Skip to main content
ATTENTIE: Dit artikel is gearchiveerd; aan de inhoud kunnen geen rechten meer worden ontleend.

Ambitieus MKB046

  • Afbeeldingen | Bron: rawpixel.com free CC0 ©

Innovatie en duurzaamheid
De gemeenten Beek, Sittard-Geleen en Stein gaan samen met Rabobank, LIOF, BSG en Stadslabs Sittard Geleen lokale bedrijven te ondersteunen bij innovatie en duurzaamheid. Dit project, genaamd Ambitieus MKB046, is een landelijke proef die al in vijf andere gemeenten plaatsvindt. Het richt zich vooral op ondernemers in de Westelijke Mijnstreek van Limburg, met plannen om ook in Maastricht van start te gaan.

Beek, Sittard-Geleen en Stein hebben het project samen een maximale subsidie van 50.000 euro in het vooruitzicht gesteld, geldig tot 30.06.2024.

Digitaal platform
Ambitieus MKB046 biedt een digitaal platform (ambitieusmkb046.nl) waar ondernemers informatie kunnen vinden, vragen kunnen stellen en elkaar kunnen ontmoeten om van elkaar te leren. Ook worden enthousiaste ondernemers gevraagd om als ambassadeurs op te treden en het netwerk uit te breiden.

Steun met subsidies en oplossingen
Het doel is om mkb'ers te helpen bij uitdagingen zoals duurzaamheid, personeelszaken, innovatie en toekomstbestendigheid. De naam, Ambitieus MKB046, benadrukt dat de enige vereiste voor deelname ambitie en tijd is om in het bedrijf te investeren.
Wethouders en burgemeesters van de betrokken gemeenten benadrukken de noodzaak van dit initiatief, omdat mkb-ondernemers essentieel zijn voor de lokale economie en alle steun verdienen om hun bedrijven succesvol te maken. Het platform wil hen begeleiden naar subsidies en in contact brengen met andere ondernemers die al oplossingen hebben gevonden voor soortgelijke uitdagingen.

  • Laatste update op .
Laat reactieformulier zien