Skip to main content

HISTORIE

Foto Kasteel Elsloo 1931© Nationaal Archief / Collectie Spaarnestad/ANP/Leeflang

De Conincx

  • Afbeeldingen | Bron: Margareth van der Voorden, deconincx.nl, Historiehuis van de Maasvallei, Streekmuseum Elsloo, Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed ©

Van 1995 tot 2021 bestierden Margareth van der Voorden en Ruud Benne het restaurant De Conincx. Voor hun inmiddels opgeheven website hebben ze destijds de historie van het pand beschreven. We maken er dankbaar gebruik van om een van de oudste en mooiste panden van Elsloo in het zonnetje te zetten. Daarbij hebben wij de tekst van Ruud uit de jaren 90 grotendeels ongewijzigd gelaten.

Intro
"De Conincx" heeft van oudsher dienst gedaan als woonhuis, later als café en restaurant.
De huidige eigenaren Roger, Gislaine en Yves hebben het pand van binnen grondig gerenoveerd en hebben er hun prachtige eigen thuis van gemaakt.  Maar ze wilden anderen ook laten genieten van dit unieke huis en de omgeving, dus hebben ze een deel omgebouwd tot een sfeervolle vakantiewoning met moderne voorzieningen.
Deze woning heeft een eigen parkeerplek en ingang op de binnenplaats. De begane grond herbergt een keuken met authentieke tegelvloer, vakwerkwanden en hoog eiken plafond. Op de eerste verdieping is een gezellige woonkamer met oudste vakwerkwanden (leem en stro) en een knusse sfeerhaard. De aangrenzende slaapkamer biedt zichtbare oude eiken gebinten en een luxe badkamer en suite. De achtergevel grenst aan de tuin met mooi uitzicht op het kasteelpark en is van mergelstenen. 

Meer info op deconincx.nl ⇢ 

conincxlogo achtergr

Elsloo DeConincx 2023

Foto: het pand in 2023, na grondige binnen renovatie en schilderwerk

De Conincx front

Foto: Fons Verhoeve iov Margareth van der Voorden v/h Restaurant De Conincx. Het pand omstreeks 2018.

30.782 fotograaf G.Th Delemarre Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed Elsloo Conincx 1965

Foto: het pand anno 1965. Fotograaf G.Th. Delemarre, Document 30.782, Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed.

Over het pand

De Conincx is gevestigd in een eeuwenoud monumentenpand in het hart van Oud-Elsloo. Uit de archieven blijkt dat de oudste delen van het pand dateren van ongeveer 1450. Het pand kunnen we gerust rekenen tot de oudste huizen van Elsloo.

Veel panden in de oude kern van Elsloo zijn ouder dan ze van buiten lijken. Dit is ook hier het geval. De buitenkant - met een voorgevel in Maasland-Renaissance-stijl - oogt als een pand uit het begin van de 17de eeuw. Dit ligt voor de binnenkant anders. De balkconstructies verraden de aanwezigheid van een middeleeuws vakwerkhuis. Nooit afgebroken, maar door Jan Conincx en zijn nazaten omkleed met een stenen gevel. Ook de schoorstenen duiden op een ingrijpende opwaardering van het pand in de 17de eeuw.

Het pand ademt de sfeer van een eeuwenoude herberg. Toch is er pas sinds de 60-er jaren een café gevestigd. Toen alleen nog in de ruimte van de huidige bar en open haard, aan de straatzijde. Tijdens een verbouwing in de 60-er jaren werd de monumentale open haard (uit 1655) ontdekt. Vanaf dat moment is het pand officieel rijksmonument.

Tijdens een volgende verbouwing eind 1995 is er een verbinding gemaakt tussen de barruimte, waarvan de unieke sfeer gehandhaafd is, en het aangrenzende voormalige woonhuis (voorheen Dorpstraat 28a), dat in oude staat is teruggebracht. Sinds lange tijd vormt het pand nu weer een geheel, nadat in vroegere jaren er wel 4 gezinnen in aparte delen hebben gewoond. De eenheid is hersteld.

