Skip to main content
ATTENTIE: Dit artikel is gearchiveerd; aan de inhoud kunnen geen rechten meer worden ontleend.

2016 Groenbeleidsplan Gemeente Stein

Van maandag 10 oktober t/m 19 oktober ligt het concept groenbeleidsplan inclusief kaartmateriaal ter inzage in het Wijksteunpunt de Kooypoort (bibliotheek*), MFC de Grous in Stein (bibliotheek*), het Maaslandcentrum in Elsloo (bibliotheek*), Dorpsdagvoorziening ‘Bie Gerda’ in Meers en in het gemeentehuis. Inwoners zijn van harte welkom om kennis te nemen van het concept groenbeleidsplan en om reacties achter te laten via een suggestie- / ideeënbus.

Stein Groenbeleid Overlast

Foto: gemeente Stein koestert het groen in de gemeente....ook waar het niet nodig is!

Groene loper
Tevens legt de gemeente Stein op woensdag 19 oktober aanstaande tussen 16.00 uur en 20.00 uur de ‘groene loper’ uit voor inwoners voor een expositie in MFC de Grous. Daar kunnen inwoners het concept groenbeleidsplan met bijbehorende kaarten inzien én in gesprek gaan met inhoudsdeskundigen. Alle opmerkingen en suggesties worden indien mogelijk meegenomen in de definitieve versie van het beleidsplan.

‘Met behulp van deze expositie willen we inwoners nogmaals de mogelijkheid bieden om input te geven voor deze groenvisie. Bij de totstandkoming ervan vormen inwoners een waardevolle bron van informatie, omdat zij de ervarings- en omgevingsdeskundigen van hun wijk zijn. Deze kennis wordt zoveel mogelijk verwerkt zodat het een breed gedragen groenvisie wordt. Deze groenvisie beschrijft een duurzame ontwikkelrichting die aansluit bij de gewenste belevingswaarde van inwoners en de identiteit van onze gemeente’, aldus wethouder Hendrix.

Het concept groenbeleidsplan is ook digitaal beschikbaar via www.gemeentestein.nl > Actueel > Projecten > Groenbeleidsplan. Reageren kan t/m 19 oktober aanstaande via .

Interactief proces
Begin 2016 is de gemeente Stein gestart met het opstellen van het groenbeleidsplan. Hierbij zijn inwoners en belanghebbenden nauw betrokken door middel van kennissessies (april en juli). Een groenbeleidsplan geeft een totaalvisie op hoofdlijnen voor de lange termijn op het openbaar groen binnen de gemeente. Het definitieve beleidsplan wordt op 1 december aanstaande ter behandeling in de gemeenteraad aangeboden.

GroenBeleidsPlan plattegrond groep2

Op www.gemeentestein.nl kunt u meer informatie vinden over het GroenBeleidsPlan.

Stappenplan participatietraject GroenBeleidsPlan >>
Een tweede en derde bijeenkomst zal in het teken staan van het terugkoppelen van het concept groenbeleidsplan aan u als inwoner. Nadere informatie aangaande datum en locatie voor deze tweede en derde bijeenkomst wordt te zijner tijd medegedeeld.


Inwonersavonden Groenbeleidsplan 

De gemeente Stein stelt momenteel samen met inwoners het groenbeleidsplan op. In april hebben daarvoor de eerste bijeenkomsten met inwoners plaatsgevonden. De tweede bijeenkomst is op 4 juli in het Maaslandcentrum. Inwoners zijn van harte uitgenodigd om hieraan deel te nemen.

Interactief
De gemeente Stein betrekt belanghebbenden nauw bij de totstandkoming van het groenbeleidsplan zodat geïnventariseerd kan worden welke wensen en ideeën er leven voor zowel de kernen als het buitengebied. Een groenbeleidsplan geeft een totaalvisie voor de lange termijn op het openbaar groen binnen de gemeente.

Presentatie concept plan
De resultaten van de eerste bijeenkomsten staan op www.gemeentestein.nl > en zijn gebruikt om het concept groenbeleidsplan op te stellen.

