Skip to main content

HISTORIE

2017 Evacuatie grote grazers in Maasvallei

  • Afbeeldingen | Bron: Limburgs Landschap (embedded) ©

Natuurmonumenten verplaatst in december 2017 uit voorzorg Konikpaarden en Galloway-runderen uit enkele oevergebieden van de Grensmaas naar veiligere, hoger gelegen weilanden elders. Dit speelt zich nu vooral af in de Koeweide bij Grevenbicht en bij de Huijskensplas en de Molensteense Plas nabij Stevensweert. Aanleiding hiervoor zijn de hogere waterstanden in de begrazingsgebieden. Dit is de eerste evacuatie in dit jaar. De hogere waterstanden van de Maas worden veroorzaakt door de vele regen en het smeltwater van de sneeuwval in Zuid-Limburg en de Ardennen. Natuurmonumenten ziet deze evacuatie als onderdeel van een zorgvuldig beheer van haar kuddes grote grazers die onmisbaar zijn voor het afgesproken natuurbeheer in de Maasvallei.

Groot belang van de dieren
Boswachter Huub Joosten volgt nauwgezet de actuele waterstanden en beslist over de evacuaties. “Natuurmonumenten heeft de veiligheid en het welzijn van de dieren hoog in haar vaandel staan. We zetten met een gerust hart de dieren onder normale omstandigheden jaarrond in voor de begrazing in de ruige natuur bij de Maas. Deze dieren leven in sociale kuddes en kunnen zich in de regel prima zelf redden in deze gebieden met voldoende rust, ruimte en voedsel. Nu is er sprake van afwijkende omstandigheden, die verder nog geen gevaar voor de dieren opleveren. Het invangen van de Koniks en Galloways is altijd een lastig karwei maar in het belang van de dieren kiezen we uit voorzorg voor een tijdige evacuatie”.
Joosten en zijn team krijgen wekelijks hulp van enkele toezichthoudende vrijwilligers en plaatselijke boeren, die de geregistreerde dieren in de gebieden opzoeken en nauwkeurig inventariseren.

Rekenen met waterstanden
Dagelijks ontvangt de beheerder de actuele waterstanden van de Maas. Een uitgekiend meetsysteem stelt hem in staat weloverwogen te beslissen over de dieren.
In deze dagen constateert Rijkswaterstaat dat de afvoer bij Maastricht rond de 1250 m3 per seconde is en blijft schommelen. Daarbij zijn de gevolgen voor de grazers in de genoemde natuurgebieden bij Grevenbicht en de Stevensweert het eerst merkbaar.
De verwachting op de korte termijn is dat de waterafvoer in de Maas gaat dalen en tussen de 1000 m3 per seconde en 1500m3 per seconde blijft. Tot in april maken we kans op grillige waterstanden, geheel afhankelijk van de winterse omstandigheden in het stroomgebieden van de Maas in België en Frankrijk.

  • Laatste update op .
Laat reactieformulier zien