UTOPIA
jongerencentrum 1970-1988

Utopia Docs

We zijn driftig bezig met scannen. Deze pagina wordt dus regelmatig aangevuld met de mooiste parels uit de Utopia geschiedenis. Kom regelmatig nog eens kijken!

Datum
Document
Auteur
Uitvoering
01.02.1970 Kasboek vanaf 01.02.1970 tot jaarultimo (fragmenten) Jo Dohmen handschrift
15.02.1970 Overzicht bestuur en medewerkers onbekend getypt / 1 pag
onbekend 1970 Een ander medewerkersoverzicht uit 1970 onbekend getypt / 1 pag
april 1970 Statuten Jongerensociëteit Utopia bestuur stencil / 7 pag
30.04.1970 Utopia krant jaargang 1 nr 1 bestuur stencil / 5 pag
oktober 1970 Financieel verslag Ludiek Weekend
Ook toen werd een verlies al mooi verpakt....
onbekend divers / 3 pag
1970-1976 Facturen
een bloemlezing aan facturen van plaatselijke ondernemers. Zoekplaatje: welke bedrijven bestaan nog?
  divers / 27 pag
1970 Diverse notulen bestuursvergaderingen 1970
Fragmenten, slechts bedoelt om een beeld te geven van de organisatie
Frans Fredrix e.a. getypt / 20 pag
1970 Exploitatie overzicht boekjaar 1970
Was op locatie Zustersklooster naast St Augustinuskerk en slechts een beperkt deel van het jaar mogen gebruiken.
Bruto buffetopbrengst bedroeg fl 9.147 (€ 4.150) bij een consumptieprijs van fl 0,50 (€ 0,23)
Jo Dohmen getypt / 1 pag
10.03.1971 Oprichtingsakte Utopia, Notaris Oomen in Stein, ongetekend Notaris Oomen getypt / 8 pag
03.06.1971 Huishoudelijk Reglement Stichting Jongerensoc Utopia bestuur stencil / 3 pag
12-14 aug 1971 Cursus "Vormingswerk en maatschappijkritiek" bij Volkshogeschool Eerbeek voor bestuurders van vormingscentra etc. Utopia bestuur ging ook...en viel een beetje uit de toon...   drukwerk / 2 pag
18.08.1971 Vergunning muziekfestijn Medammerweide 28.08.1971 gemeente getypt / 1 pag
26.10.1971 Ontwerp organisatie structuur Utopia Hub Meijers getypt / 4 pag
1971 Diverse notulen bestuursvergaderingen 1971
Fragmenten, slechts bedoelt om een beeld te geven van de organisatie
Frans Fredrix e.a. getypt / 10 pag
1971 Begroting-Resultatenrekening-Inventarislijst boekjaar 1971
Was op locatie Zustersklooster naast St Augustinuskerk en slechts een beperkt deel van het jaar mogen gebruiken.
Bruto buffetopbrengst bedroeg fl 7.319 (€ 3.321) bij een consumptieprijs van fl 0,50 (€ 0,23)
   
