Skip to main content
ATTENTIE: Dit artikel is gearchiveerd; aan de inhoud kunnen geen rechten meer worden ontleend.

Scholen Stein: 33 miljoen voor nieuwbouw en onderhoud

Het college van B & W staat wel achter de conclusies van een extern rapport waaruit blijkt dat de gemeente Stein de komende 16 jaar maar liefst 33 miljoen moet reserveren voor nieuwbouw en onderhoud van schoolgebouwen binnen de gemeente. Onderwijsvertegenwoordigers en gemeenteraadsleden zijn betrokken bij de conclusies uit het rapport.
Maar tegelijkertijd zeggen ze dat dit bedrag voor Stein "met de beste wil van de wereld niet op te hoesten is".  De lijst met prioriteiten uit het rapport is daarom door het college enigzins gewijzigd.

Kort samengevat de te nemen maatregelen voor de 8 scholen binnen de gemeente op volgorde van prioriteit:

  • Groenewald in Stein moet gerenoveerd en ook permanent uitgebreid worden; de 1350 leerlingen blijven ook in de toekomst een stabiele factor; de noodlokalen verdwijnen
  • OBS De Maaskei in Urmond is te klein en verkeert in zo'n slechte staat dat aleen nieuwbouw de problemen kan oplossen
  • In Elsloo moeten de beide schoolgebouwen van Kindcentrum Aelse opgeknapt worden
  • Basisschool De Triviant in Stein  moet ook permanent uitgebreid worden ten koste van de nu gebruikte noodlokalen
  • BS Kerensheide is eigenlijk te groot voor het aantal leerlingen, een fusie met De Maaskei is mislukt, maar desondanks moet het gebouw gerenoveerd worden. Een gedeelte van het gebouw krijgt een andere bestemming of wordt deels gesloopt.

Onderwijswethouder Joep Ummels erkent dat het om een enorm bedrag gaat. En daarbij is het ook nog maar een ruwe schatting; in werkelijkheid kunnen de kosten van verbouw, nieuwbouw, sloop, renovatie en verduurzaming nog hoger uitvallen.

De gemeente gaat alleen over de stenen, de gebouwen, en mag die betalen en onderhouden. Voor de rest is het woord aan onderwijskoepel Kindante, de aangesloten scholen en ouders. En de gemeente en de andere partijen zitten niet altijd op één lijn. Vandaar dat de wethouder nog een slag om de arm houdt, want ook de gemeenteraad en college moet nog over het voorliggende advies een beslissing nemen. 

  • Laatste update op .
Laat reactieformulier zien