Skip to main content

ELSLOO

Siekendaalstraat Beek - Sickendaelweg Elsloo

Siekendaalstraat autovrij?

  • Afbeeldingen | Bron: Googel Maps, Wim Hanssen ©

Aanleiding
Wegens klachten van bewoners heeft de gemeente Beek in overweging om de Siekendaalstraat autovrij te maken.

Op 9 november 2023 heeft de Steinse gemeenteraad unaniem een motie aangenomen tégen deze plannen. 
Lees de motie hier  ⇢

Diezelfde Siekendaalstraat wordt overigens op Steins grondgebied "Sickendaelweg" genoemd. Tussen de bebouwing aan Beekse kant en Catsop loopt de weg door een prachtig heuvelachtig gebied met hoge landschappelijke waarde: een waarachtig voorspel van het heuvelland...Reden om de voorgenomen aanleg van een zonnepark in dat gebied in 2022 naar de prullenbak te verwijzen.
Lees meer hierover ⇢

Siekendaalstraat Beek Catsop 04

Op de foto: hoge landschappelijke waarde tussen Beek en Catsop

Bewonersavond riolering
Medio 2024 wordt de riolering vernieuwd in de Siekendaalstraat in Beek Bij een bewonersavond daarover kwamen veel klachten van aanwonenden van de Siekendaalstraat op tafel over te veel autoverkeer en hard rijden. Eerder waren er ook klachten over illegale straatraces in het groengebied tussen Beek en Catsop. Feitelijk zouden de bewoners van Aan de Gelllik in Catsop dezelfde problemen moeten ervaren. Maar goed, de Beekse aanwonenden hebben de gemeente verzocht de weg voor autoverkeer af te sluiten. Dat verzoek is daar nog in studie.

Siekendaalstraat Beek Catsop 02

Op de foto: Siekendaalstraat in Beek bij laatste bebouwing, richting Catsop

Herinrichting in de planning
De gemeente Stein heeft daarentegen al geld gereserveerd om hun Sickendaelweg een facelift te geven, ervan uitgaande dat de weg open blijft voor alle verkeer. Volgens Stein kan er geen sprake zijn van eenzijdige afsluiting van die weg door de gemeente Beek. De Steinse raadsleden Semna Rouschop (VVD) en Guus Peters (DOS) hebben al schriftelijke vragen gesteld aan hun college van B&W. Lees hier ⇢

De weg wordt door inwoners van Catsop gebruikt als snelste route naar Beek en verder. Via de Maastrichterlaan ben je in luttele minuten bij de de toeritten naar de A2. De alternatieve routes via de Schutterstraat of de kern van Elsloo zijn langzamer of langer. Via de Schuttersstraat komt men weliswaar uit op de Stationsstraat in Beek ter hoogte van de overweg, maar met een beetje pech kun je daar lang wachten eer je kunt invoegen, zeker als je naar richting Elsloo-Stein wilt. 

Siekendaalstraat Beek Catsop 03

Op de foto: laatste bebouwing Aan de Gellik in Catsop, begin Sickendaelweg richting Beek

Fietsstraat
Maar misschien kunnen Beek en Stein samen tot een compromis komen! Denk eens na over het door Elsloonaar Lou Fredrix ingediende voorstel om er een "Fietsstraat" van te maken. Eerder stelde diezelfde inwoner ook al voor om van de Oostelijke Kanaalweg, de weg van Kasteel Elsloo naar Geulle, een "Fietsstraat" te maken.

Een fietsstraat is een straat die is ingericht als fietsroute. Op een fietsstraat is het echter wél toegestaan om hier als automobilist van gebruik te maken. Het verkeersbord zegt echter wel dat de 'auto te gast' is. Dit wil zoveel zeggen dat het autoverkeer wordt beperkt door middel van de inrichting en het karakter van de fietsstraat. Je mag dus wel met je auto over de fietsstraat, maar je dient je snelheid te matigen tot een lager tempo en ruim baan te verlenen aan de fietsers (en voetgangers) Lees meer ⇢

Valkenburg Geulweg Fietsstraat 01

Foto boven: de weg richting Geulhemmermolen in Valkenburg is een voorbeeld van een "fietsstraat"

Voorstel "autoluw" in 2020
In juli 2020 heeft de Beekse politieke partij Progressief Beek al een voorstel gedaan om de Siekendaalstraat "autoluw" te maken, ofschoon hun voorstel in de praktijk toch echt "autovrij" zou gaan betekenen. Dat voorstel heeft het toen blijkbaar niet gehaald in de Beekse raad. Maar zoals zo vaak gaat ook hier op "waar rook is, is vuur" en komt nu het Beekse college met hetzelfde voorstel op tafel.
In dat artikel uit 2020 komen ook inwoners van Catsop aan het woord, die in beginsel niet negatief tegenover dit voorstel staan. Een landbouwer die gebruik maakt van de weg draagt een mogelijk alternatief aan.

Lees artikel De Limburger 03.07.2020 ⇢ "Progressief Beek wil smalle en gevaarlijke weg naar Catsop autoluw maken"

Lees artikel De Limburger 28.10.2023 ⇢ "Beek laat afsluiting weg richting Catsop onderzoeken, Stein ziet niets in het plan"

Gekrakeel
Vanaf 2019 tot medio 2022 was er ook al gekrakeel tussen Beek en Stein over de aanleg van een zonnepark nabij Catsop, dat uiteindelijk gelukkig niet doorging. zie dossier ⇢

  • Laatste update op .
Laat reactieformulier zien