1971 Oproep voor vrijwilligers om verbouwing patronaat tijdig klaar te krijgen bestuur stencil / 1 pag
1971-1972 Enkele aardige documentjes uit 1971-72   divers / 4 pag
1972 Declaraties medewerkers: voorbeelden uit 1972
telefoonkosten-reiskosten (soms met ijs toe)-bromfietskosten
Jos Meijers, Lou Fredrix, Hub Meijers, Frans Fredrix, e.a. divers / 7 pag
07.01.1972 Vergunning gemeente verlenging sluitingsuur ivm opening gemeente getypt / 1 pag
onbekend 1972 Aanvraag Horecavergunning B voor Utopia Dorpstraat 7a Hub Meijers handschrift / 2 pag
11.04.1972 Berekening afdracht loonbelasting orkesten Jo Dohmen getypt / 1 pag
27.04.1972 Vergunning bromfiets-behendigheidswedstrijd gemeente getypt / 1 pag
01.08.1972 Verslag 1e halfjaar 1972 bestuur stencil / 12 pag
12.10.1972 Notulen bestuursvergadering Frans Fredrix getypt / 2 pag
1972 Begroting-Resultatenrekening-Kascontrole boekjaar 1972
'n pilsje kostte toen in weekend fl 0,60 (€ 0,27!) Doordeweeks fl 0,50
Bruto buffetopbrengst fl 54.415 (€ 24.692)
Dat zijn ruim 90.000 consumpties! Vnml op vrijdag/zaterdag/zondag
Netto buffetopbrengst fl 21.317 (€ 9.673)
bestuur getypt / 12 pag
onbekend 1973 Onderzoek samenstelling ledenbestand onbekend getypt / 2 pag
01.05.1973 Functie-omschrijving house-keeper (nooit ingevuld) Hub Meijers / Frans Fredrix getypt / 1 pag
27.06.1973 Afspraken met buurtbewoners inz reduceren overlast
inclusief krantenknipsel veroordeling Utopia bestuurder
bestuur getypt / 2 pag
augustus 1973 Draaiboek Studieweekend Bemelen voor bestuur en medewerkers 10-11-12 augustus 1973 bestuur stencil / 21 pag
17.08.1973 Factuur Europahuis Bemelen inz studieweekend 10-12 augustus
Vooral pag 2 zal iedereen zich herinneren....
  getypt / 2 pag
19.09.1973 Huurcontract sporthal Utopia sport elke dinsdagavond gemeente getypt / 1 pag
01.10.1973 Special Werkgroep Muziek over "Nichtenrock" Peter Hermans, Jos Hanssen knip en plak / 22 pag
1973 Notulen van bestuursvergaderingen op 18.01 en 23.10.1973
fragmenten, om een beeld van de organisatie te schetsen
Frans Fredrix, Wim Hanssen getypt / 3 pag
01.07.1974 Jaarverslag 1973 bestuur stencil / 6 pag
1974 Notulen bestuursvergaderingen 11-1, 16-4, 23-5
fragmenten, o.a. concert van The Eagles of zijn 't de Equals?!
Wim Hanssen getypt / 4 pag
1974 Begroting-Resultatenrekening-Inventarislijst boekjaar 1974
Netto buffetopbrengst toch nog fl 22.403 (€ 10.166) ondanks forse afname disco-activiteiten; oorzaak hogere consumptieprijs?
bestuur getypt / 12 pag
1974-1975 Jaarverslag 1974/1975 bestuur stencil / 15 pag
24.02.1975 Notulen bestuursvergadering 24.02.1975
interne en externe conflicten, koude oorlog zelfs...
Wim Hanssen getypt / 2 pag
26.05.1975 Factuur Buro Pinkpop inz bemiddelingkosten bands Buro Pinkpop getypt / 1 pag
01.10.1975 Filmcyclus programmaboekje films (en verwachte concerten) tot februari 1976    
31.12.1975 Brochure "Wegwijzer Utopia" bestuur druk/stencil 10 pag
1976 Knipsels uit De Wegwijzer   druk /5 pag
01.01.1976 Jaarverslag 1974 en 1975 (gebundeld) bestuur stencil / 15 pag
28.02.1976 Notulen bestuursvergadering 28.02.1976
kort en bondig, ondanks rechtszaak met Camel, optreden Urbanus
onbekend getypt / 1 pag
01.05.1976 Financieel kladverslag 1 mei viering met o.a. Armand, Sycamore Jo Dohmen handschrift / 1 pag
27.12.1976 Ultrakorte notulen van een bestuursvergadering bestuur stencil / 1 pag
1976 Jaarverslag 1976 Jo Collard, Wim Hanssen stencil / 7 pag
08.10.1977 Herinvoering ledensysteem naar aanleiding van ongeregeldheden bestuur stencil / 1 pag
1977 Jaarverslag 1977 Jo Collard, Wim Hanssen stencil / 6 pag
1977 Knipsels uit De Wegwijzer   druk/ 5 pag
1978 Uit plakboek 1978 Wil Pepels Wil Pepels druk/ 6 pag
01.01.1979 Medewerkerslijsten ca 1979 tot 1986 bestuur stencil/ 17 pag
01.03.1979 Jaarverslag 1978 Jo Collard, Wim Hanssen stencil / 11 pag
30.08.1979 Programmaboekje feestweek 10 jarig bestaan (van de 70+ adverteerders zijn er nog 15 actief anno 2022...)   druk / 22 pag
1979 Uit plakboek 1979 Wil Pepels Wil Pepels druk/ 37 pag
1980 Uit plakboek 1980 Wil Pepels Wil Pepels druk/ 25 pag
1981 Uit plakboek 1981 Wil Pepels Wil Pepels druk/ 26 pag
1982 Uit plakboek 1982 Wil Pepels Wil Pepels druk/ 29 pag
1983 Uit plakboek 1983 Wil Pepels Wil Pepels druk/ 27 pag
1984 Uit plakboek 1984 Wil Pepels Wil Pepels druk/ 49 pag
1985 Uit plakboek 1985 Wil Pepels Wil Pepels druk/ 10 pag

