Skip to main content

HISTORIE

2009 - 2015 Restauratie St. Augustinuskerk

  • Afbeeldingen | Bron: nvt ©

Op 20 maart 2015 is de starthandeling verricht voor de restauratie van de toren van de St. Augustinuskerk. Het betreft werk aan de hele toren, inclusief de vier wachters (kleine torentjes): voegwerk, daken, leiwerk, houtwerk, mergel. De werken zullen voor het einde van 2015 beëindigd zijn. Na de restauratie van het schip van de kerk in 2010 kunnen wij hiermee de restauratie van heel het kerkgebouw afronden.

De bakstenen St. Augustinuskerk in Elsloo, ingezegend in 1849, heeft een hoge vierkante toren, waarin zich tevens de ingang bevindt. Boven de toegangsdeur is een timpaan met een tekst, die herinnert aan de inwijding. Links en rechts van aan de voorgevel staan beelden van respectievelijk St. Augustinus van Hippo, patroonheilige van Elsloo en van St. Gilles, de andere patroonheilige van het dorp. De ramen van de kerk zijn langwerpig met een ronde boog. De kerk heeft een met leien gedekt zadeldak. In de ronde absis bevindt zich een groot kruis. Buiten de kerk staan enkele 17e eeuwse grafkruisen.

Op maandag 23 februari 2015 is de restauratie van de toren van de St. Augustinuskerk gestart. Het betreft werk aan de hele toren, inclusief de vier wachters (kleine torentjes): voegwerk, daken, leiwerk, houtwerk, mergel. De werken zullen voor het einde van 2015 beëindigd zijn. Met dank aan Lokale Omroep Stein voor de mooie reportage.

In de zomer van 2015 maakte fotograaf Bert Ramakers uit Geulle een schitterende reportage vergezichten vanaf de kerktoren. Bedankt dat we deze mogen plaatsen! De mooie timelaps van Theo Bauwens hebben we er ook nog eens bijgeplaatst.
Via "lees meer" hieronder meer over deze restauratie en de grote restauratieklus die in 2009/2010 geklaard werd.

info slideshow BertRamakers2015

Kerktoren in de steigers voor grondige restauratie

AugustinusKerk 2015 4 LeiEverard
Foto's Leo Everard | klik voor vergroting

Het kan niemand afgelopen week ontgaan zijn: de toren van de St Augustinuskerk staat helemaal ingepakt in de steigers. Nadat het zogenaamde kerkschip in 2009/2010 grondig werd gerestaureerd (kosten 1,2 miljoen, is in 2015 de toren aan de beurt. De restauratie duurt tot eind van het jaar en de kosten bedragen Euro 650.000. Voor de helft betaald door de provincie en de rest door de gemeente Stein, het bisdom en de parochie zelf.

AugustinusKerk 2015 1 LeiEverard  

AugustinusKerk 2015 2 LeiEverard

Nieuw voeg- en leiwerk, voorzieningen tegen stuifsneeuw en herstel van hout en mergel. In de buitengevels moeten duizenden stenen worden vervangen. Pastoor Achten: "Die zijn in 2011 te hard gevoegd. De stenen zelf zijn zacht en zitten vol mos."

Dagblad De Limburger besteedde zaterdag 21 maart 2015 een volledige pagina aan de St Augustinuserk en pastoor Achten>>lees hier

DDL 20150321 SintAugustinusKerk


Restauratie St Augustinuskerk 2009

augustiniskerkPICT0146

De “Auw Kirk” van Elsloo staat in 2009 geruime tijd in de steigers.  
foto John Derhaag

In 2008 viel een stuk mergel van twee meter uit de lijst boven de absis. Een ijzeren pin die de mergellijst bevestigde aan de binnenmuur was door roest gaan uitzetten en had de mergel doen splijten. Bij controle bleek dat dit probleem zich in het gehele schip en de gehele absis voordeed. Om de volledige mergellaag te kunnen vernieuwen moest het gehele dak afgenomen worden en was ook vervanging van de leien dakbedekking nodig. Vanwege het gevaar voor kerk- en voorbijgangers én omdat het kostbare interieur beschadigd dreigde te worden, werd in samenwerking met architect Jacques Hendrix, de gemeente Stein en het bisdom Roermond een restauratieplan opgesteld. Het prijskaartje van de totale restauratie bleek ruim € 1.100.000

Meer info en foto's op de website van de architekt, dorpsgenoot Jac Hendrix.

