Skip to main content
ATTENTIE: Dit artikel is gearchiveerd; aan de inhoud kunnen geen rechten meer worden ontleend.

Exclusieve kanaalpassage voor de das in Elsloo

Dassen tunnel Elsloo

De das heeft in Elsloo een passage over het Julianakanaal die enig in zijn soort in Limburg en waarschijnlijk ook in heel Nederland is.
De dassenpassage is op donderdag 26 januari geopend door de 90-jarige Loe Visschers uit Elsloo. Hij zet zich z’n hele leven lang al in voor het leefklimaat van de das.

Dassen tunnel Elsloo Lou Visschers

Op de foto: Lou Visschers bij de opening van de dassenpassage

Via een 110 meter lange buis met een doorsnee van 40 centimeter krijgt het beschermde dier een exclusieve overtocht aangeboden van de ene naar de andere kanaaloever.
De dassenbuis, waarvan de kosten inclusief een bijdrage van Rijkswaterstaat zo’n 225.000 euro bedragen, is in december in opdracht van Consortium Grensmaas geïnstalleerd aan de brug over het Julianakanaal in Elsloo.

Het consortium is volgens Europese regelgeving verplicht om een veilige oversteek te maken voor de das omdat door de ontgrinding van de Maas en de verbreding van het kanaal een situatie is ontstaan waarbij het fourageergebied veel kleiner is geworden. Door de aanpassingen aan de oeverwanden van het kanaal is de oversteek veel moeilijker geworden waardoor de verschillende dassenfamilie's niet meer bij elkaar konden komen. 

Afbeelding: Grensmaas Consortium

Hoeveel dassen er zitten is volgens de Dassenvereniging moeilijk te zeggen, ze zijn nooit samen buiten en op pad. Maar zowel langs de Maas als in het gebied Elsloo/ Pasveersloot is er volop beweging bij de burchten.

De dassenpassage sluit op de oevers aan op een compleet stelsel van andere tunnels en hekjes om de das een zo beschermd mogelijk leefgebied te bieden. De aanleg van de dassenpassage maakt deel uit van het project Grensmaas, het grootste rivierproject in uitvoering in Nederland dat hoogwaterbeveiliging, natuurontwikkeling en grindwinning combineert.

Consortium Grensmaas heeft als onderdeel van dat project de afgelopen jaren een nieuw natuurgebied opgeleverd ten noorden van Geulle aan de Maas. De gemeente Stein manifesteert zich met name rond Elsloo al geruime tijd als uiterst dassenvriendelijke gemeente met allerlei beschermende maatregelen voor het diertje.


Met de brugpassage worden de leefgebieden van de das aan de oost- en westzijde van het Julianakanaal niet alleen met elkaar verbonden, maar ook gecompleteerd. De dassenvereniging in Elsloo is in haar nopjes met de voorziening die in uitvoerig overleg met het Consortium is gerealiseerd.

Bronvermelding afbeelding das: Grensmaas Consortium

Mijn mening?
Eigenlijk te gek voor woorden dat in een land waar honderduizenden gezinnen afhankelijk zijn van de voedselbank en hun zorgpremie niet kunnen betalen, met 225.000 euro (deels gemeenschapsgeld) een dassentunnel aangelegd wordt. Hoeveel dassen zitten er uberhaupt in dat gebied? En wie zegt dat die zo nodig het kanaal over willen? Wat is het volgende project... een loopbrug over de Maas voor de uiterst zeldzame Meerser woelmuis?

  • Laatste update op .
rene schepers
kostwat
Twee.Honderd.Twintig.Duizend.Euro. Voor een plastic pijp
Na al die jaren sjangeneer ik me nog steeds. Hier heeft zich iemand helemaal dubbel gelachen.

0
Laat reactieformulier zien