 Utopia Elsloo consumptiebonnen

Contracten Bands / Artiesten

Hieronder een bloemlezing van contracten met bands. Niet alleen de bekendste, maar ook vaak met de opmerkelijkste voorwaarden en wensen.

Datum Band/Artiest Locatie Gage
28.06.1970 Out Of Image Zaal Janssen (Dikke Stein) fl 200
12.07.1970 Oscar Benton Blues Band Zaal Raeven fl 550
06.02.1972 Opus Utopia fl 400
20.05.1972 The Twens (contract vermeld 7-5 maar optreden was op 20-5) Utopia fl 325
09.06.1972 Dizzy Man's Band (kladoverzicht financiële afloop) Maaslandcentrum fl 1.250
24.11.1972 Waterloo Highway (Limburg Pop 72) contract is juweeltje! Maaslandcentrum fl 100
08.12.1972 Long Tall Ernie and The Shakers Maaslandcentrum fl 850
15.12.1972 Sienies Sjabloon Tejater II (Groot Limburgs Toneel) Utopia fl 400
04.05.1973 Down-Side Utopia fl 350
23.05.1973 Al Stewart en The Woods Band Utopia fl 600
05.07.1973 Shakin' Stevens and The Sunsets Feesttent Fanfare de Maasgalm fl 1.350
17.08.1973 Alquin (incl. loonbel.verklaring) Maaslandcentrum fl 1.200
28.09.1973 Dat regelen wij wel (Groot Limburgs Toneel) Utopia fl 400
19.10.1973 CCC inc (contract, loonverdelingsverkl, krantenknipsel) Maaslandcentrum fl 1.200
09.11.1973 Py Set (Limburg Pop 73) Maaslandcentrum fl 40 per muzikant
05.01.1974 Kayak (contract vermeld 14.12.73 verplaatst naar 05.01.1974) Maaslandcentrum fl 1.250
15.03.1974 Lemming Maaslandcentrum fl 800
07.06.1974 Livin' Blues Maaslandcentrum fl 1.200
27.09.1974 Fungus Utopia fl 750
18.10.1974 American Gypsy Utopia fl 1.350
27.10.1974 Disco Drive In met o.a. Cees van Zijtveld Utopia fl 900
01.05.1975 Contracten "schrijvers op school" o.a. Simon Vinkenoog Utopia fl 180
02.05.1975 Slowbone Maaslandcentrum fl 300
13.06.1975 Bintangs (kwitantie + bemiddelingscontr Buro Pinkpop) Utopia fl 500
12.09.1975 Long Tall Ernie and The Shakers Maaslandcentrum fl 1.500
28.11.1975 Pretty Things (kladoverzicht financiële afloop...desastreus!) Maaslandcentrum fl 2.500
23.01.1976 Slumberland Band (voorloper van Doe Maar) Utopia fl 800
12.11.1976 Sweet d'Buster (contract + loonverdeling) Utopia fl 1.000
25.12.1976 Gruppo Sportivo (loonverdelingsverklaring) Utopia fl 750
1974-1976 Kwitanties Camel / Armand / Lemming    
       
       

Wie wat bewaart...

