Skip to main content

Fanfare door pastoor buitenspel gezet

  • Afbeeldingen | Bron: Fanfare De Maasgalm, Aaron Heijen, Wim Hanssen ©

In Elsloo is opschudding ontstaan, want de pastoor heeft fanfare De Maasgalm op Pinksterzondag 19 mei 2024 naar de kantlijn verwezen. Voor het eerst sinds in 1898 het eerste trompetgeschal van de fanfare in Elsloo te horen was, mochten de muzikanten op deze feestelijke dag de communiekinderen niet naar de kerk begeleiden.
Pastoor Achten en het kerkbestuur willen geen toeters en bellen meer in de kerk en ook niet op weg ernaar toe. Zij willen een sobere viering passend bij de ontkerkelijking die ook in Elsloo plaats vindt.
Tja...en of dit nu de oplossing is?! 

Het communiefeest is altijd een vrolijk feest geweest. De fanfare die met de kinderen vanaf Zorgcentrum Aelserhof in een notensymfonie richting Mariakerk marcheerde. De tussenliggende straten waren versierd en de buurtbewoners vlagden mee. Dit jaar geen vlagvertoon in Dr. Poelsstraat, Bandkeramiekersstraat en Dorine Verschureplein. Want het startschot werd gelost naast de kerk, bij de pastorie. De gang naar de kerk is dan nog geen honderd meter. Gelukkig maar, want in doodse stilte trokken 26 communicantjes met hun naaste familie voorbij de dorpelingen die een feestelijk gebeuren hadden verwacht. Voor de ingang van de kerk een paar palen met ballonnen die er een feestelijk cachet aan moesten geven. En dat was het dan.

Elsloo communie 2024 01

Communie 2024 | Foto Aaron Heijen (facebook)

En hieronder op weg naar de kerk zoals het "vroeger" ging (tot en met 2022) en hoe het eigenlijk hoort. De onderstaande foto's zijn uit 2010. Klik erop voor vergroting. 

Andere jaren trakteerde de fanfare de communicantjes na de mis nog op een muzikaal cadeautje. Maar ook dat werd niet op prijs gesteld. Nu in stilte naar huis waar gelukkig de koffie, broodjes en vlaai al klaar staan. Het feest kan alsnog beginnen.

Het springkussen staat al de hele morgen in blijde afwachting te blazen. De heer des huizes checkt een laatste keer of de tapkraan het nog doet. En moeder de vrouw houdt haar hart vast als het jonge feestvarken zijn naam eer aan doet en met broertjes en neefjes in de zorgvuldig aangeharkte tuin een potje gaat voetballen. Nog voordat de rest van de familie met al dan niet goed gevulde enveloppen ten tonele gaat verschijnen. Tegen de tijd dat de cateraar aanbelt en fritekar al op de stoep staat, heeft de tapkraan al heel wat kelen gesmeerd. Na etenstijd zullen er nog wel wat pintjes volgen. En morgen is ook nog een vrije dag.

Ondertussen onbegrip en ongeloof bij de dorpelingen over de afwezigheid van de fanfare. Al snel werd duidelijk dat het niet aan de fanfare lag, maar aan de pastoor.
De fanfare heeft alle zeilen bijgezet om op wat voor 'n manier dan ook nog een muzikale bijdrage aan het feest te mogen leveren. Maar er viel geen muzikale noot te kraken bij pastoor en kerkbestuur. 

En wat hebben wij toch een nette fanfare. Ze wisten al een week of twee dat op hun aanwezigheid geen prijs werd gesteld en toch hebben ze daar geen ruchtbaarheid aan gegeven. Tot vandaag, want om niet de schuld te krijgen en imagoschade op te lopen plaatsen ze nu pas onderstaand bericht op Facebook.

FB fanfare Maasgalm Elsloo 19.05.2024

Het dorp is daarna in rep en roer door het ontbreken van de fanfare. Sociale media ontploften met reacties als: "Stom he dat niemand meer in de kerk zit. Dit is zo droevig!, Wat een gemiste kans, de fanfare maakt de herinnering compleet. Hoe jaag ik mensen uit de kerk. Zij leven in het stenen tijdperk. Foei, foei, foei. Raar he meneer pastoor en kerkbestuur dat niemand meer naar de kerk wil, vooral zo doorgaan dan loopt de kerk nog meer leeg. Wat triest, had zo mooi kunnen zij voor de jeugd. Wat jammer, muziek verbindt juist ook met de jeugd, basis van onze toekomst. In Stein hebben ze blijkbaar een ander geloof. Daar trok de fanfare vanmorgen wel met de communicanten naar de kerk."