Het pand kent een schitterende kelderpartij. Aan de straatzijde een mergelgewelf, dat twintig meter naar de achterzijde bovengronds komt. Van de kelders tot het dak is het één brok historie.

fotoslider7

Foto: Margareth van der Voorden

fotoslider8

Foto: Margareth van der Voorden

Over de ligging

De tuin aan de achterzijde wordt begrensd door de Slakbeek, 8 meter lager dan het straatniveau van de Dorpstraat. Diverse hellingbronnen, waarvan één in de tuin van de Conincx, voeden de beek, die bij het Kasteel Elsloo uitmondt in de vijver bij de watermolen. Op de andere oever begint het unieke Kasteelpark en Bunderbos, een prachtig wandelgebied. Het punt waar het pand ligt wordt "aan de Kaak" genoemd.

aan de kaak

Het sigarenfabriekje Dobbelstein aan de Kaakstraat (Foto Streekmuseum Elsloo)

De Kaak was een schandpaal die op de plaats of in de buurt van het kapelletje heeft gestaan. De slachtoffers die aan de paal gebonden werden, moesten immers voor iedereen goed zichtbaar zijn. In het middeleeuwse Elsloo was dit punt de belangrijkste uitvalsweg. Al met al een plek waar eeuwen historie op ons neerkijken.

julianakanaal5.5

De Maasberg in vroeger jaren met de oude brouwerij (het huis met de vele vensters) Foto: Streekmuseum Elsloo

Over Jan Conincx, maasschipper

De naam Conincx is verbonden aan de 'notabele' bewoner Jan Conincx. Hij leeft rond 1610 in dit pand. Het is niet uitgesloten dat hij degene is geweest die het pand van een stenen gevel en rijke schoorstenen liet voorzien. Als arme schippersknecht trouwt hij in 1580 de weduwe Engelen. Op dat moment was hij 14 maanden bij haar schippersbedrijf in dienst.

Vermoedelijk was de familie Conincx al vrij vermogend. Vader Ghielken was eigenaar van dit pand en van een huis op de Maasberg waar Jan later de Schippersbeurs laat bouwen. Met geld van de familie of van de weduwe is hij in staat aankopen te doen, waarmee hij zijn bezittingen uitbreidt. Zo koopt Jan Conincx tevens De Hof tot Catsop onder Elsloo.

Door de oorlogsverrichtingen van de Spaansen en de Staatsen is het een tijd stil rond de Maasscheepvaart. Jan Conincx verblijft dan met zijn gezin 3 jaar in Dordrecht waar zij in de roef van hun schip wonen. In 1587 komt de scheepvaart weer op gang. Jan komt terug uit Holland. Rond die tijd vervoert hij raapzaad, oliën, reuzel, haring, stokvis e.d.

In het voorjaar van 1593 ontmoet hij in Luik Pierre Allard, koopman in Naamse hardsteen. Jan laat zich overhalen een vracht hardsteen naar Dort te vervoeren. Dit is het begin van Jan's rijkdom. Hij start in Dordrecht een verkoopkantoor in Naamse steen. Van daaruit wordt de steen vervoerd naar steden als Amsterdam.

dorpstraat

Een doorkijkje in de Dorpstraat (foto Streekmuseum Elsloo)

In 1604 trouwt zijn stiefdochter Mercken met Joan Thijssen uit Elsloo. Jan tekent bij deze gelegenheid de volgende regels op:

"honderden kippen, kelekowen ende kalkoenen 24 gulden, aan wijn 135 gulden 15 stuiver, aan clein parcellen 10 gulden, ick mijn huisvrouw gedaen 20 gulden, rixdaelder 47 gulden, noch haer gedaen 50 gulden, noch gedaen 30 gulden, noch gedaen 20 gulden. Betaelt aan onkosten sonder bier als anders 316 gulden 15 stuiver. Aen cleiding betaelt te Dort 95 gulden, aen Laecken 85 gulden, aen cleidermaeckers betaelt 8 gulden."

