zal gaan, wordt door velen als onwenselijk gezien. De verkeers- en parkeerdruk in de nauwe straatjes is nu al problematisch en kan alleen maar erger worden, aldus het buurtcomité. Zij verwachten van de gemeente een samenhangend beleid, waarin al deze factoren worden meegewogen.

Wethouder Van Mulken heeft toegezegd dat er, vóór zij met een definitief plan naar de gemeenteraad gaat, een inspraakbijeenkomst voor de hele buurt wordt georganiseerd.

 


Inmiddels heeft het "Buurtcomité Bunker Nee" de volgende vragen bij de Provincie Limburg neergelegd.

1. Is het in tijden van bezuiniging  verantwoord zoveel geld te besteden aan een dergelijk plan? Voor de goede orde: ongeveer eenzelfde bedrag gaat naar de uitbreiding van een tweede museum in de Gemeente Stein. Als de plannen doorgaan, besteedt de Gemeente dit jaar bijna € 600.000 aan de uitbreiding van twee musea. In Thorn sluit het museum in verband met hoge (onderhouds)kosten;

2.Op onze vraag wat de Gemeente doet als het bedrag van € 300.000 wordt overschreden, antwoordde de verantwoordelijke wethouder: "Daar hebben we dan wel potjes voor.". Wij vinden dit in deze tijden geen passend en fatsoenlijk antwoord;

3.Hoe waardevol is de collectie gebruiksvoorwerpen uit WOII waarvoor de uitbreiding is bedoeld? Bijzonder genoeg om daar € 300.000 gemeenschapsgeld aan uit te geven? Wij zouden dat graag door een onafhankelijke partij uitgezocht zien voordat een dergelijk plan wordt gerealiseerd;

4.De genoemde collectie kan ook gedigitaliseerd en op een moderne manier gepresenteerd worden. Het museumbestuur wil meer kinderen en jongeren interesseren voor de jongste geschiedenis van de streek. Ons idee is dat kinderen niet geboeid worden door voorwerpen in vitrines, maar wel door allerlei interactieve presentatiemiddelen. Modern museumbeleid hoeft niet altijd tot uitbreiding te leiden;

5.Wat zijn de gevolgen voor de oude, historische kern als zoveel grond wordt afgegraven en als zware auto's met materieel door de oude, smalle straten rijden? Wij maken ons zorgen over een stuk historisch Zuid Limburg. We zouden willen dat bestuurders het unieke van dit soort plekken inzien, er met hun vingers vanaf blijven en geen moderne bunkers willen bouwen in een 18de eeuwse omgeving;

6.Het museum wil meer publiek trekken, maar de straten die naar het museum leiden zijn daar niet op berekend. Zo is er geen enkele parkeergelegenheid rond het museum. Hoe gaat de Gemeente dit probleem oplossen? Uit gesprekken met de verantwoordelijke wethouder is gebleken dat de Gemeente geen enkele visie op dit punt heeft ontwikkeld;

7.Tot slot: wij zien het als positief dat het Streekmuseum een belangrijke plaats inneemt in het cultuurbeleid van de gemeente Stein. Maar wij betwijfelen of voldoende is nagedacht over de complicaties van de geplande uitbreiding voor het totaal van de culturele en maatschappelijke ontwikkeling van de mooie oude dorpskern. Wij verwachten van de Gemeente een samenhangend (cultuur)beleid; gericht op de toekomst. Helaas ontbreekt ook dat!


Urmond, 3 februari 2012

Aan het College van BenW

Geacht College,

Uit de media vernamen we dat er binnen de lokale Elsloose bevolking verzet is tegen de uitbreiding van het streekmuseum  Elsloo.

Bezwaren welke blijkbaar bij uw college wel bekend zijn maar niet doorgegeven zijn aan de raad.  Dit sluit aan bij de algehele “mist” welk er rondom dit project hangt. Regelmatig zijn vragen vanuit de raad  gesteld om opheldering maar steeds uitgebleven. Daarom maar weer opnieuw.

Vragen

1 Wat is   de concrete cultuurhistorische onderbouwing voor uitbreiding van het Streekmuseum Elsloo? Wat is hieraan uniek? Is dit elders niet te vinden?

2 Ligt hier een onafhankelijk extern advies aan ten grondslag?

3 Staat het investeringsbedrag, terwijl elders bezuinigd moet worden, in verhouding met de vermeende toegevoegde waarde?

4 Wanneer wordt de raad   over de bouwkundige plannen  geïnformeerd?

5 Hoe  is de objectieve architectkeuze verlopen?

6 Wat de risicoanalyse voor het bouwplan?

7 Met uitbreiding van de collectie worden uiteraard ook meer bezoekers verwacht. Hoe wordt dan ter plekke de toenemende parkeerproblematiek opgelost?

8 Hoe kan het dat in Het Beschermde Dorpsgezicht ter plekke er toch ruimte is voor uitbreiding?

 

MVG

H Govers

Raadslid Stein


 

  • Artikel aangemaakt op .
  • Laatste update op .
Frans Cramers
Laat ik voorop stellen dat het CDA Stein destijds de motie over uitbreiding streekmuseum NIET gesteund heeft.De reden voor ons was, dat er totaal geen plannen of ontwerpen bekend waren en wij die van belang achtten om onze steun daar aan te geven.Het is dan ook van groot belang dat rekening gehouden wordt met, enerzijds de belangen van het streekmuseum, en anderzijds de belangen van de buurt, en niet op de laatste plaats het belang van onze unieke oude dorpskern.We zullen dan ook op basis van deze belangen onze afweging maken en zullen zeker aanwezig zijn op de informatie-avond, en ook de buurtbelangen met de actiegroep bespreken.
0
Laat reactieformulier zien

Redactie

  • Dross de Limpensstraat 4
    6181EJ Elsloo

  • 06.10572675

Cookies
Voor het optimaal functioneren van deze website worden cookies op uw computer geplaatst. Daarbij worden geen persoonlijke gegevens opgeslagen. Door op ‘Akkoord’ te klikken, accepteert u het plaatsen van cookies. Als u cookies weigert, kunt u de website gewoon blijven gebruiken maar dan werken de website of onderdelen daarvan mogelijk niet optimaal.