Pastoor en kerkbestuur denken volgens alles dat de communieviering niet meer wordt ondersteund door scholen en de gemeenschap vanwege de ontkerkelijking. Dat laatste is binnen de katholieke kerk een gegeven, maar los je dat op door dit soort draconische maatregelen?

Dit jaar waren er 26 communicantjes. Let wel, de oogst van twee jaar, want vorig jaar ging niet door vanwege te weinig kinderen. Vijftien, twintig jaar geleden waren er dat elk jaar nog zo'n 75.

De pastoor benadrukt dat de fanfare niets te verwijten valt. 

+ Dit schrijft De Limburger over de kwestie ⇢

  • Laatste update op .
Jan Meijers
Communie
Beste inwoners ,

De secularisering zet door.
Veel inwoners hebben al jaren geleden besloten de kerk de rug toe te draaien.
Ze denken en vinden dat ze dat niet meer nodig hebben. Mogelijk ingegeven door de mistoestanden in de R.K. kerk. Dan stel ik altijd dat dat vreselijk is en bestraft hoort te worden.
Dat is iets anders dan collectieve verontwaardiging en verwijdering.
Het werd voor vele een mooie smoes om het zelf te gaan doen zonder sturing.
Als er dan een suikerfeest is bij onze moslimvrienden is iedereen verontwaardigd dat er maar drie kinderen op de lagere school verschijnen.
“ Dat is toch te gek dat WIJ dat allemaal laten gebeuren in ons mooie land” hoor ik dan.
Toch zegt dat meer over ons dan over de moslims.
Wij hebben gedacht dat we 1 ste kerstdag ook naar AH moeten gaan of het Outletcentrum willen bezoeken.
Wij hebben alles afgeschaft .
Beste inwoners met kinderen kijk ook eens in de spiegel.Hoe gaan wij om met ons geloof ?
Het is geen snoeptrommeltje waar je alleen de zoete koekjes van lust.
Krokodillentranen van veel mensen die nu ineens alle tradities in stand willen houden.
Niet alleen de krenten uit de pap halen a.u.b.

De fanfare en de pastoor treffen geen blaam.
Mooi dat de betrokkenen er over zwegen.
Respect voor beide partijen.
Wij, de buitenstaanders, maken er zelf een zooitje van.
En de kinderen die wel de communie doen ?
Mogelijk dat zij de “ communie “ toch nog wél het belangrijkste in hun leven vinden.

2
Jan Vranken
Fanfare gepasseerd door kerkbestuur Elsloo.
Zoals het in elke democratisch bestuurscultuur moet gaan beslist de meerderheid t.a.v. een beslissing. Ik neem aan dat dit nu ook is gegaan en dat elke individueel bestuurslid zijn/haar eigen stem democratisch heeft mogen uit-/inbrengen. Gebeurt overigens niet altijd, zie politiek, landelijk doch ook lokaal. Leider in groepering bepaalt, helaas en steeds weer, de stemming. Als het zo is dat pastoor alleen beslist heeft dan moet hij goed gaan nadenken of hij als ‘alleenhoeder’ voldoende bezig is in het belang van religie, kerk en gemeenschap. Sterkte pastoor en ….. wellicht nadenken over stoppen ….. volgens mij komt aow en pensioen eraan, toch ?
0
Guus Peters
Fanfaremuziek en kerk
De discussie gaat hier niet over waarom de mensen niet meer naar de kerk gaan, maar het gaat over of de gespeelde muziek of het nu de fanfare, een koor of anders iets toevoegt
aan de geloofsbelevenis. Gaat de pastoor in andere plaatsen daar soepel mee om, in Elsloo wordt hier (steeds) strenger naar gekeken. Zelfs een vrolijke muzikale begeleiding over de straten (openbare ruimte) kan blijkbaar niet de toets doorstaan.
Het moet blijkbaar allemaal sober zijn.

Definitie van sober: "dat je een zekere nuchterheid hebt, je niet laten leiden door wellusten, dat je wijs bent en onbezonnen". Het tegenovergestelde is: uitbundig.

Het eerste streeft de kerk na, het tweede de inwoners. Aangezien er geen inspraak is,
heeft het geen zin hier de discussie over te voeren. Het is me duidelijk dat het dorp op het gebied van tradities zonder een band met de kerkelijke tradities verder moet.

Het is zeker jammer, maar we moeten er maar mee leren leven het is niet anders.

-3
Jan Meijers
Parochianen spreken van geloofsbeleving.
Afgestudeerde priesters van geloofsbelijdenis.

0
Laat reactieformulier zien