Het concept groenbeleidsplan wordt tijdens de tweede kennissessie aan inwoners gepresenteerd. Deze bijeenkomsten vinden plaats op:

maandag 4 juli voor inwoners van Catsop, Elsloo, Meers, Klein Meers, Veldschuur en Maasband. Aanvang 19.00 uur in Maaslandcentrum Elsloo;
• woensdag 6 juli voor inwoners van Stein, Urmond, Berg a/d Maas en Nattenhoven. Aanvang 19.00 uur in MFC Berg a/d Maas.

Tijdens deze bijeenkomsten worden gezamenlijk de spreekwoordelijke puntjes op de “i” van het groenbeleidsplan gezet. Tevens wordt gesproken over hoe inwoners kunnen participeren om invulling te geven aan het groenbeleidsplan. Inwoners die bij deze tweede bijeenkomst aanwezig willen zijn, kunnen zich aanmelden via .

Inloopmiddagen
Voor inwoners die vrijblijvend geïnformeerd willen worden over het definitieve groenbeleidsplan worden eind augustus inloopmiddag(en) georganiseerd in de vorm van een expositie van de groenvisie en de groen- en bomenstructuur. De definitieve data en locaties worden nog bekend gemaakt.


De gemeente Stein gaat een groenbeleidsplan voor haar gemeente Stein opstellen. Hiervoor is een extern ontwerpteam aangesteld: bureau VERBEEK landschapsarchitectuur / ecologie / stedelijk ontwerp.

Een groenbeleidsplan geeft een totaalvisie voor de lange termijn op de gewenste ontwikkeling van het openbaar groen (groen- en bomenstructuur) binnen de gemeente

Uw mening telt !
De gemeente Stein nodigt u uit om te participeren in het tot stand brengen van dit groenbeleidsplan.
U kunt uw wensen en ideeën voor de kernen en het buitengebied tijdens een eerste bewonersavond kenbaar maken. Hiertoe hebben we de gemeente Stein in vier deelgebieden onderverdeeld:
1. Stein en omgeving,
2. Catsop en Elsloo e.o.,
3. Meers, Maasband, Klein Meers en Veldschuur e.o.
4. Urmond, Berg ad Maas, Nattenhoven e.o.

Tijdens de eerste bijeenkomst aangaande Catsop en Elsloo op 13 april 2016 werd allereerst uitleg gegeven over het planproces en de doelstellingen. De aldaar geopperde ideeën / wensen van de aanwezige inwoners werden met behulp van schetsen en aantekeningen op kaarten weergegeven.

Waarschijnlijk door de late en beperkte aandacht in de pers was de opkomst matig. Slechts een 25-tal inwoners hadden de moeite genmomen om naar het Maaslandcentrum te komen. Maar de inhoudelijk goede discussies in een ontspannen sfeer zorgden er voor dat iedereen met een goed gevoel naar huis ging.

GroenBeleidsPlan 13.04.2016 discussie2

klik op afbeeldingen voor vergroting

GroenBeleidsPlan plattegrond groep2

Op www.gemeentestein.nl kunt u meer informatie vinden over het GroenBeleidsPlan.

Stappenplan participatietraject GroenBeleidsPlan >>
Een tweede en derde bijeenkomst zal in het teken staan van het terugkoppelen van het concept groenbeleidsplan aan u als inwoner. Nadere informatie aangaande datum en locatie voor deze tweede en derde bijeenkomst wordt te zijner tijd medegedeeld.

  • Laatste update op .
Huub Janssen
groenbeleid Stein
De gemeente doet niets aan het groen; niet in de natuur en zeker niet aan het onkruid langs straten en op stoepen. Alle heesters zijn gerooid. Bomen worden niet of onvakkundig gesnoeid.
Degenen die het onderhoud moeten plegen tegen afbraakprijzen gooien er met de pet naar. Logisch toch.

Wat 'n gelul: Groenbeleidsplan! Alleen goed om ambtenaren en adviesbureau's aan de gang te houden.

Ik hoop dat ze op 4 juli eens goed de oren gewassen krijgen, want volgens mij zitten die bij de gemeente vol mos.

0
Laat reactieformulier zien