Gelukkig heeft Jo Dohmen veel bewaard uit de tijd dat hij begin jaren 70 penningmeester was bij Utopia. Zo ook dit juweeltje dat tussen een lading vergeelde krantenknipsels zat. Een promotiekaartje (of uit de kluiten gewassen visitekaartje) van het Thin Lizzy management, ontvangen op 15.09.1973 toen Thin Lizzy in Elsloo speelde.... ja je leest het goed. Mét de handtekening van de bandleden! Mooi collectors-item!

Utopia Elsloo 15.09.1973 Thin Lizzy foto met handtekeningen

Toevalstreffer 1982

Bij toeval gevonden in de spelonken van Flickr bij zoektocht naar foto's van The Toolshed die op 14.05.1982 in Utopia optraden. Hun toerschema met daarbij hun gage per optreden. Winterwijk, Rotterdam en Elsloo betaalden de hoofdprijs....!
Waren toch mooie verdiensten voor deze Engelse band, vast voorprogramma van Madness, voor een weekje toeren door Nederland. Bovenaan hun gewenste drankvoorraad.... die was heel bescheiden. En zo waren hun muzikale prestaties eerlijk gezegd ook.

Toerschema Toolsheds 1982

Programmaboekje 1984

Van Hans Lacroix ontvangen wij in maart 2020 een scan van een Utopia-programmaboekje uit begin 1984. Mooi om te zien wat toen allemaal geprogrammeerd werd in Elsloo.

Klik hier om het volledige programmaboekje uit 1984 te bekijken >

Utopia Elsloo Programma 01 02 1984

Aardig om grafische- en drukkwaliteit te vergelijken met gelikt drukwerk vandaag. We zullen het expert Jo Collard bij gelegenheid 'ns vragen, maar volgens alles is dit gemaakt met een stencilapparaat. Om precies te zijn de 2e generatie waar je al plakletters en foto's mee kon "inbranden".... Wat 'n ellende!

Zo'n ding zag ongeveer zo uit, maar in Utopia werd niet vaak gelachen bij 't stencillen, meestal gevloekt als zo'n vel weer eens stuk ging of de inkt overal uit droop. 

 

  • Laatste update op .

Utopia Ledenkaarten

Klik op de afbeeldingen voor een vergroting. Deze ledenkaarten zijn door de eigenaren ter beschikking gesteld. Heeft u ook nog uw ledenkaart? Scan en stuur in die handel!

Wie herkent deze kaart?!

De ledenkaarten hieronder ontvingen we van Lillian Henssen, die destijds op de Koolweg woonde en van Lenie Schepers (Jurgensstraat)
In de Utopia-werkgroep is niemand die zich deze kaart kan herinneren!

De kaart is uitgegeven in 1970, toen de jeugdsoos in het jeugdhuis -voormalig zusterklooster- naast de oude kerk was gevestigd.

Utopia Ledenkaart LillianHenssen 1970voorzijde

 

Op de voorkant wordt de naam "Utopia" niet vermeld. Op de achterkant staan wel stempels met die naam!

Waarschijnlijk is het een kaart van de jeugdbeweging waar Hub Meijers en Jo Dohmen toen vrijwilliger waren. De eerste 2 stempels op de kaart van Lenie vermelden "jongerensociëteit"
In april 1970 is de stempel van Utopia gebruikt. Na april 1970 werden de onderstaande kaarten gebruikt

 

Utopia ledenkaarten N.Ramekers F.Janssen

 

  • Laatste update op .

Redactie

  • Dross de Limpensstraat 4
    6181EJ Elsloo

  • 06.10572675

Voorwaarden & Info

© Wim Hanssen Elsloo

Cookies
Voor het optimaal functioneren van deze website worden cookies op uw computer geplaatst. Daarbij worden geen persoonlijke gegevens opgeslagen. Door op ‘Akkoord’ te klikken, accepteert u het plaatsen van cookies. Als u cookies weigert, kunt u de website gewoon blijven gebruiken maar dan werken de website of onderdelen daarvan mogelijk niet optimaal.