Skip to main content
ATTENTIE: Dit artikel is gearchiveerd; aan de inhoud kunnen geen rechten meer worden ontleend.
Kunst- en Cultuurbeleid Stein 2023

Geef jouw mening over het nieuw kunst- en cultuurbeleid in Stein

  • Afbeeldingen | Bron: Gemeente Stein, Kamer8cht ©

Met trots presenteert de Gemeente Stein het nieuwe kunst- en cultuurbeleid. En ze horen graag wat je ervan vindt!

Ben je inwoner, kunstenaar, een betrokken culturele vereniging of organisatie? Dan kun je tussen 3 augustus en 5 september 2023 reageren op het kunst- en cultuurbeleid. Vul hiervoor onderstaand formulier in. De reacties neemt men mee in het uiteindelijke besluit over het kunst- en cultuurbeleid in het najaar dit jaar. Je ontvangt van de gemeente een terugkoppeling over wat er met jouw reactie is gedaan.

Lees het nieuwe kunst- en cultuurbeleid en geef je mening HIER ⇢

Service
Het complete beleidsstuk bestaat uit 167 prachtig opgemaakte pagina's. Maar als je dat online wilt lezen wordt menigeen tureluurs. En anderen printen het liever uit om te lezen...In dat geval wordt je hoofdsponsor van 123inkt.nl
Het stuk is bij de gemeente niet op papier te verkrijgen.
Daarom hebben we alleen de tekst van de beleidsnota zelf omgezet naar een printbare PDF van 30 pagina's tekst. De bijlagen en agenda zijn er in originele opgemaakte vorm aan toegevoegd. Dus het beleidsstuk is wel compleet.

U kunt het hier inzien/downloaden ⇢


Kunst- en Cultuurbeleid in voorbereiding

Archief: artikel juli 2022

Aandacht voor trends, verbinding en financiën

Huidige activiteiten op het gebied van kunst en cultuur zijn niet vormgegeven op basis van vastgesteld beleid omdat de vorige beleidsnota uit 2010 gedateerd is.

In het coalitieakkoord 2022-2026 is de expliciete wens opgenomen om tot een volwaardig Kunst en Cultuurbeleid, inclusief meerjarige begroting te komen die past bij de ambities, wensen en behoeften van Stein en bijdraagt aan de unieke culturele identiteit. Het nieuwe beleid moet ten minste:

1. Een visie schetsen voor de gemeente Stein op kunst een cultuur die aansluit bij haar identiteit (strategische toekomstvisie);
2. Inzichtelijk geven in het huidige aanbod en waar nog voorzieningen ontbreken, inzicht geven in hoe voorzieningen efficiënter en doelgerichter (op basis van behoeften) zouden moeten worden ingericht;
3. Een duidelijk inzicht geven in de prioritering voor de periode 2023 -2027;
4. Samen met belanghebbende organisaties zijn opgesteld.

Op basis hiervan heeft het college van Burgemeester en Wethouders globale uitgangspunten geformuleerd (zie bijlage 1) die in 2022/2023 verder vorm en invulling moeten krijgen. 
Het Kunst en Cultuur beleid raakt de volgende disciplines:

• Muziekonderwijs
• Kunst en cultuureducatie
• Bibliotheekwerk/ geletterdheid/ streektaal
• Evenementen
• Cultureel erfgoed en immaterieel erfgoed
• Culturele kunstwerken in de openbare ruimte (incl. streetart)
• Gemeentelijke kunst (binnenshuis)
• Musea
• Lokale makers en talentontwikkeling

Beoogd wordt om in 2022 input en informatie op te halen bij de gemeenteraad en belanghebbende organisaties aan de hand van themabijeenkomsten, om zo te komen tot een visie en volgorde van uitvoering voor de hierboven vermelde disciplines. De uitgangspunten vormen enkele en alleen een vertrekpunt om te komen tot een uitwerking van het nieuwe kunst en cultuurbeleid.

Download bijlage "Uitgangspunten Kunst en cultuurbeleid 2023-2027"

  • Laatste update op .
Laat reactieformulier zien