Skip to main content

ELSLOO

Omgevingsvisie gemeente Stein

De gemeente Stein heeft een Omgevingsvisie opgesteld. Deze visie geeft antwoord op een aantal vragen hoe we in de toekomst omgaan met onze leefomgeving. Hoe willen we dat de gemeente Stein er in 2040 uit ziet? Wat vinden we belangrijk? Waar gaan we de komende jaren mee aan de slag? In de video hieronder wordt dit uitgelegd.

Deze ontwerp-Omgevingsvisie loopt vooruit op de Omgevingswet die naar verwachting 1 juli 2022 in werking zal treden.

Omgevingsvisie
Bekijk hier het hele document: Omgevingsvisie (PDF, 7.0 MB)

Waar gaat de Omgevingsvisie over?
Met de Omgevingsvisie ligt er voor de gemeente Stein een strategische visie voor de fysieke leefomgeving voor de komende jaren. De Omgevingsvisie is een uitwerking van de strategische toekomstvisie 2018-2022 en geeft verder richting aan de gemeente die Stein wil zijn op het gebied van de fysieke leefomgeving.

Met de Omgevingsvisie worden de hoofdlijnen van de kwaliteit van de fysieke leefomgeving in de gemeente Stein beschreven en geeft de Omgevingsvisie een beschrijving van de ambities en ontwikkelingen aan de hand van vijf thema’s:

  • Sociale en vitale wijken en kernen
  • Een veilige, gezonde en groene leefomgeving
  • Unieke omgevingskwaliteiten
  • Een bereikbare en bedrijvige gemeente
  • Energietransitie

Tevens zijn in de Omgevingsvisie een aantal basisprincipes geformuleerd die voor de gemeente Stein leidend zijn bij het voeren van integraal beleid in het kader van de fysieke leefomgeving.

  • Laatste update op .
Laat reactieformulier zien