Skip to main content

HISTORIE

2013-2014-2015 Werkzaamheden Grensmaas

Grensmaasproject 2015 

Docuz grensmaas 2015

 Een film van DocuZ waarin een stuk historie aan bod komt en in het tweede deel ligt de aandacht meer op de ontwikkeling van de flora en de inzet van het IVN in dit gebied.


Documentaire Grensmaas 2014

 Grensmaas tot de dood en verder

Als u 'm per ongeluk gemist heeft, kunt u hierboven de documentaire "Grensmaas, tot de dood en verder" bekijken.  

Ruim twee miljoen vrachtwagens zand en grind worden er uit de Maas gehaald om Limburg te beschermen tegen overstromingen. De nieuwe L1-documentaire 'Grensmaas, tot de dood en verder' gaat over het werken aan de rivier en vooral over de relatie van bijzondere mensen met het water.

De Grensmaas is een project dat nog loopt tot 2024. Pas dan is onze provincie echt veilig tegen overstromingen. In de film zijn prachtige beelden te zien vanuit de lucht, onder water en tijdens alle seizoenen langs de rivier. Gewone mensen komen aan het woord. De kunstenaar die de Maas moeten horen 'roesche', een ongeneeslijk zieke kankerpatiënt die kracht vindt bij de rivier en een muzikant die inspiratie krijgt aan de oevers van de Maas.

Zo'n zestig miljoen ton zand en grind wordt er weggehaald om de rivier te verdiepen en verbreden. Het Consortium Grensmaas begon in het Zuiden bij Borgharen en verplaatst zich langzaam richting Maasbracht. Wat ontstaat is een nieuwe wildernis met veel ruimte voor Konikpaarden en Galloway-runderen. Een oase van rust voor natuurliefhebber. 'Grensmaas, tot de dood en verder' is een documentaire van samensteller Jos van den Broek, cameraman Ben Brack en editor Rico Derks. (Bron: L1)

Overzicht Maaswerken >

Grensmaasproject 2014

LOS Grensmaasproject 2014

De werkzaamheden in het kader van het Grensmaasproject vorderen gestaag. De ontgrinding begon vorig jaar in Oud-Geulle en is nu al bezig in Elsloo, nabij het voormalige veerpont (waar is het belhuuske gebleven?!) Na voltooiing zal de Maas naar verwachting slechts 1 x per 200 jaar buiten haar oevers treden. Tevens wordt het saaie akkerland in de beemden terug gegeven aan de Maas en kan de natuur haar gang gaan.


Grensmaasproject 2013

LOS Grensmaasproject 2013

Bron: Lokale Omroep Stein

De locatie Meers (gemeente Stein) valt onder de plannen voor de Grensmaas. Een deel van de locatie Meers is al gerealiseerd als proefproject Meers. De uitvoering van het resterende deel sluit aan bij dat proefproject. Over de hele lengte van de locatie wordt de stroomgeul verbreed met aansluitend een brede verlaging van de uiterwaard. De werkzaamheden zijn in 2008 gestart en duren tot 2019.

Ten noorden van Meers voert Het Consortium Grensmaas een diepere grindwinning uit. Op die plaats wordt daarna de afgegraven dekgrond en het onverkoopbare deel van de afgegraven grond teruggestort. In deze dekgrondberging wordt ook het restmateriaal uit de locaties Urmond en Maasband ondergebracht.

 

kaart grensmaas

Grensmaas-project bij Meers »
Grensmaas-project bij de Maasband »
Grensmaas-project bij de Koeweide »
Grensmaas-project bij Geulle »

De locatie Meers levert zo een belangrijke bijdrage aan alle doelstellingen van de Grensmaas: hoogwaterbescherming, natuurontwikkeling en delfstoffenwinning.

  • Laatste update op .
Laat reactieformulier zien