Deze som geld voor een bruiloft wijst erop hoe vermogend Jan Conincx inmiddels was. De eerste maal dat de registers weer iets vertellen is in het begin van 1615. Hij koopt en verbouwt dan in Elsloo "een hoog en prachtig huis met schaliën bedekt", de tegenwoordige Schippersbeurs.

Op 17 februari 1621 maakt hij "sieck ende krank naer den lichaem" zijn testament op. Hij wil begraven worden "binnen der kercken tot Elsloo bij den sculpture van sijnen joncxten soen wijlen Dijrik Conincx".

De Conincx: een pand met een heerlijke omgeving, een rijke geschiedenis en daarbij passende sfeer...

Ontdekking van de open haard uit 1655

De Conincx open haard 01

Foto: Margareth van der Voorden

Hieronder de tekst van een artikel uit het Limburgs Dagblad van donderdag 4 februari 1965

Vondst tussen dubbele muur in oud pand

Historische schoorsteen ontdekt tijdens verbouwing in Elsloo. Monumentenzorg en restauratiestichting zeer geinteresseerd

Bouwjaar 1655

Elsloo, 4 februari
Bij werkzaamheden aan het pand Dorpstraat 28 te Elsloo is achter een dubbele muur een antieke schoorsteen tevoorschijn gekomen met het jaartal 1655 en voorzien van prachtige tegeltjes met wapens erop. Dit antieke stuk heeft onmiddellijk de aandacht getrokken van de deskundigen van monumentenzorg en restauratiestichting. Het pand Dorpstraat 28 wordt bewoond door de heer Doornbos, die het in 1959 kocht van de heer D. Fredrix.

Toen hij dezer dagen met de inwendige verbouwing begon, werd de schoorsteen ontdekt door mevrouw Doornbos, die - het wachten moe maar vast was begonnen met de verwijdering van het behang en het pleister. Daarbij kwam een van de zijpilaren tevoorschijn.

De Conincx5 800X531

Foto: Margareth van der Voorden

Toen de heer Doornbos naderhand met een lamp in het ontstane gat scheen, ontdekte hij de kostbare schoorsteen. Hij was verborgen achter twee muren, waarvan de eerste naar het oordeel van de deskundigen er rond 1800 voor is gebouwd. De open haard wordt geflankeerd door twee pilaren van blauwe hardsteen, waarin versieringen zijn uitgebeiteld. Een van de pilaren vermeldt aan de binnenzijde het reeds genoemde jaartal 1655. Vermoedelijk staat op het andere pilaartje eveneens het jaartal. Boven de schoorsteen hing nog de staaf met de haak, welke heeft gediend om een ketel boven het vuur te hangen.

Oudste huis

Naar men aanneemt is het pand Dorpstraat 28 een van de oudste huizen van Elsloo. Het stond op de gemeentelijke monumentenlijst. Het vermoeden bestaat dat het indertijd is gebouwd door Jan Conincx, die ook het schippershuis bouwde. De schoorsteen is tevoorschijn gekomen in een kleine achterkamer.

Volgens het verloop van de balkenlaag heeft dit kamertje vroeger met de andere door de familie Doornbos bewoonde kamer een geheel gevormd. De achterwand sluit het pand af van 't eigendom van de buurman. Men neemt aan dat de scheidsmuur er vroeger niet stond en dat deze schoorsteen was gebouwd in het midden van een grote kamer met 'n prachtig eikenhouten plafond. Van de balkenlaag heeft de heer Doornbos inmiddels ook een deel schoongemaakt. Aangezien het pleisterwerk op het plafond eveneens van oude datum is, hebben de deskundigen hem gevraagd de rest voorlopig te laten zitten.

In de kelder van het pand is een in- of uitgang dichtgemetseld. Volgens de overlevering is hier het begin van een onderaardse gang naar het kasteel, die in tijden van gevaar als vluchtgang moet hebben gediend.

slide2 BarOpenHaard

Foto: Margareth van der Voorden

slide8 DeConincx

Foto: Margareth van der Voorden

  • Laatste update op .
Laat reactieformulier zien