Skip to main content

HISTORIE

1998 Winanduskapel 150 jaar

Bij gelegenheid van het 150 jarig bestaan van de Winandus kapel werd in 1998 feest in Catsop gevierd. Met na de inzegening een processie en een groot feestmaal voor bewoners en oud-Catsoppenaren.

In 1997 werd de kapel, die ook wel kapel 't Bluuske wordt genoemd, grondig gerestaureerd. Daarom werd de kapel in 1998 ook opnieuw ingezegend. De restauratie werd grotendeels door de buurtbewoners zelf uitgevoerd, terwijl de financiering mede werd verzorgd door gemeente, provincie en Monumentenfonds. De organiserende werkgroep stond onder leiding van Toon van Es.

De kapel werd in 1848 ook door de buurtschap gebouwd. Grotendeels met overbodig bouwmateriaal van de St. Augustinuskerk die tegelijkertijd werd gebouwd en die in 1949 werd voltooid.

Met dank aan Guus Smeets / www.catsopvanvreuger.com

  • Laatste update op .
Laat reactieformulier zien