Het restauratieplan werd voor het verkrijgen van subsidie ingediend bij de Rijksdienst voor Archeologie, Cultuurlandschap en Monumenten (RACM). Tot vreugde van het bestuur van de Augustinusparochie werd uit honderden aanvragen de restauratie van de Augustinuskerk uitverkoren met het uitzonderlijk hoge subsidiebedrag van ruim € 700.000. Een unieke beslissing, die in juni 2008 bekend werd gemaakt door minister Plasterk op een feestelijke bijeenkomst in Amsterdam. Vervolgens stelden ook de provincie Limburg en de gemeente Stein elk een bedrag van € 100.000 ter beschikking en zegde het bisdom Roermond een bedrag van € 12.500 toe.Hoewel het benodigde geld nog niet bij elkaar was, besloot het kerkbestuur zo snel mogelijk met de restauratie te beginnen. De schade dreigde anders te groot te worden.

Het restauratiecomité staat nu voor de moeilijke opgave de resterende € 150.000 bij elkaar te krijgen. Daarbij vertrouwt het comité op de gemeenschapszin die de bevolking van Elsloo ook al toonde toen in 1843 de toenmalige kerk door een blikseminslag in de toren afbrandde.Gedurende zes jaar werd een compleet nieuwe kerk gebouwd, de huidige St. Augustinuskerk. Daarbij bakte men zelf de stenen uit de grondstoffen die men won in de Brikkenhook (de huidige Drie Kuilen). Door schenkingen van meubilair, biechtstoelen en zijaltaren in classicistische barok en kostbare kunstwerken, waaronder de beroemde beeldengroep St. Anna-ten-Drieën uit ca. 1480 van de Meester van Elsloo, werd de kerk een zeer mooi gebedshuis.

Door de aanleg van het kanaal verdween een groot deel van de kern van Elsloo en kwam de kerk aan de rand van het dorp te liggen. Dit betekende niet dat de kerk haar uitstraling verloor. Sterker nog: hoog boven het Maasdal uitstekend is de Augustinuskerk een baken voor iedereen die vanuit België, via de snelweg, of vanuit Geulle of Stein, Elsloo nadert. Bij het zien van de kerk weet men: ik ben bijna thuis.

In 1998 werd het interieur van de Augustinuskerk verfraaid met het neobarok altaar uit de Awwe Stiene in Maastricht. Dit altaar is gebouwd in 1847 door Gebr. de Cuijper in Antwerpen. Het altaarstuk is een kostbaar schilderij, in olieverf op doek, uit 1696 van Godifridus Maes, een leerling uit de school van Rubens.
Bij gelegenheid van het honderdvijftig jarig bestaan van de kerk in 1999 werd het altaarstuk grondig gerestaureerd. Ook bij deze restauratie bleek dat de Elsloose bevolking de kerk een warm hart toedraagt.Het restauratiecomité vertrouwt er dan ook op dat de Augustinuskerk door alle inwoners van Elsloo als godshuis en als cultuurhistorisch erfgoed gewaardeerd wordt. De komende maanden wordt een aantal acties op touw gezet om de kosten voor restauratie volledig te dekken. Via de lokale media zullen deze acties op tijd onder de aandacht van de bevolking gebracht worden.
Enkele anonieme gevers hebben deze actie niet afgewacht en reeds geld overgemaakt op de rekening de penningmeester van de parochie.Het restauratiecomité

  • Laatste update op .
Laat reactieformulier zien